5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

Immigrant panel > Helping Behavior

List of questions

Now showing 12 questions for this study.
Question Question Text Question Language
iq001 - iq008

Allereerst zijn we geïnteresseerd in een aantal persoonlijke eigenschappen. Hieronder staan verschillende stellingen die gebruikt kunnen worden om uzelf te beschrijven. In welke mate bent u het eens of oneens met elke stelling?

Dutch
iq009 - iq014

Hieronder staat een lijst met verschillende personen weergegeven. Kunt u aangeven in hoeverre u zich verbonden voelt met elke persoon? 1 = Helemaal niet verbonden 4 = Een beetje verbonden 7 = Heel verbonden Hoe verbonden voelt u zich met...

Dutch
iq015

Naar welke van de volgende personen verwees u, in de bovenstaande vraag, als het familielid waar u zich het meest verbonden mee voelt?

Dutch
iq016

Anders, namelijk...

Dutch
iq017 - iq024

In de volgende vragen worden verschillende activiteiten beschreven. Voor elke activiteit vragen we u om de specifieke persoon of groep mensen op wie de activiteit gericht is in gedachten te nemen en vervolgens aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat u dit zou doen. Hoe waarschijnlijk zou u de volgende activiteiten uitvoeren wanneer deze gericht zijn op [if iq015=1: UW MOEDER / if iq015=2: UW VADER / if iq015=3: UW ECHTGENOOT/PARTNER / if iq015=4: UW ZUS / if iq115=5: UW BROER / if iq015=6: UW ZOON / if iq015=7: UW DOCHTER / if iq015=8: UW GROOTMOEDER / if iq015=9: UW GROOTVADER / if iq1015=10: HET FAMILIELID WAAR U ZICH HET MEEST VERBONDEN MEE VOELT (welke u bij de vorige vraag hebt ingetypt)]? 1 = Ik zou dit waarschijnlijk niet doen 7 = Ik zou dit waarschijnlijk doen

Dutch
iq025 - iq032

Hoe waarschijnlijk zou u de volgende activiteiten uitvoeren wanneer deze gericht zijn op EEN KENNIS? 1 = Ik zou dit waarschijnlijk niet doen 7 = Ik zou dit waarschijnlijk doen

Dutch
iq033 - iq040

Hoe waarschijnlijk zou u de volgende activiteiten uitvoeren wanneer deze gericht zijn op EEN VREEMDELING MET DEZELFDE ETNISCHE ACHTERGROND ALS DIE VAN U? 1 = Ik zou dit waarschijnlijk niet doen 7 = Ik zou dit waarschijnlijk doen

Dutch
iq041 - iq048

Hoe waarschijnlijk zou u de volgende activiteiten uitvoeren wanneer deze gericht zijn op EEN VRIEND? 1 = Ik zou dit waarschijnlijk niet doen 7 = Ik zou dit waarschijnlijk doen

Dutch
iq049 - iq056

Hoe waarschijnlijk zou u de volgende activiteiten uitvoeren wanneer deze gericht zijn op EEN VREEMDELING MET EEN ANDERE ETNISCHE ACHTERGROND DAN DIE VAN U? 1 = Ik zou dit waarschijnlijk niet doen 7 = Ik zou dit waarschijnlijk doen

Dutch
iq057 - iq064

Hoe waarschijnlijk zou u de volgende activiteiten uitvoeren wanneer deze gericht zijn op EEN COLLEGA/KLASGENOOT/STUDIEGENOOT? 1 = Ik zou dit waarschijnlijk niet doen 7 = Ik zou dit waarschijnlijk doen

Dutch
iq065 - iq069

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld.Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst onderzoekt verschillende vormen van hulpgedrag. Het is belangrijk op te merken dat er geen goede of foute antwoorden zijn. Wij zijn geïnteresseerd in uw persoonlijke visie, beantwoord daarom de vragen zo eerlijk mogelijk.

Dutch