5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Economic Situation: Income > Wave 7

List of questions

Now showing 187 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ci005

Wanneer u denkt aan een levensladder waarbij de eerste trede het slechtst mogelijke leven en de tiende (hoogste) trede het best mogelijke leven weergeeft, op welke trede bevindt u zich dan zelf?

Dutch
ci006

Hoe tevreden bent u over uw financiële situatie? 0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent over uw financiële situatie en 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
ci007

Hoe tevreden bent u over de huidige toestand van de economie in Nederland? 0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent over de huidige toestand van de economie in Nederland en 10 betekent dat u helemaal tevreden bent over de huidige toestand van de economie in Nederland.

Dutch
ci008

Had u in 2013 inkomsten als werknemer? NB: Het gaat hier om inkomsten uit betaald werk in loondienst, niet om stagevergoedingen. Had u alleen inkomsten uit werk als zelfstandige (of in een vrij beroep, of als freelancer) hier NEE invullen. Een directeur NV/BV is (meestal) wel in loondienst bij de NV of BV als werkgever. Als dat het geval is vult u hier dus JA in. Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt gewoonlijk een inkomen als werknemer en vult hier dus JA in.

Dutch
ci009

Hoeveel werkgevers hebt u (als werknemer) in 2007 gehad?

Dutch
ci010, ci019, ci028

[als i=3: U hebt zojuist het brutoloon van de eerste twee werkgevers opgegeven.] Wat bedroeg uw brutoloon in totaal in 2007 [als i=1 en ci es001=1: bij uw werkgever / als i=1 en ci es001>1: bij de werkgever waar u in 2007 het meest verdiend hebt (hierna werkgever 1 genoemd) / als i=2: bij de werkgever waar u in 2007 het op één na meest verdiend hebt (hierna werkgever 2 genoemd) / als i=3: bij de overige werkgevers]? Het gaat hier om het loon dat u in totaal over het hele jaar ontvangen hebt. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci011, ci020, ci029

Kunt u dan aangeven in welke categorie uw totale brutoloon in 2007 valt bij [als i=1: werkgever 1 / als i=2: werkgever 2 / als i=3: de overige werkgevers]? Het gaat om het loon dat u in totaal over het hele jaar ontvangen hebt.

Dutch
ci012, ci021, ci030

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 hebt ontvangen van [als i=1: werkgever 1 / als i=2: werkgever 2 / als i=3: de overige werkgevers]? Het gaat weer om het loon dat u in totaal over het hele jaar ontvangen hebt inclusief vakantietoeslag, 13e maand en winstdelingsregeling. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci013-ci017, ci022-ci026, ci031-ci035

Welke bron hebt u gebruikt bij het invullen van de gegevens over het salaris bij [als i=1: werkgever 1 / als i=2: werkgever 2 / als i=3: de overige werkgevers]?

Dutch
ci018, ci027, ci036

Welke bron bedoelt u met 'anders'?

Dutch
ci037-ci045

Welke werksituatie zoals hieronder beschreven was in 2013 (of een deel van 2013) op u van toepassing? Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ci046

Is de fiscale winst (of een eventueel verlies) over 2011 al bekend? Met fiscale winst bedoelen we de opbrengsten na aftrek van kosten, maar vóór de ondernemersaftrek, en vóór belasting- en premieheffing. Onder kosten vallen ook inkomsten uit meewerken in de onderneming van uw echtgenoot/echtgenote of partner. Voor freelancers gaat het hier om de bruto opbrengst minus kosten van de activiteiten als freelancer. (NB De ondernemersaftrek is een aftrekpost op uw winst en bestaat onder meer uit: zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en startersaftrek).

Dutch
ci047

Is de fiscale winst (of de bruto opbrengst minus kosten in uw functie als freelancer) over 2007 positief of negatief?

Dutch
ci048

Zal de fiscale winst (of de bruto opbrengst minus kosten in uw functie als freelancer) over 2007 naar verwachting positief of negatief zijn?

Dutch
ci049

Hoeveel bedroeg de fiscale winst (of de bruto opbrengst minus kosten als freelancer) over 2013? De ten laste van de winst gekomen verplichte premies voor pensioenen niet meerekenen.Als het bedrag negatief is hoeft u geen minteken te gebruiken.Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci050

Kunt u aangeven hoeveel de fiscale winst (of de bruto opbrengst minus kosten in uw functie als freelancer) over 2013 ongeveer zal bedragen? De ten laste van de winst gekomen verplichte premies voor pensioenen niet meerekenen. Als het bedrag negatief is hoeft u geen minteken te gebruiken. Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci051

Kunt u dan aangeven in welke categorie uw fiscale winst dan wel verlies (of de bruto opbrengst minus kosten in uw functie als freelancer) (ongeveer) valt in 2007? [wave 4: Laat in geval van verlies het minteken buiten beschouwing (een verlies van bijvoorbeeld ongeveer 5.000 euro valt dus in de categorie 3.000-6.000 euro).]

Dutch
ci052-ci054

Welke bron hebt u gebruikt bij het invullen van de gegevens over de fiscale winst (of de bruto opbrengst minus kosten in uw functie als freelancer)?

Dutch
ci055

Welke bron bedoelt u met 'anders'?

Dutch
ci059

Hebt u (ook) in 2006 als zelfstandige gewerkt?

Dutch
ci060

Was de fiscale winst over 2006 positief of negatief?

Dutch
ci061

Hoeveel bedroeg de (geschatte) fiscale winst over 2006?Als het bedrag negatief is hoeft u geen minteken te gebruiken.Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci062

Kunt u dan aangeven in welke categorie uw fiscale winst dan wel verlies (ongeveer) valt in 2006?

Dutch
ci065

Was u in 2007 of een deel van 2007 met vervroegd pensioen?

Dutch
ci076

Hoeveel bedraagt het bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan AOW? Bij voorkeur volgens uw jaaropgave. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci078

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan AOW?Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci080

Hoeveel bedraagt het bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan [als ci071=2: AOW en overige pensioenen / overige pensioenen]? Bij voorkeur volgens uw jaaropgave. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci081

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan [als ci071=2: AOW en overige pensioenen / overige pensioenen]?

Dutch
ci082

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan [als ci071=2: AOW en overige pensioenen / overige pensioenen]? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci084

Hoeveel bedraagt het bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan lijfrente? Bij voorkeur volgens uw jaaropgave. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci085

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan lijfrente?

Dutch
ci086

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan lijfrente hebt ontvangen? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci087-ci101 and ci327 to ci329 and ci341

Hebt u in 2007 één of meer van de hier genoemde uitkeringen of bijslagen/toeslagen ontvangen? U kunt meer dan één antwoord geven.

Dutch
ci102

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan Ziektewet (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci103

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan Ziektewet?

Dutch
ci104

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan Ziektewet hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci105

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan WW of vervolguitkering WW (bij voorkeur volgens jaaropgave)?Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci106

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan WW of vervolguitkering WW?

Dutch
ci107

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan WW of vervolguitkering WW hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci108

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan wachtgeld (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci109

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan wachtgeld?

Dutch
ci110

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan wachtgeld hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci111

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan Anw (Algemene nabestaandenwet) (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci113

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan Anw (Algemene nabestaandenwet) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci114

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan nabestaandenpensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar) (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci115

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan nabestaandenpensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar)?

Dutch
ci116

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan nabestaandenpensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci117

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan wezenpensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar) (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci118

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan wezenpensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar)?

Dutch
ci119

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan wezenpensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci123

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan bijstandsbesluit voor zelfstandigen (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci125

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan bijstandsbesluit voor zelfstandigen hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci126

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan IOAW/IOAZ (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci127

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan IOAW/IOAZ?

Dutch
ci128

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan IOAW/IOAZ hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci129

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan WAO, IVA of WGA (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci130

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan WAO, IVA of WGA?

Dutch
ci131

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan WAO, IVA of WGA hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci135

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan invaliditeitspensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar) (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci136

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan invaliditeitspensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar)?

Dutch
ci137

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan invaliditeitspensioen (van een pensioenfonds of verzekeraar) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci140

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan kinderbijslag (AKW, Algemene Kinderbijslagwet) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci143

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan zorgtoeslag (uitbetaald door de Belastingdienst) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci144-ci154

Welke van de hier genoemde inkomsten hebt u in 2013 ontvangen? U kunt meer dan één antwoord geven.

Dutch
ci155

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan inkomsten uit onroerend goed (incl. verhuur van kamers)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci156

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan inkomsten uit onroerend goed (incl. verhuur van kamers)?

Dutch
ci157

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan rijksbijdrage eigen woningbezit? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci158

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan rijksbijdrage eigen woningbezit?

Dutch
ci159

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan studiefinanciering (basisbeurs en aanvullende beurs)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci160

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan studiefinanciering (basisbeurs en aanvullende beurs)?

Dutch
ci161

Welk bedrag hebt u in 2013 in totaal ontvangen aan rentedragende lening (studiefinanciering)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci162

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan rentedragende lening (studiefinanciering)?

Dutch
ci163

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan alimentatie van uw ex-echtgenoot of ex-echtgenote? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci164

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan alimentatie van uw ex-echtgenoot of ex-echtgenote?

Dutch
ci165

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan alimentatie voor uw kinderen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci166

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan alimentatie voor uw kinderen?

Dutch
ci167

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan studietoelage van uw ouders? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci168

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan studietoelage van uw ouders?

Dutch
ci169

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan toelages van familie? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci170

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan toelages van familie?

Dutch
ci171

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan inkomsten uit dividenden van aandelen, effecten, beleggingsrekeningen of beleggingsfondsen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci172

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan inkomsten uit dividenden van aandelen, effecten, beleggingsrekeningen of beleggingsfondsen?

Dutch
ci173

Welk bedrag hebt u in 2007 in totaal ontvangen aan rente van spaartegoeden, vorderingen, effecten, obligaties, pandbrieven of beleggingsrekeningen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci174

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan rente van spaartegoeden, vorderingen, effecten, obligaties, pandbrieven of beleggingsrekeningen?

Dutch
ci175

Hebt u in 2007 één of meer erfenissen en/of schenkingen ontvangen?

Dutch
ci176

Hoeveel [wave 1: bedroegen, wave 2: bedroeg de waarde van] die erfenissen of schenkingen in totaal in 2007? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci177

Had u in 2007 (buiten mogelijk huurtoeslag) nog inkomsten die nog niet eerder zijn genoemd? Huurtoeslag wordt namelijk (wanneer dit voor u van toepassing is) in een andere vragenlijst aan u gevraagd. Denk bijvoorbeeld aan nog niet opgegeven inkomsten als: - nog niet genoemde inkomsten uit vroegere arbeid (bijvoorbeeld ontslagvergoeding of aanvulling door ex-werkgever bij werkloosheid of arbeidsongeschiktheid) - kleedgeld / zakgeld - loterij - onkostenvergoeding - ontslagvergoeding - representatiegelden - royalties - schadeloosstelling - stagevergoeding - teruggaaf belastingen, sociale premies - vergoeding vrijwilligerswerk - specifieke bijdragen van gemeenten voor huishoudens met een laag inkomen (bv. sportbijdrage) - langdurigheidstoeslag - tegemoetkoming studiekosten (schoolkosten en les- of cursusgeld) voor kinderen tot 18 jaar die op mbo, vavo of particulier vo zitten

Dutch
ci178-ci189 and ci357-ci359

Wat voor inkomsten zijn dat? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
ci190

Welke inkomsten bedoelt u met 'anders'?

Dutch
ci191

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit vroegere arbeid? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci192

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit kleedgeld / zakgeld? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci193

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit loterij? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci194

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit onkostenvergoeding? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci195

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit ontslagvergoeding? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci196

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit representatiegelden? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci197

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit royalties? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci198

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit schadeloosstelling? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci199

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit stagevergoeding? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci200

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit teruggaaf belastingen, sociale premies? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci201

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit vergoeding vrijwilligerswerk? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci202

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2007 van de inkomsten uit ci190? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci203

Hebt u in 2007 meer dan 100 euro rente op persoonlijke leningen, doorlopend (of continu) krediet of andere leningen betaald? Hypotheekrente en rente betaald voor leningen op uw woning(en) hier niet meerekenen. Die zijn al in een eerdere vragenlijst aan de orde geweest.

Dutch
ci204

Hoeveel bedroeg de rente op persoonlijke leningen, doorlopend (of continu) krediet of andere leningen in 2007? Hypotheekrente hier niet meerekenen. Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci205

Hebt u in 2007 alimentatie betaald aan uw ex-echtgeno(o)t(e) of ex-partner? Eventuele alimentatie voor kinderen hier NIET opgeven.

Dutch
ci206

Hoeveel bedroeg de alimentatie aan uw ex-echtgenoot of ex-echtgenote in totaal in 2007? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci207

Hebt u in 2007 alimentatie betaald aan of voor uw kind(eren)?

Dutch
ci208

Hoeveel bedroeg deze alimentatie aan of voor uw kind(eren) in totaal in 2007? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci209

Hebt u in 2007 een ouderlijke bijdrage betaald aan kinderen die studeren en buitenshuis wonen?

Dutch
ci210

Hoeveel bedroeg deze ouderlijke bijdrage in totaal in 2007? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci211

Hebt u in 2007 kinderen die niet meer thuis wonen (ook kinderen die niet studeren) op een andere manier met geld ondersteund of hen een geldbedrag geschonken?

Dutch
ci212

Hoeveel bedroegen deze kosten van onderhoud of schenkingen samen in 2007? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci213

Hebt u in 2007 andere personen onderhouden of een geldbedrag geschonken?

Dutch
ci214

Hoeveel bedroegen deze kosten van onderhoud of schenkingen aan andere personen samen in 2007?Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci221

Had u in 2007 een auto van de zaak? Het maakt niet uit of de auto ook voor persoonlijk gebruik werd gebruikt.

Dutch
ci222

Wat was de cataloguswaarde van deze auto? Als cataloguswaarde geldt de nieuwprijs in het bouwjaar van de auto. Vermeld de nieuwprijs van de laatste auto als er een wisseling is geweest van auto's. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci223

Kunt u dan aangeven in welke categorie de cataloguswaarde van deze auto ongeveer viel? Als cataloguswaarde geldt de nieuwprijs in het bouwjaar van de auto. Vermeld de nieuwprijs van de laatste auto als er een wisseling is geweest van auto's.

Dutch
ci224

Hoeveel maanden in 2007 had u een auto van de zaak? (Het kan om verschillende auto's gaan.)

Dutch
ci226

Kunt u aangeven hoeveel uw totale belastbare inkomen in de drie boxen (het verzamelinkomen) over 2011 ongeveer bedraagt? Belastbare inkomen: Het belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen, minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen. Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen, die zijn ondergebracht in 3 boxen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen.

Dutch
ci229

U hebt aangegeven dat u niet weet wat het totale totale netto inkomen van uw huishouden is geweest. Kunt u dan mogelijk aangeven binnen welke grenzen het totale netto inkomen van uw huishouden lag over de periode van 1 januari 2007 tot en met 31 december 2007?

Dutch
ci230-ci235

De volgende vraag gaat weer over het netto inkomen van uw huishouden, dat wil zeggen het netto inkomen van alle leden van het huishouden bij elkaar. Ga bij het beantwoorden van de vraag uit van de huidige omstandigheden van uw huishouden. Welk netto inkomen per maand van uw huishouden zou u in uw omstandigheden zeer slecht, slecht, onvoldoende, voldoende, goed, zeer goed vinden?Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci236

Welk netto inkomen per maand vindt u in uw omstandigheden voor uw huishouden volstrekt minimaal? Dat wil zeggen dat u met minder niet in staat zou zijn de eindjes aan elkaar te knopen? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci237-ci242

We gaan u nu vragen of uw inkomen in de volgende 12 maanden mogelijk verandert door bepaalde gebeurtenissen. Geeft u aan of de genoemde gebeurtenis zal plaats vinden (antwoord: ja), niet zal plaatsvinden (antwoord: nee), misschien zal plaatsvinden (antwoord: misschien) of dat het genoemde niet van toepassing is (antwoord: nvt). Denkt u aan de komende 12 maanden. Verwacht u dan veranderingen in het totale netto maandinkomen van uw huishouden doordat

Dutch
ci243

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven of uw financiële situatie in vergelijking met een jaar geleden verbeterd of verslechterd is? 0 betekent dat uw financiële situatie in vergelijking met een jaar geleden jaar sterk verslechterd is, 10 betekent dat deze sterk verbeterd is.

Dutch
ci244

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe moeilijk of makkelijk u kunt rondkomen van uw inkomen? 0 betekent dat u zeer moeilijk kan rondkomen, 10 dat u zeer gemakkelijk kan rondkomen.

Dutch
ci245-ci251

Kunt u van de volgende zaken aangeven of u daar wel of niet mee te maken hebt op dit moment?

Dutch
ci252

Hoe zou u op dit moment de financiële situatie van uw huishouden beschrijven?

Dutch
ci253

Denk aan de laatste 12 maanden. Waren de uitgaven van uw huishouden dan hoger, ongeveer gelijk aan, of lager dan de inkomsten van uw huishouden?

Dutch
ci254

Maakte(n) de aankoop van een huis of auto, of andere (grote) investeringen de laatste 12 maanden deel uit van deze uitgaven?

Dutch
ci255

Als u de aankoop van een huis of auto, of andere (grote) investeringen niet mee telt, waren de uitgaven van uw huishouden dan hoger, ongeveer gelijk aan, of lager dan de inkomsten van uw huishouden?

Dutch
ci256

Denkt u dat er een kans is dat u de komende 12 maanden uw baan verliest? U kunt dit aangeven met een percentage. 0 % wil zeggen dat u er zeker van bent dat u uw baan niet verliest en 100% wil zeggen dat u er zeker van bent dat u uw baan verliest.

Dutch
ci257

Denkt u dat er een kans is dat u de komende 12 maanden werk vindt? U kunt dit aangeven met een percentage. 0 % wil zeggen dat u er zeker van bent dat u geen werk vindt en 100% wil zeggen dat u er zeker van bent dat u werk vindt binnen nu en 12 maanden.

Dutch
ci258

Kijk naar de komende 12 maanden. Denkt u dan dat de uitgaven van uw huishouden:

Dutch
ci259

Maakt de aankoop van een huis of auto, of maken andere (grote) investeringen deel uit van uw uitgaven de komende 12 maanden?

Dutch
ci260

Als u de aankoop van een huis of auto, of andere (grote) investeringen buiten beschouwing laat, denkt u dan dat de uitgaven de komende 12 maanden

Dutch
ci261

Verwacht u dat uw financiële situatie de komende 12 maanden zal verbeteren of verslechteren?

Dutch
ci262

Zou u de uitgaven van uw huishouden met 5% kunnen verminderen? Geef antwoord op een schaal van 0 tot 10. 0 betekent dat het helemaal niet mogelijk is de uitgaven met 5% te verminderen, 10 betekent dat dit geen enkel probleem is.

Dutch
ci263

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven in hoeverre u zichzelf een gelukkig mens vindt? 0 betekent dat u helemaal niet gelukkig bent en 10 betekent dat u uiterst gelukkig bent.

Dutch
ci264

Er volgen nu 5 beschrijvingen over de manier waarop in een huishouden financiële beslissingen kunnen worden genomen. Welke van deze uitspraken geeft de beste beschrijving van de manier waarop in uw huishouden financiële beslissingen genomen worden.

Dutch
ci265

Hoe zou u de wijze van beheren van financiële zaken beschrijven?

Dutch
ci292-ci297

Had u op 31 december 2007 achterstanden in het betalen van één of meer rekeningen? Het is mogelijk om meer dan één antwoord te geven.

Dutch
ci298

Wat was het totale bedrag aan huur/hypotheek dat u op 31 december 2007 nog moest betalen? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci299

Wat was het totale bedrag aan gas, water en elektriciteit dat u op 31 december 2007 nog moest betalen? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci300

Wat was het totale bedrag aan overige rekeningen dat u op 31 december 2007 nog moest betalen? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci301

Hebt u een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden gehad in 2007 bij de huurbetaling (huurders) dan wel de hypotheekaflossing en rentebetalingen (eigenaren)?

Dutch
ci302

Wat was (in maanden) de grootste achterstand in de betaling van uw huur of aflossing/betaling van uw hypotheek in de loop van 2007?

Dutch
ci303

Hebt u een betalingsachterstand van meer dan 2 maanden gehad in 2007 bij de betaling van gas, water en elektriciteit?

Dutch
ci304

Wat was (in maanden) de grootste achterstand in de betaling van gas, water en elektriciteit in de loop van 2007?

Dutch
ci305-ci309 and ci340

[wave 2: Bij de volgende vragen kunt u antwoorden: (1) ja (2) nee, daar heb ik onvoldoende geld voor (3) nee, dat vind ik niet nodig (4) nee, om een andere reden (5) niet van toepassing]

Dutch
ci310

Hebt u in de laatste twee weken een uitje gehad (dat geld gekost heeft)?

Dutch
ci311

Wat was de belangrijkste reden daarvoor?

Dutch
ci312

Welke andere reden bedoelt u?

Dutch
ci313-ci317

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld.Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
ci325

Kunt u dan aangeven in welke categorie de waarde van de erfenissen of schenkingen valt, die u in totaal in 2008 hebt ontvangen?

Dutch
ci330

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2009 aan kindgebonden budget (uitbetaald door Belastingdienst) hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci331

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2009 hebt ontvangen aan Wajong-uitkering (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci333

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2009 aan Wajong-uitkering hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci334

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2009 hebt ontvangen aan IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) uitkering (bij voorkeur volgens jaaropgave)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci336

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2009 aan IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) uitkering hebt ontvangen? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci337

Hoeveel bedraagt het totale belastbare inkomen in de drie boxen van uzelf (het verzamelinkomen)? Het gaat om het bedrag dat u in uw belastingaangifte hebt ingevuld in 2013. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s. Belastbare inkomen: Het belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen, minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen. Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen, die zijn ondergebracht in 3 boxen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen.

Dutch
ci338

Kunt u dan uw totale belastbare inkomen in de drie boxen (het verzamelinkomen) over 2011 schatten? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s. Belastbare inkomen: Het belastbaar inkomen is het inkomen waarover u inkomstenbelasting moet betalen, minus eventuele aftrekposten en verrekenbare verliezen. Er zijn voor de inkomstenbelasting 3 soorten belastbaar inkomen, die zijn ondergebracht in 3 boxen. Het verzamelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen.

Dutch
ci339

Wat is het totale netto inkomen van uw huishouden over de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2009? Het totale netto inkomen wil zeggen de netto inkomens van alle leden van het huishouden bij elkaar opgeteld. Met netto inkomen wordt bedoeld het inkomen na aftrek van belastingen en premies volksverzekeringen.

Dutch
ci342

Hoeveel bedraagt het totale bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan WWB (bijstand)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci343

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan WWB (bijstand) [wave 4: of een uitkering of inkomensvoorziening in het kader van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ)]?

Dutch
ci344

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2007 aan WWB (bijstand)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci346 - ci348

U krijgt nu een aantal vragen over het bezit van (moderne) apparatuur. Met behulp van de antwoorden op deze vragen wordt meer inzicht verkregen in de verdeling van de welvaart in Nederland. Uw antwoorden worden vanzelfsprekend opgeslagen zonder uw naam en adres. We willen graag van u weten welke apparaten uw huishouden bezit. Het maakt niet uit of u deze gekocht hebt of gehuurd. Steeds wordt gevraagd of u dit apparaat wel of niet hebt. Als u het niet hebt, wordt naar de reden gevraagd. De reden voor het niet hebben van een apparaat kan zijn: (1) omdat u dit niet kunt betalen; (2) omdat u dit niet nodig hebt en (3) een andere reden. Als u het niet weet kunt u dat ook aangeven.

Dutch
ci349

Hebt u thuis telefoon?

Dutch
ci350

Kunt u aangeven waarom u geen vaste of mobiele telefoon hebt thuis?

Dutch
ci351

Welke andere reden bedoelt u?

Dutch
ci355

Hoe makkelijk of moeilijk is het voor u om een onverwachte noodzakelijke uitgave van € 500 of meer te betalen zonder daarvoor schulden te maken of geld te lenen? (bijvoorbeeld: een dure reparatie, verwarming of wasmachine)

Dutch
ci356

Ieder huishouden heeft maandelijks vaste woonlasten. Niet iedereen kan die uitgaven even makkelijk opbrengen. Hoe zwaar vallen de woonlasten voor uw huishouden? De woonlasten zijn:

Dutch
ci360

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2012 van de inkomsten uit specifieke bijdragen van gemeenten voor huishoudens met een laag inkomen (bv. sportbijdrage)? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci361

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2012 van de inkomsten uit langdurigheidstoeslag? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci362

Wat is het bruto bedrag in totaal in 2012 van de inkomsten uit tegemoetkoming studiekosten (schoolkosten en les- of cursusgeld) voor kinderen tot 18 jaar die op mbo, vavo of particulier vo zitten? Alleen cijfers (hele euro's) invullen, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci363-ci070

Welke van de hier genoemde ouderdomspensioenen of lijfrentes hebt u in 2013 ontvangen? Het gaat hierbij niet om weduwen- of wezenpensioenen! U kunt meer dan één antwoord geven.

Dutch
ci364

Hoeveel bedraagt het bruto bedrag dat u in 2007 hebt ontvangen aan vervroegd pensioen, prepensioen? Bij voorkeur volgens uw jaaropgave. Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci365

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2007 hebt ontvangen aan vervroegd pensioen, prepensioen?

Dutch
ci366

Kunt u het netto bedrag aangeven dat u in 2013 aan vervroegd pensioen, prepensioen hebt ontvangen? Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ci367

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan AOW?

Dutch
ci368

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan Anw (Algemene nabestaandenwet)?

Dutch
ci369

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan bijstandsbesluit voor zelfstandigen?

Dutch
ci370

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan Wajong-uitkering?

Dutch
ci371

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bruto bedrag valt dat u in 2013 hebt ontvangen aan IOW (Inkomensvoorziening Oudere Werklozen) uitkering?

Dutch
intro1a

De volgende vragen gaan over uw inkomen. Maar we beginnen eerst met een meer algemene vraag. Deze gaat niet over uw inkomen, maar over uw leven in brede zin.

Dutch
intro1b

De volgende vragen gaan over uw inkomen in 2014. Voor het invullen van de vragen is het voor uzelf gemakkelijk als u uw inkomensgegevens bij de hand hebt. Uw antwoorden zijn voor ons van groot belang om inzicht te krijgen in geldstromen binnen Nederlandse huishoudens. We willen graag benadrukken dat we gehouden zijn aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor onderzoek en nooit doorgegeven aan derden. Onderzoekers hebben geen toegang tot uw naam en adres.

Dutch
intro2

Nu volgt een aantal vragen over andere inkomsten. Wij vragen die om inzicht te krijgen in de financiële positie van huishoudens.

Dutch
intro3

Hierna krijgt u een aantal vragen over betalingen aan rente, mogelijke alimentatie, ouderlijke bijdragen, enzovoort.

Dutch
intro4

We gaan nu verder met een aantal vragen over achterstallige betalingen. We willen een algemeen beeld krijgen van de schulden in Nederlandse huishoudens. Daarvoor vatten we de gegevens van alle panelleden samen in tabellen of grafieken.

Dutch