5
Sources
684
Studies
51855
Questions
519
Persons

LISS panel > A Cross-National Survey Experiment on Support for Pension Reform > Wave 1

List of questions

Now showing 18 questions for this study.
Question Question Text Question Language
la004

Van de 100 mensen in Nederland die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel zijn er volgens u werkloos en op zoek naar werk? Als u het niet weet, geef dan uw beste schatting.

Dutch
la005

Van de 100 mensen in Nederland die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel daarvan zijn volgens u langdurig ziek of arbeidsongeschikt?

Dutch
la006

Van elke 100 mensen die in Nederland leven, hoeveel denkt u dat er met pensioen zijn?

Dutch
la007

Wat vindt u in het algemeen van de huidige staat van de gezondheidszorg in Nederland?

Dutch
la008

Wat vindt u in het algemeen van de levensstandaard van gepensioneerden?

Dutch
la009

Wat vindt u in het algemeen van de levensstandaard van werklozen?

Dutch
la010 - la012

Er bestaan verschillende opvattingen over wat wel en niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid zou moeten vallen. Geef voor elk van de hieronder beschreven taken aan in welke mate u denkt dat de overheid hiervoor verantwoordelijk zou moeten zijn. 0= Zou helemaal niet de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn 10= Zou volledig de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn

Dutch
la013

Over het algemeen genomen, heeft het zorgstelsel in Nederland volgens u:

Dutch
la014

En wat is uw mening over de arbeidsmarktregelingen in Nederland...

Dutch
la015

En wat is uw mening over het pensioenstelsel in Nederland...

Dutch
la016

[if la001=1: In Nederland leven de mensen langer dan voorheen. In 1990 kon een 65-jarige man gemiddeld verwachten nog zo'n 14,5 jaar te leven. Tegenwoordig zal een 65-jarige man ongeveer 83 jaar oud worden - hij kan dus verwachten nog zo'n 18 jaar te leven.] Omdat de maatschappij vergrijst loopt de financiering van de AOW op het huidige niveau gevaar. Welke van de volgende hervormingsvoorstellen heeft uw voorkeur?

Dutch
la017

En welk voorstel vindt u het minst aantrekkelijk?

Dutch
la018

U hebt aangegeven dat uw voorkeur uitgaat naar: “[la016]” Kunt u op de schaal hieronder aangeven hoe zeker of onzeker u bent over uw mening over een hervorming van de AOW?

Dutch
la019

Er is tegenwoordig veel discussie over de kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Bij welke van onderstaande uitspraken zal volgens u de situatie over 10 jaar het dichtst in de buurt komen? Over 10 jaar:

Dutch
la020

Er is in Nederland ook veel discussie over de kosten van de AOW. Bij welke van onderstaande uitspraken zal volgens u de situatie over 10 jaar het dichtst in de buurt komen? Over 10 jaar:

Dutch
la021

Ook de kosten van werkloosheidsuitkeringen in Nederland zijn een punt van discussie. Bij welke van onderstaande uitspraken zal volgens u de situatie over 10 jaar het dichtst in de buurt komen? Over 10 jaar:

Dutch
la022 - la026

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over uw mening over verschillende maatschappelijke thema's.

Dutch