5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Decreasing Trust in Democratic Governments > Wave 1

List of questions

Now showing 37 questions for this study.
Question Question Text Question Language
aq012-aq022

Welke eigenschappen heeft een goede minister? Kiest u uit onderstaande lijst 5 eigenschappen die u het belangrijkst vindt

Dutch
aq023

Welke andere eigenschap bedoelt u?

Dutch
aq024-aq034

Hieronder staan de eigenschappen die u voor een goede minister belangrijk vindt. Geeft u door middel van de cijfers 1 tot en met 5 aan welke u het belangrijkst vindt. De eigenschap die het meest belangrijk is krijgt cijfer 1, de eigenschap die volgt cijfer 2, enzovoorts.

Dutch
aq035

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Ab Klink CDA Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq036-aq039

Ab Klink CDA Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dutch
aq040

if aq09a001=1: [illustratie_individueell] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Eimert van Middelkoop CU Minister van Defensie Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq041-aq044

Eimert van Middelkoop CU Minister van Defensie

Dutch
aq045

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] André Rouvoet CU Minister van Jeugd en Gezin Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq046-aq049

André Rouvoet CU Minister van Jeugd en Gezin

Dutch
aq050

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Bert Koenders PvdA Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq051-aq054

Bert Koenders PvdA Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Dutch
aq055

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Camiel Eurlings CDA Minister van Verkeer en Waterstaat Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq056-aq059

Camiel Eurlings CDA Minister van Verkeer en Waterstaat

Dutch
aq060

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Guusje ter Horst PvdA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq061-aq064

Guusje ter Horst PvdA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dutch
aq065

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Wouter Bos PvdA Minister van Financiën Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq066-aq069

Wouter Bos PvdA Minister van Financiën

Dutch
aq070

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Maxime Verhagen CDA Minister van Buitenlandse Zaken Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq071-aq074

Maxime Verhagen CDA Minister van Buitenlandse Zaken

Dutch
aq075

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Ernst Hirsch Ballin CDA Minister van Justitie Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq076-aq079

Ernst Hirsch Ballin CDA Minister van Justitie

Dutch
aq080

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Jan Peter Balkenende CDA Minister-President, Minister van Algemene Zaken Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq081-aq084

Jan Peter Balkenende CDA Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Dutch
aq085

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Maria van der Hoeven CDA Minister van Economische Zaken Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq086-aq089

Maria van der Hoeven CDA Minister van Economische Zaken

Dutch
aq090

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Gerda Verburg CDA Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq091-aq094

Gerda Verburg CDA Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dutch
aq095

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Eberhard van der Laan PvdA Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq096-aq099

Eberhard van der Laan PvdA Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Dutch
aq100

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Jacqueline Cramer PvdA Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq101-aq104

Jacqueline Cramer PvdA Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Dutch
aq105

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Piet Hein Donner CDA Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq106-aq109

Piet Hein Donner CDA Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dutch
aq110

if aq09a001=1: [illustratie_individueel] if aq09a001=2: [illustratie_groep] Ronald Plasterk PvdA Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
aq111-aq114

Ronald Plasterk PvdA Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dutch
aq115-aq119

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over de ministers van het huidige kabinet Balkenende. Er wordt u per minister gevraagd of u wel eens van de betreffende minister hebt gehoord, en zo ja hoe u over de verschillende ministers denkt.

Dutch