5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

Inter-personal effects of crying > Part 1

List of questions

Now showing 19 questions for this study.
Question Question Text Question Language
fh003

Hoe lang is het geleden dat u voor het laatst gehuild hebt?

Dutch
fh004 - fh008

Kunt u de volgende persoon beoordelen? [if fh002=1: [IMAGE1] / if fh002=2: [IMAGE2] / if fh002=3: [IMAGE3] / if fh002=4: [IMAGE4] / if fh002=5: [IMAGE5] ] In hoeverre vindt u deze persoon...

Dutch
fh009 - fh013

Kunt u de volgende persoon beoordelen? [if fh002=1: [IMAGE1] / if fh002=2: [IMAGE2] / if fh002=3: [IMAGE3] / if fh002=4: [IMAGE4] / if fh002=5: [IMAGE5] ] In hoeverre vindt u deze persoon...

Dutch
fh014 - fh023

Wilt u de volgende woorden aanvullen. Typt u het eerste woord dat in u opkomt. U moet het volledige woord typen (dus inclusief de letters die er al staan). U hoeft hierbij geen rekening te houden met de lengte van het woord, maar het woord moet wel beginnen met de eerste drie letters die al zijn gegeven.

Dutch
fh024

De 42- jarige heer De Vries is een als goed bekend staande man, zonder strafblad. Als werknemer van een bank heeft hij echter 10 jaar lang klanten aan een lening geholpen die daarvoor niet in aanmerking kwamen. Dit tegen betaling van €500,- aan de heer De Vries. In totaal heeft hij 6 miljoen euro verkregen en op buitenlandse rekeningen gestort. De heer De Vries staat nu voor de rechter wegens oplichting en het witwassen van geld. Hij toont zich berouwvol. Hoe moet de heer De Vries gestraft worden?

Dutch
fh025 - fh027

Kiest u bij de volgende stellingen één van de negen antwoorden op de schaal. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Dutch
fh028 - fh030

Stel u mag 100 euro verdelen over de hieronder vermelde drie goede doelen. Hoe zou u dat doen? Het is dus de bedoeling dat u achter elk goed doel een getal zet, tussen de 0 en 100 euro, zodanig dat de drie getallen opgeteld samen 100 opleveren (als dat niet zo is, dan krijgt u een foutmelding). 1. Een fonds dat als doel heeft het ondersteunen van allerlei activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de saamhorigheid en sociale cohesie in de samenleving. 2. Een fonds met als doel het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving. Dit doet zij door ondersteuning en hulp bij restauratie en onderhoud. 3. Een fonds dat steun geeft aan en opkomt voor natuurbelangen. Meer concreet betreft dit de aanleg, onderhoud, en bescherming van nieuwe natuurgebieden.

Dutch
fh031

De volgende schaal met cirkel-figuren wordt gebruikt om te meten in hoeverre mensen zich met anderen verbonden voelen. Kies die ene figuur die voor u, op dit moment, het beste weergeeft hoezeer u zich verbonden voelt met anderen. [IMAGE1]

Dutch
fh032 - fh034

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Dutch
fh035

Hebt u op dit moment een (romantische) relatie?

Dutch
fh036 - fh037

Hoe lang duurt uw relatie nu?

Dutch
fh038

Hebt u ooit eerder een relatie gehad?

Dutch
fh039 - fh040

Hoe lang duurde uw langste relatie?

Dutch
fh041 - fh052

We zijn geïnteresseerd in hoe u over het algemeen partnerrelaties ervaart. Het gaat dus niet alleen om uw huidige relatie, maar ook om (eventuele) vroegere relaties. Geef bij elk van de volgende uitspraken aan in welke mate u deze van toepassing op uzelf vindt. U hebt de volgende antwoordmogelijkheden: 1 = zeer oneens 2 = grotendeels oneens 3 = beetje oneens 4 = neutraal/gemengd 5 = beetje eens 6 = grotendeels eens 7 = zeer eens

Dutch
fh053 - fh062

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende 10 uitspraken?

Dutch
fh063 - fh072

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende 10 uitspraken?

Dutch
fh073

Kunt u een schatting geven, hoe vaak u de afgelopen vier weken gehuild hebt?

Dutch
fh074 – fh078

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst wordt afgenomen in opdracht van de Universiteit Tilburg en bestaat uit verschillende onderdelen.

Dutch