5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Alcohol and Drugs

List of questions

Now showing 40 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ap002-ap011

Bij de volgende vragen willen we graag weten wat u vindt, niet wat volgens de wet wel of niet mag. Vanaf welke leeftijd vindt u het acceptabel dat iemand: Indien op geen enkele leeftijd, vul dan een 0 (nul) in.

Dutch
ap012-ap015

In welke mate bent u het wel of niet eens met de volgende stellingen?

Dutch
ap016-ap018

Wilt u aangeven of u over het algemeen het overheidsbeleid met betrekking tot de volgende punten te soepel vindt, goed vindt zoals het is of te streng vindt?

Dutch
ap019-ap020

Hieronder kunt u leeftijden invullen. U mag alle leeftijden kiezen, het gaat erom wat u vindt en niet om wat volgens de wet wel of niet mag. Indien op geen enkele leeftijd, vul dan een 0 (nul) in.

Dutch
ap021-ap024

Hieronder staan stellingen met maatregelen die ouders kunnen nemen om te voorkomen dat jongeren alcohol of drugs gaan gebruiken. In welke mate staat u achter deze maatregelen? (het gaat erom wat u vindt en niet om wat volgens de wet wel of niet mag)

Dutch
ap025-ap030

En in welke mate staat u achter de volgende maatregelen?

Dutch
ap031-ap036

En in welke mate staat u achter de volgende maatregelen?

Dutch
ap037-ap048

Hieronder staan stellingen met maatregelen die de overheid kan nemen om te voorkomen dat jongeren alcohol of drugs gaan gebruiken. In welke mate staat u achter deze maatregelen? (het gaat erom wat u vindt en niet om wat volgens de wet wel of niet mag)

Dutch
ap049-ap060

En in welke mate staat u achter de volgende maatregelen?

Dutch
ap061-ap063

In welke mate staat u achter de volgende maatregelen?

Dutch
ap064-ap066

Hieronder willen we graag wat meer weten over uw opvattingen over drugs. In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? Gebruik de schaal van 1 tot en met 7, waarbij 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap067-ap069

In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap070-ap072

In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap073-ap075

In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap076-ap078

In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap079-ap081

In hoeverre bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap082-ap093

Drugsbeleid is een moeilijk thema dat veel mensen in Nederland aangaat. Niet alle maatregelen kunnen worden uitgevoerd. We vragen u na te denken over onderstaande maatregelen. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap094-ap097

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap098-ap104

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
ap105

Hoe vaak hebt u de laatste tijd met familie, vrienden en collega's gesproken over kwesties op het gebied van drugsbeleid?

Dutch
ap106

Denkt u dat uw opvattingen over het drugsbeleid hetzelfde zijn als die van de sociale groep waar u bij hoort of bij zou willen horen?

Dutch
ap107

In welke mate zijn uw opvattingen over het drugsbeleid gevormd door uw eigen persoonlijke mening?

Dutch
ap108

In hoeverre volgt u het nieuws in de media (televisie, krant) over het drugsbeleid?

Dutch
ap109

Ik heb het volste vertrouwen in het Nederlandse drugsbeleid.

Dutch
ap110-ap114

Kunt u aangeven of de volgende stellingen voor uw situatie gelden?

Dutch
ap115-ap117

Hebt u vrienden of familie die:

Dutch
ap118-ap120

Kent u iemand anders die:

Dutch
ap121-ap124

Ik vind het acceptabel als mijn vrienden:

Dutch
ap125-ap127

Had u of hebt u mensen in uw naaste omgeving waarvan u vindt dat:

Dutch
ap128-ap133

Hebt u ooit:

Dutch
ap134-ap139

Op welke leeftijd ongeveer hebt u voor het eerst:

Dutch
ap140-ap145

Hoe vaak hebt u in de afgelopen 30 dagen gemiddeld per week:

Dutch
ap146

Als u op doordeweekse dagen (maandag tot en met donderdag) alcohol drinkt, op hoeveel van de 4 dagen drinkt u dan over het algemeen?

Dutch
ap147-ap150

Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld op zo'n doordeweekse dag? Indien geen, vult u dan een 0 (nul) in.

Dutch
ap151

Als u in het weekend (vrijdag tot en met zondag) alcohol drinkt, op hoeveel van de 3 weekenddagen drinkt u dan over het algemeen?

Dutch
ap152-ap155

Hoeveel glazen alcohol drinkt u gemiddeld op zo'n weekenddag? Indien geen, vult u dan een 0 (nul) in.

Dutch
ap156-ap164

Hieronder staan enkele kenmerken van typen vrouwen/mannen. Lees ieder kenmerk en bedenk in hoeverre deze persoon op u lijkt. 1 = lijkt erg veel op mij 2 = lijkt op mij 3 = lijkt wel iets op mij 4 = lijkt een heel klein beetje op mij 5 = lijkt niet op mij 6 = lijkt helemaal niet op mij

Dutch
ap165

Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn, op welke partij zou u dan stemmen?

Dutch
ap166-ap170

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over alcohol en drugs. Wij vragen u de hele vragenlijst in te vullen. Wanneer u echt geen antwoord kunt bedenken, kunt u de vraag open laten.

Dutch