5
Sources
499
Studies
41394
Questions
323
Persons

Immigrant panel > Initial Questionnaire > 2014

Publisher: 
CentERdata
Subject: 
Housing and household
Leisure, recreation and culture
Religion
Social behavior
Society and social systems
Description: 

The Initial Questionnaire is the first questionnaire administered to
newly starting LISS-I panel members. Each month the questionnaire is
available for new panel members.The dataset contains the response over the entire year 2014.

Repository Record Identifier: 
oai:lisspanel.nl:597

List of questions

Now showing 89 questions for this study.
Question Question Text Question Language
fe001

De volgende vragen gaan over feestdagen en andere speciale dagen. Viert u uw eigen verjaardag? Kiest u hieronder het antwoord dat het best bij u past.

Dutch
fe002

Wat is de reden dat u uw verjaardag [fe001] viert? Typt u een antwoord van een paar woorden in onderstaand vakje.

Dutch
fe003

Als u denkt aan uw verjaardag, wat mag er dan die dag niet ontbreken? Typt u een antwoord van een paar woorden in onderstaand vakje.

Dutch
fe004 - fe008

Soms krijgt u uitspraken of stellingen voorgelegd. Deze stellingen zijn geen meningen van de onderzoekers. Ze zijn alleen bedoeld om de reactie van mensen te meten. Daarom zijn ze vaak heel duidelijk positief of negatief. U kunt het met een stelling eens of oneens zijn, of iets daartussen. Dit geeft u aan op een schaal, zoals hieronder. Vult u bij elke regel een antwoord in. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
fe009 - fe023

Vragen kunnen verschillende antwoordschalen bevatten. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vraag waarop u een antwoord kunt geven op een schaal van 1 tot en met 7, waarbij 1 staat voor 'niet belangrijk' en 7 voor 'heel belangrijk': Hoe belangrijk vindt u de volgende feestdagen en feesten? Als u een bepaald feest helemaal niet belangrijk vindt, kunt u kiezen voor 1. Als u een feest heel belangrijk vindt, kiest u dan voor 7. Uiteraard kunt u ook iets daartussen invullen. Hoe dichter bij het getal 7 u kiest, hoe belangrijker u het betreffende feest vindt.

Dutch
fe024

Zijn er andere jaarlijkse feesten die u belangrijk vindt maar die niet in de eerdere lijst zijn genoemd?

Dutch
fe025

Om welk feest of om welke feesten gaat het? Typt u de naam van het feest of feesten in onderstaand vakje.

Dutch
fe026 - fe029

How important do you feel it is to celebrate or commemorate the following events? You can answer on a scale of 1= not at all important to 7=very important.

Dutch
fe030 - fe037

Hieronder staan verschillende diensten en voorzieningen. Hoe belangrijk vindt u dat deze dicht bij uw woning aanwezig zijn? 1 = helemaal niet belangrijk 7 = heel belangrijk

Dutch
fe038 - fe042

Hieronder vragen we u om steeds een keuze te maken uit twee tegengestelde opties. Hoe dichter bij de linker of rechter optie u kiest, hoe sterker uw voorkeur voor die optie. Als u denkt aan uw ideale woning, wat vindt u dan het belangrijkst aan de omgeving van de woning?

Dutch
fe043 - fe049

Hoe aantrekkelijk vindt u de volgende vormen van wonen? 1 = helemaal niet aantrekkelijk 7 = heel aantrekkelijk

Dutch
fe050

In welk type woning woont u op dit moment?

Dutch
fe051

In welk type woning woont u dan op dit moment?

Dutch
fe052

Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning? Als u minder dan een jaar in uw woning woont, kunt u een nul (0) invullen.

Dutch
fe053

De meeste vragen proberen we zo te stellen dat u altijd een antwoord kunt geven. Maar het kan toch zijn dat u het antwoord niet weet. Bij sommige vragen ziet u een knop onderaan het scherm waarop u kunt klikken als u geen antwoord weet.Wilt u alleen op de knop 'ik weet het niet' drukken als u het antwoord ook echt niet weet. In alle andere gevallen vragen we u om een antwoord te kiezen dat het dichtst bij uw mening ligt. In welk type woning zou u het liefst willen wonen?

Dutch
fe054

In welk type woning zou u dan het liefst willen wonen?

Dutch
fe055

Als u zou kunnen kiezen, waar zou u dan het liefst willen wonen?

Dutch
fe056 - fe058

Scherm 1 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
fe059 - fe061

Scherm 2 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
fe062 - fe064

Scherm 3 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
fe065 - fe067

Scherm 4 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
fe068 - fe070

Scherm 5 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
fe071 - fe073

Scherm 6 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
fe074 - fe085

Bij sommige vragen kunt u meer dan één antwoord kiezen. Als u een al gegeven antwoord toch niet wilt kiezen, klikt u dan een tweede keer op het antwoordvakje. Als het gaat om het veranderen van woonplek, werk of huishoudsamenstelling, wat zou u dan graag voor uzelf willen bereiken? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
fe086

Welke andere verandering op het gebied van woonplek, werk of huishoudsamenstelling zou u dan graag voor uzelf willen bereiken?

Dutch
fe087 - fe102

Als het gaat om uw vrije tijd, wat zou u dan graag meer willen doen dan dat u nu doet? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
fe103

Wat zou u dan graag meer willen doen dan dat u nu doet?

Dutch
fe104

Hebt u een droom die u graag zou willen realiseren?

Dutch
fe105

Welke droom zou u graag willen realiseren? Typt u een antwoord in onderstaand vakje.

Dutch
fe106

Below follow some questions about leisure time activities. Have you been to the cinema during the past 12 months?

Dutch
fe107

Welke film hebt u het laatst gezien in de bioscoop?

Dutch
fe108

Bent u de afgelopen 12 maanden naar een muziekevenement of concert geweest?

Dutch
fe109

Welke muziek hebt u het laatst beluisterd op een muziekevenement of concert?

Dutch
fe110

Bent u de afgelopen 12 maanden naar een toneelstuk geweest?

Dutch
fe111

Welk toneelstuk hebt u het laatst gezien?

Dutch
fe112

Hebt u de afgelopen 12 maanden zelf (amateur)toneel gespeeld?

Dutch
fe113

Wat is de laatste rol die u hebt gespeeld?

Dutch
fe114

Welke nationaliteit hebt u?

Dutch
fe115 - fe121

Wat is uw nationaliteit? [if fe114=3: naast uw Nederlandse nationaliteit] U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
fe123

Bent u geboren in Nederland?

Dutch
fe124

In welk land bent u geboren?

Dutch
fe126

In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?

Dutch
fe153

Is uw vader in Nederland geboren?

Dutch
fe154

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
fe183

Is uw moeder in Nederland geboren?

Dutch
fe184

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
fe213

Hebt u momenteel een partner? Met een partner bedoelen we iemand met wie u ten minste 3 maanden een relatie hebt. Ook echtgenoten tellen als partner.

Dutch
fe214

Hebt u kinderen? Hiermee bedoelen we zowel biologische kinderen (gekregen met uw partner of iemand anders) als stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen.

Dutch
fe215

Hoeveel kinderen hebt u?

Dutch
fe216 - fe219

Woont u alleen of samen met iemand? Als u samen met iemand woont, vult u dan hieronder alle personen in met wie u samenwoont. U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
fe246

Praat u Nederlands met uw partner?

Dutch
fe247

Praat u Nederlands tegen uw [if fe215=1: kind / if fe215>1: kinderen]?

Dutch
fe248

[if fe215=1: Praat / if fe215>1: Praten] uw [if fe215=1: kind / if fe215>1: kinderen] Nederlands tegen u?

Dutch
fe249

Praten uw kinderen Nederlands met elkaar?

Dutch
fe250 - fe251

Zijn uw ouders nog in leven?

Dutch
fe252

Spreekt u Nederlands met uw vader?

Dutch
fe253

Praat u Nederlands met uw moeder?

Dutch
fe255 - fe259

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
fe265 – fe271

To which population group do you belong?

Dutch
fe272 – fe279

Tot welke bevolkingsgroep rekent u uw vader?

Dutch
fe280 – fe287

Tot welke bevolkingsgroep rekent u uw moeder?

Dutch
fe288 – fe295

Welke talen spreken mensen bij u thuis?

Dutch
fe296

Welke taal wordt er bij u thuis het meest gesproken?

Dutch
intro

Welkom bij het LISS panel. In deze vragenlijst willen we u graag laten zien hoe de vragen eruit zien en hoe u kunt antwoorden. U krijgt zometeen verschillende soorten vragen over verschillende onderwerpen. De eerste vragen gaan over het leven en wonen in Nederland. Daarna krijgt u vragen over de toekomst en over uw geboorteland. Klik nu op 'Verder' om te beginnen met de vragenlijst.

Dutch
{fe122}

Wat is uw nationaliteit?

Dutch
{fe125}

In welk land bent u geboren?

Dutch
{fe127- fe143}

Tot welke bevolkingsgroep rekent u zich? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe144}

Tot welke andere bevolkingsgroep rekent u zich

Dutch
{fe145 - fe150}

Tot welke bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u zich? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe151}

Tot welke zwarte bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u zich?

Dutch
{fe152}

Tot welke andere bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u zich?

Dutch
{fe155}

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
{fe156- fe173}

Tot welke bevolkingsgroep rekent u uw vader? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe174}

Tot welke andere bevolkingsgroep rekent u uw vader?

Dutch
{fe175 - fe180}

Tot welke bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u uw vader? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe181}

Tot welke zwarte bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u uw vader?

Dutch
{fe182}

Tot welke andere bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u uw vader?

Dutch
{fe185}

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
{fe186 - fe203}

Tot welke bevolkingsgroep rekent u uw moeder? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe204}

Tot welke andere bevolkingsgroep rekent u uw moeder?

Dutch
{fe205 - fe210}

Tot welke bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u uw moeder? U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe211}

Tot welke zwarte bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u uw moeder?

Dutch
{fe212}

Tot welke andere bevolkingsgroep uit Zuid-Afrika rekent u uw moeder?

Dutch
{fe220 - fe239}

Welke talen spreken mensen bij u thuis? Kiest u hieronder alle talen die u of de mensen met wie u samenwoont thuis spreken. U kunt meerdere antwoorden kiezen.

Dutch
{fe240 - fe244}

Welke andere taal of talen bedoelt u? Vult u minstens één taal in. Als u meerdere andere talen wilt noemen, vult u elke taal op een aparte regel in. Vult u hieronder alleen de taal of talen die niet al eerder zijn genoemd.

Dutch
{fe245}

Welke taal wordt er bij u thuis het meest gesproken?

Dutch
{ree_intro}

Tot slot krijgt u enkele vragen over uw nationaliteit en uw geboorteland. Al uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt. Uw antwoorden en uw persoonlijke gegevens houden we gescheiden. De onderzoeker weet dus niet dat u deze antwoorden geeft.

Dutch
{t_intro}

De volgende vragen gaan over de toekomst. U krijgt eerst 6 schermen te zien. U kunt elke keer voor drie gebieden aangeven hoe u denkt over de leefomstandigheden voor de komende generatie. Klikt u op de Verder-knop om verder te gaan.

Dutch
{w_intro}

U krijgt nu een paar vragen over wonen. Klikt u op de Verder-knop om verder te gaan.

Dutch