5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

fe009 - fe023

Vragen kunnen verschillende antwoordschalen bevatten. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vraag waarop u een antwoord kunt geven op een schaal van 1 tot en met 7, waarbij 1 staat voor 'niet belangrijk' en 7 voor 'heel belangrijk': Hoe belangrijk vindt u de volgende feestdagen en feesten? Als u een bepaald feest helemaal niet belangrijk vindt, kunt u kiezen voor 1. Als u een feest heel belangrijk vindt, kiest u dan voor 7. Uiteraard kunt u ook iets daartussen invullen. Hoe dichter bij het getal 7 u kiest, hoe belangrijker u het betreffende feest vindt.

Question language: 
Dutch