5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

LISS panel > Are Effective Emotion Regulation Strategies Associated with Financial Capability?

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Van Overveld
Mark
Smidts
Ale
Atkinson
Adele
Peffer
Gilbert
Description: 

In August 2010, the LISS panel completed a questionnaire on emotions and finance. The major aim of this study is to examine whether higher levels of effective emotion regulation strategies are associated with higher levels of financial capability overall, and for the five separate domains (making ends meet, keeping track of one’s finance, staying informed on financial products, how individuals go about selecting a financial product, and planning ahead).

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:158

List of questions

Now showing 30 questions for this study.
Question Question Text Question Language
dk002-dk011

Hieronder staan enkele vragen over uw emotionele leven, en in het bijzonder hoe u emoties onder controle houdt (ofwel, reguleert). Er worden twee afzonderlijke aspecten van uw emotionele leven bestudeerd. Allereerst de emotionele ervaring; hoe u zich van binnen voelt. De ander is uw emotionele expressie; ofwel hoe u uw emoties uit in de manier waarop u praat, gebaart, of zich gedraagt. Hoewel sommige vragen hetzelfde lijken, verschillen ze op belangrijke manieren. Geeft u voor elk item aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling.

Dutch
dk012-dk021

Mensen reageren vaak heel verschillend op problemen of moeilijke situaties waarmee zij te maken krijgen. Wat men in een bepaald geval doet, hangt sterk af van de aard van het probleem of de gebeurtenis en de ernst ervan. Toch reageert iemand over het algemeen wat vaker op de ene, dan op de andere manier. Hieronder staat een aantal beschrijvingen die aangeven hoe men in zo'n geval zou kunnen reageren. Wilt u achter iedere zin aangeven hoe vaak u in het algemeen op de beschreven manier reageert. Er zijn geen 'goede' of 'foute' antwoorden, het gaat erom hoe u met de situatie omgaat.

Dutch
dk022-dk031

Wilt u achter iedere zin aangeven hoe vaak u in het algemeen op de beschreven manier reageert bij problemen of in moeilijke situaties?

Dutch
dk032-dk041

Wilt u achter iedere zin aangeven hoe vaak u in het algemeen op de beschreven manier reageert bij problemen of in moeilijke situaties?

Dutch
dk042-dk052

Geeft u aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen:

Dutch
dk053-dk064

Geeft u aan in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen:

Dutch
dk065

Hoe vaak had u de afgelopen 12 maanden voor het einde van de maand geen geld meer?

Dutch
dk066-dk072

Welke leenmogelijkheden gebruikt u? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
dk073

Welke andere leenmogelijkheden gebruikt u?

Dutch
dk074

Hoe goed kunt u uw rekeningen betalen en uw financiële verplichtingen nakomen?

Dutch
dk075

Hoe goed kunt u met uw huidige inkomen rondkomen?

Dutch
dk076

Hoe precies weet u doorgaans hoeveel geld u hebt op uw betaalrekening?

Dutch
dk077

Hoe vaak bekijkt u het saldo van uw bankrekening?

Dutch
dk078

Hoe goed is uw overzicht op uw financiële situatie?

Dutch
dk079-dk083

Hebt u geld gespaard op één van de volgende manieren: Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
dk084

Op welke manier hebt u geld gespaard?

Dutch
dk085

Denkend aan het geldbedrag dat u tot nu toe hebt gespaard op deze manieren, is dit:

Dutch
dk086

Hoe lang zou u kunnen rondkomen wanneer de voornaamste bron van inkomen binnen uw huishouden zou wegvallen?

Dutch
dk087-dk094

Waar zou u het geld vinden om een onverwachte drastische daling van inkomen en/of onverwacht hoge uitgaven op te kunnen vangen? Met drastisch wordt bedoeld: een bedrag gelijk aan een maandinkomen of meer.Meerdere antwoorden mogelijk

Dutch
dk095

Waar zou u dan het geld vinden om een onverwachte drastische daling van inkomen en/of onverwacht hoge uitgaven op te kunnen vangen?

Dutch
dk096-dk104

Welke van de volgende financiële producten hebt u de afgelopen vijf jaar zelf aangeschaft, ongeacht of u ze momenteel nog steeds hebt? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
dk105-dk112

In hoeverre is het volgende op u van toepassing? Om te kunnen beslissen welk financieel product (bv. bankrekening, hypotheek, spaarrekening, creditcard, lening, verzekering) ik aan zou willen schaffen, laat ik me beïnvloeden door: Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
dk113

Waardoor laat u zich beïnvloeden om te kunnen beslissen welk financieel product u aan zou willen schaffen?

Dutch
dk114

In welke mate shopt u rond bij het aanschaffen van een financieel product (bv. bankrekening, hypotheek, spaarrekening, creditcard, lening, verzekering)?

Dutch
dk115-dk124

Ik houd veranderingen bij in: Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
dk125

Welke van de volgende omschrijvingen past het beste bij u?

Dutch
dk126-dk127

Sommige mensen hebben moeite hun uitgaven te beperken; ze geven te veel geld uit - bijvoorbeeld aan kleding, maaltijden, vakanties, bellen - terwijl ze dit beter niet zouden kunnen doen. Andere mensen hebben moeite geld uit te geven. Misschien omdat geld uitgeven ze angstig maakt, geven ze het geld niet uit aan zaken waar ze het juist voor nodig hebben.

Dutch
dk128

Het hieronder beschreven verhaaltje schetst het gedrag van twee winkelende mensen. Lees eerst beide verhaaltjes, en beantwoord dan de vraag onderaan. [if dk001=1: Meneer / if dk001=2: Mevrouw] A vergezelt een goede vriend/vriendin die flink aan het winkelen is. Bij het binnenkomen van een warenhuis ziet [if dk001=1: meneer / if dk001=2: mevrouw] A dat de winkel een 'alleen vandaag' uitverkoop heeft waarbij er kortingen op artikelen zijn tussen de 10% en 60%. [if dk001=1: Hij / if dk001=2: Zij] realiseert zich dat [if dk001=1: hij / if dk001=2: zij] niets nodig heeft, maar kan de verleiding niet weerstaan en besteedt voor €100,- aan goederen. [if dk001=1: Meneer / if dk001=2: Mevrouw] B vergezelt een goede vriend/vriendin die flink aan het winkelen is. Bij het binnenkomen van een warenhuis ziet [if dk001=1: meneer / if dk001=2: mevrouw] B dat de winkel een 'alleen vandaag' uitverkoop heeft waarbij er kortingen op artikelen zijn tussen de 10% en 60%. [if dk001=1: Hij / if dk001=2: Zij] besluit dat [if dk001=1: hij / if dk001=2: zij] enkele goede deals kan krijgen op enkele artikelen die [if dk001=1: hij / if dk001=2: zij] nodig heeft, maar de gedachte het geld uit te moeten geven weerhoudt [if dk001=1: hem / if dk001=2: haar] ervan de zaken te kopen. In termen van uw eigen gedrag, zou u zeggen dat u meer als [if dk001=1: meneer / if dk001=2: mevrouw] A of als [if dk001=1: meneer / if dk001=2: mevrouw] B bent?

Dutch
dk129-dk133

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld.Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:1 = beslist niet5 = beslist wel

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over de gevoelens die u in verschillende situaties ervaart.

Dutch