5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

Immigrant panel > The Association between Relational Orientation, Personality, Culture and Life Satisfaction in the Netherlands

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Adams
Byron
Van De Vijver
F.J.R.
De Bruin
Gideon
Description: 

This study aims to explore how relational orientation relates to personality domains and life satisfaction in the multicultural Dutch context.In February 2013, the Immigrant panel was presented a questionnaire on relational orientation. Part 1 of the questionnaire consists of open questions. Due to the privacy issues of the data these open answers were not included in the dataset and are only available upon request.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:373

List of questions

Now showing 9 questions for this study.
Question Question Text Question Language
id001 – id014

Deel 2: In dit deel willen we u vragen om te beoordelen hoe dicht u zich voelt staan bij verschillende personen of groepen mensen. Geeft u een cijfer van 1 - 15 om aan te geven hoe dicht u uzelf voelt staan bij de persoon. Als u uzelf heel dicht bij een bepaalde persoon of groep voelt staan, typ dan '1'. Als u uzelf heel ver voelt staan van deze bepaalde persoon of groep, typ dan '15'. Als u uzelf niet dichtbij en niet ver voelt, typ dan '8'. U kunt elk cijfer van 1 tot 15 gebruiken om aan te geven hoe dichtbij of veraf u uzelf voelt tot de beschreven persoon. Er is GEEN goed of fout antwoord. Als u geen broer, buurman/buurvrouw, of opa hebt (gehad) kunt u deze antwoordvakjes leeg laten.

Dutch
id015 – id024

Deel 3: De volgende stellingen gaan over u en uw relaties met anderen. Kies het antwoord dat aangeeft in hoeverre u het ermee eens of oneens bent dat deze stellingen u correct beschrijven. 1 = Helemaal mee oneens 2 = Mee oneens 3 = Nogal mee oneens 4 = Enigszins mee eens/Enigszins mee oneens 5 = Nogal mee eens 6 = Mee eens 7 = Helemaal mee eens De volgende stellingen gaan over u als individu

Dutch
id025 – id034

1 = Helemaal mee oneens 2 = Mee oneens 3 = Nogal mee oneens 4 = Enigszins mee eens/Enigszins mee oneens 5 = Nogal mee eens 6 = Mee eens 7 = Helemaal mee eens De volgende stellingen gaan over u en de rest van de mensen (de mensheid); u mag aan iedereen denken, zelfs vreemden

Dutch
id035 – id044

1 = Helemaal mee oneens 2 = Mee oneens 3 = Nogal mee oneens 4 = Enigszins mee eens/Enigszins mee oneens 5 = Nogal mee eens 6 = Mee eens 7 = Helemaal mee eens De volgende stellingen gaan over u en de mensen die u dierbaar zijn en die belangrijk voor u zijn (bv. familie of vrienden)

Dutch
id045 – id054

1 = Helemaal mee oneens 2 = Mee oneens 3 = Nogal mee oneens 4 = Enigszins mee eens/Enigszins mee oneens 5 = Nogal mee eens 6 = Mee eens 7 = Helemaal mee eens De volgende stellingen gaan over u en de groepen die belangrijk voor u zijn (dat kunnen bijvoorbeeld uw culturele, etnische of religieuze groep zijn, maar ook mensen met wie u aan sport of hobby’s doet)

Dutch
id055 - id059

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Dit onderzoek gaat over identiteit, cultuur, persoonlijkheid en welzijn. Ons doel is om meer te weten te komen over hoe mensen zichzelf beschrijven. De vragen hebben betrekking op wie u bent.

Dutch
{v1a – v1e}

Deel 1: Dit deel heeft betrekking op wie u bent. We vragen u de instructies nauwkeurig te lezen. Neem een moment om na te denken over uzelf en wie u bent. Schrijf vervolgens 5 zinnen op die een goede beschrijving geven van uw persoonlijke eigenschappen, wat u wel en niet leuk vindt en waar u waarde aan hecht.

Dutch
{v2a – v2c}

Neem een moment om na te denken over uw beste vriend(in), uw ouder (moeder/vader) en uw buurman/vrouw. Beschrijf uw huidige relatie met deze personen en waarom deze relatie belangrijk voor u is. Indien uw ouder of beste vriend(in) is overleden, beschrijft u dan hoe deze relatie u heeft gemaakt tot wie u bent.

Dutch