5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Conventional and Computer Crime Victimization > Wave 1

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Van Wilsem, Johan
Donker, Andrea
Van Der Leun, Joanne
Description: 

In February 2008, the LISS panel completed a questionnaire on computer crime victimization. This survey is scheduled to be repeated in 2 years to assess longitudinal effects.

Repository Record Identifier: 
oai:lisspanel.nl:27

List of questions

Now showing 25 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ac001-ac006

Kunt u voor de volgende activiteiten aangeven hoe vaak u deze onderneemt?

Dutch
ac007

Wat is uw hoofdbezigheid?

Dutch
ac008

Wat is dan uw hoofdbezigheid?

Dutch
ac009

Hoeveel uur per week besteedt u aan deze activiteit?

Dutch
ac010

Hoeveel uur per week besteedt u aan het reizen van en naar de plek waar u deze activiteit uitvoert?

Dutch
ac011-ac014

Hoe vaak komt het voor dat u...

Dutch
ac015-ac019

Dan volgt nu een aantal vragen over de buurt waarin u woont. Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?

Dutch
ac020-ac027

Bent u zelf ooit het slachtoffer geweest van één van de volgende misdrijven?

Dutch
ac028-ac035

Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van dit misdrijf?

Dutch
ac036

Hoeveel online computers heeft uw huishouden thuis in gebruik?

Dutch
ac037-ac042

Hebt u een profiel van uzelf op Hyves, Facebook, of een soortgelijke community? (meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
ac043

Op welke soortgelijke community hebt u dan een profiel van uzelf? (meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
ac044

Gebruikt u een webcam?

Dutch
ac045

Koopt u wel eens dingen via internet met uw credit card?

Dutch
ac046-ac055

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende stellingen?

Dutch
ac056-ac060

Bent u ooit slachtoffer geweest van één van de volgende digitale misdrijven?

Dutch
ac061-ac065

Hoe vaak bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van dit misdrijf?

Dutch
ac066-ac071

Kunt u aangeven welke van de volgende beschermingsmaatregelen u hebt genomen op uw privé-computer? U kunt op een maatregel klikken voor een korte uitleg.

Dutch
ac072-ac077

Hebt u de onderstaande maatregel(en) genomen nadat u slachtoffer bent geweest van een digitaal misdrijf?

Dutch
ac078

Hebt u de afgelopen 12 maanden zelf met opzet een virus verspreid naar andere computers?

Dutch
ac079

En hebt u de afgelopen 12 maanden een bericht naar iemand verstuurd via e-mail, chatbox of sms om die persoon bang te maken of te bedreigen?

Dutch
ac080-ac091

Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen over uzelf?

Dutch
Introv

Het volgende gedeelte van de vragenlijst wordt afgenomen door onderzoekers van de Universiteit van Leiden.

Dutch
Introv2

Dan volgt nu een aantal vragen over het gebruik van computers.

Dutch
Introv3

Nu volgen enkele vragen over zogenaamde digitale criminaliteit. Hiermee worden misdrijven bedoeld die via de computer of mobiele telefoon worden gepleegd.

Dutch