5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

Inter-personal effects of crying > Part 2

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Vingerhoets
A.J.J.M.
Millings
A.
Theodoridou
Cornelius
R.R.
Schaafsma
J.
Van Der Klei
M.
Description: 

This study consists of the second wave of questions concerning aggression, empathy and social bonding. It also incorporates an experiment into the effect of seeing emotional faces on answer behavior. This study is related to study fh10a.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:382

List of questions

Now showing 15 questions for this study.
Question Question Text Question Language
hd004 - hd009

Kunt u de volgende persoon beoordelen? [if hd001=1 and hd002=1: [IMAGE1] /if hd001=1 and hd002=2: [IMAGE2] /if hd001=1 and hd002=3: [IMAGE3] /if hd001=1 and hd002=4: [IMAGE4] /if hd001=2 and hd002=1: [IMAGE5] /if hd001=2 and hd002=2: [IMAGE6] /if hd001=2 and hd002=3: [IMAGE7] /if hd001=2 and hd002=4: [IMAGE8]] Hoe…

Dutch
hd010 - hd015

Kunt u de volgende persoon beoordelen? [if hd001=1 and hd002=1: [IMAGE1] /if hd001=1 and hd002=2: [IMAGE2] /if hd001=1 and hd002=3: [IMAGE3] /if hd001=1 and hd002=4: [IMAGE4] /if hd001=2 and hd002=1: [IMAGE5] /if hd001=2 and hd002=2: [IMAGE6] /if hd001=2 and hd002=3: [IMAGE7] /if hd001=2 and hd002=4: [IMAGE8]] Hoe…

Dutch
hd016

De 22- jarige heer De Vries heeft, zonder enige aanleiding, een 17-jarige jongen die hij op straat toevallig tegenkwam flink mishandeld. De jongen liep tal van verwondingen aan zijn gezicht op en had een lichte hersenschudding. de heer De Vries werd gearresteerd en wordt aan de rechtbank voorgeleid. Hoe moet de heer De Vries gestraft worden?

Dutch
hd017 - hd019

Kiest u bij de volgende stellingen één van de negen antwoorden op de schaal. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Dutch
hd020 - hd022

Stel u mag 100 euro verdelen over de hieronder vermelde drie goede doelen. Hoe zou u dat doen? Het is dus de bedoeling dat u achter elk goed doel een getal zet, tussen de 0 en 100 euro, zodanig dat de drie getallen opgeteld samen 100 zijn (als dat niet zo is, dankrijgt u een foutmelding). 1. Een fonds dat als doel heeft het ondersteunen van mensen die door (natuur)rampen zijn getroffen. 2. Een fonds met als doel het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden en hun omgeving. Dit doet zij door ondersteuning en hulp bij restauratie en onderhoud. 3. Een fonds dat steun geeft aan en opkomt voor natuurbelangen. Meer concreet betreft dit de aanleg, onderhoud, en bescherming van nieuwe natuurgebieden.

Dutch
hd023 - hd025

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?

Dutch
hd026 - hd034

Hoe waarschijnlijk is het dat u tot tranen geroerd wordt, als u een boek leest, of een film of documentaire ziet, waarin het volgende gebeurt:

Dutch
hd035 - hd043

Hoe waarschijnlijk is het dat u tot tranen geroerd wordt, als u een boek leest, of een film of documentaire ziet, waarin het volgende gebeurt:

Dutch
hd044 - hd052

Hoe waarschijnlijk is het dat u tot tranen geroerd wordt, als u een boek leest, of een film of documentaire ziet, waarin het volgende gebeurt:

Dutch
hd053 - hd056

De volgende vragen gaan over nostalgie. Met nostalgie bedoelen we een soort van sentimenteel terugverlangen naar vroeger, of naar activiteiten en dingen van vroeger.

Dutch
hd057 - hd058

En nog enkele vragen over nostalgie. Met nostalgie bedoelen we een soort van sentimenteel terugverlangen naar vroeger, of naar activiteiten en dingen van vroeger.

Dutch
hd059

Specifiek, hoe vaak denkt u terug aan nostalgische ervaringen?

Dutch
hd060 - hd069

De volgende tien stellingen gaan over situaties, wanneer u merkt dat iemand anders onrechtvaardig wordt behandeld, wordt benadeeld, of wordt gebruikt. Kunt u per stelling aangeven in hoeverre u het er mee eens bent?

Dutch
hd070 – hd074

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst wordt afgenomen in opdracht van de Tilburg University en bestaat uit verschillende onderdelen.

Dutch