5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Decreasing Trust in Democratic Governments > Wave 3

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Wisse
Eva
Description: 

In January 2009 (wave 1), the LISS panel was presented a questionnaire about the ministers currently serving in the fourth cabinet Balkenende. Panel members were assigned to one of three groups on the basis of a random variable. One group was presented a photograph of the minister concerned when asked to assess this minister. A second group was presented a group photo on which the minister concerned was individually encircled. The third group was not presented any photographs while completing the questionnaire.

In July 2009 (wave 2), the survey was repeated, in which the first question queried more personality characteristics than in January. There was also just one condition: the respondents were only shown a photograph of the minister concerned. The questionnaire of July 2009 was repeated in January 2010 (wave 3).

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:122

List of questions

Now showing 37 questions for this study.
Question Question Text Question Language
bc025-bc49

De volgende vraag is deels gebaseerd op de vragenlijst 'Kenmerken van een bewonderd leider' ('Characteristics of an Admired Leader') van James M. Kouzes and Barry Z. Posner en met toestemming in deze vragenlijst opgenomen. Kies uit de onderstaande lijst vijf eigenschappen die een Nederlandse minister volgens u moet hebben om geloofwaardig te zijn. Een geloofwaardige minister is:

Dutch
bc050

Welke andere eigenschap bedoelt u?

Dutch
bc076

[illustratie] Ab Klink CDA Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc077-bc080

[illustratie] Ab Klink CDA Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Dutch
bc081

[illustratie] Eimert van Middelkoop CU Minister van Defensie Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc082-bc085

[illustratie] Eimert van Middelkoop CU Minister van Defensie

Dutch
bc086

[illustratie] André Rouvoet CU Minister van Jeugd en Gezin Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc087-bc090

[illustratie] André Rouvoet CU Minister van Jeugd en Gezin

Dutch
bc091

[illustratie] Bert Koenders PvdA Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc092-bc095

[illustratie] Bert Koenders PvdA Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Dutch
bc096

[illustratie] Camiel Eurlings CDA Minister van Verkeer en Waterstaat Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc097-bc100

[illustratie] Camiel Eurlings CDA Minister van Verkeer en Waterstaat

Dutch
bc101

[illustratie] Guusje ter Horst PvdA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc102-bc105

[illustratie] Guusje ter Horst PvdA Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Dutch
bc106

[illustratie] Wouter Bos PvdA Minister van Financiën Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc107-bc110

[illustratie] Wouter Bos PvdA Minister van Financiën

Dutch
bc111

[illustratie] Maxime Verhagen CDA Minister van Buitenlandse Zaken Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc112-bc115

[illustratie] Maxime Verhagen CDA Minister van Buitenlandse Zaken

Dutch
bc116

[illustratie] Ernst Hirsch Ballin CDA Minister van Justitie Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc117-bc120

[illustratie] Ernst Hirsch Ballin CDA Minister van Justitie

Dutch
bc121

[illustratie] Jan Peter Balkenende CDA Minister-President, Minister van Algemene Zaken Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc122-bc125

[illustratie] Jan Peter Balkenende CDA Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Dutch
bc126

[illustratie] Maria van der Hoeven CDA Minister van Economische Zaken Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc127-bc130

[illustratie] Maria van der Hoeven CDA Minister van Economische Zaken

Dutch
bc131

[illustratie] Gerda Verburg CDA Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc132-bc135

[illustratie] Gerda Verburg CDA Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dutch
bc136

[illustratie] Eberhard van der Laan PvdA Minister voor Wonen, Wijken en Integratie Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc137-bc140

[illustratie] Eberhard van der Laan PvdA Minister voor Wonen, Wijken en Integratie

Dutch
bc141

[illustratie] Jacqueline Cramer PvdA Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc142-bc145

[illustratie] Jacqueline Cramer PvdA Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Dutch
bc146

[illustratie] Piet Hein Donner CDA Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc147-bc150

[illustratie] Piet Hein Donner CDA Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Dutch
bc151

[illustratie] Ronald Plasterk PvdA Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Hebt u weleens van deze minister gehoord?

Dutch
bc152-bc155

[illustratie] Ronald Plasterk PvdA Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Dutch
bc156-bc160

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
bc166-bc190

Hieronder staan de eigenschappen die u voor een geloofwaardige minister belangrijk vindt. Geeft u door middel van de cijfers 1 tot en met 5 aan welke u het belangrijkst vindt. De eigenschap die het meest belangrijk is krijgt cijfer 1, de eigenschap die volgt cijfer 2, enzovoorts.

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over de ministers van het huidige kabinet Balkenende. Er wordt u per minister gevraagd of u wel eens van de betreffende minister hebt gehoord, en zo ja hoe u over de verschillende ministers denkt. In januari van dit jaar hebt u deze vragen mogelijk al eens eerder beantwoord. Sommige mensen veranderen wel eens van mening terwijl anderen vasthouden aan hun opinie. Om dit te onderzoeken is het nodig dat we deze vragen herhalen. Probeert u alstublieft gewoon spontaan antwoord te geven op de uitspraken zoals u er nu over denkt.

Dutch