5
Sources
499
Studies
41394
Questions
323
Persons

LISS panel > European Social Survey MTMM

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Saris
W.E.
Description: 

The questionnaire consists of the core questions from the European Social Survey in which a Multi Trait Multi Method (MTMM)-experiment was incorporated. Each MTMM experiment consisted of three questions (traits) and one repetition of the same questions in a different form at the end of the questionnaire. Since the order in which the different forms of the questions are asked may make a difference for the quality estimates of the questions, a three group Split Ballot MTMM design was used for each topic.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:59

List of questions

Now showing 214 questions for this study.
Question Question Text Question Language
au002

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?

Dutch
au003-au005

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?

Dutch
au006

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?

Dutch
au007

En hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de televisie kijkt, kijkt u naar nieuws of programma's over politiek en actualiteiten?

Dutch
au008

En hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de televisie kijkt, kijkt u naar nieuws of programma's over politiek en actualiteiten?

Dutch
au009

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?

Dutch
au010-au012

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?

Dutch
au013

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?

Dutch
au014

En hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de radio luistert, luistert u naar nieuws of programma's over politiek en actualiteiten?

Dutch
au015

En hoeveel van de tijd die u op een gewone doordeweekse dag naar de radio luistert, luistert u naar nieuws of programma's over politiek en actualiteiten?

Dutch
au016

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?

Dutch
au017-au019

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?

Dutch
au020

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?

Dutch
au021

En hoeveel van die tijd leest u over politiek en actualiteiten?

Dutch
au022

En hoeveel van die tijd leest u over politiek en actualiteiten?

Dutch
au023

Hoe vaak maakt u - thuis of op het werk - gebruik van het internet of e-mail voor uw privé doeleinden?

Dutch
au024

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 dat de meeste mensen te vertrouwen zijn.

Dutch
au025

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 5, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 5 dat de meeste mensen te vertrouwen zijn.

Dutch
au026

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?

Dutch
au027

Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken en 10 dat de meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn.

Dutch
au028

Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 5, waarbij 0 betekent dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken en 5 dat de meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn.

Dutch
au029

Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn?

Dutch
au030

Denkt u dat mensen meestal behulpzaam proberen te zijn of denkt u dat zij meestal aan zichzelf denken? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat mensen meestal aan zichzelf denken en 10 dat mensen meestal proberen behulpzaam te zijn.

Dutch
au031

Denkt u dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen of denkt u dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen en 10 dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen.

Dutch
au032

Denkt u dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen of denkt u dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 5, waarbij 0 betekent dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen en 5 dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen.

Dutch
au033

Denkt u dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen of denkt u dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen?

Dutch
au034

Hoe vaak vindt u politiek zo ingewikkeld dat u niet helemaal begrijpt wat er aan de hand is?

Dutch
au035

Hoe moeilijk of makkelijk vindt u het om uw mening te vormen over politieke kwesties?

Dutch
au036-au038

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de onderstaande instellingen? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 dat u volledig vertrouwen heeft. 0 = helemaal geen vertrouwen 10 = volledig vertrouwen

Dutch
au039-au041

Kiest u hieronder alstublieft één vakje per regel selecteren om aan te geven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen. 0 = helemaal geen vertrouwen 5 = volledig vertrouwen

Dutch
au042-au043

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in het Nederlands parlement? Indien u helemaal geen vertrouwen heeft, geeft u een score van 0. Indien u volledig vertrouwen heeft, geeft u een score van 10. In andere gevallen geeft u een score daar tussen in.

Dutch
au044-au045

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in het rechtsstelsel? Indien u helemaal geen vertrouwen heeft, geeft u een score van 0. Indien u volledig vertrouwen heeft, geeft u een score van 10. In andere gevallen geeft u een score daar tussen in.

Dutch
au046-au047

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in de politie? Indien u helemaal geen vertrouwen heeft, geeft u een score van 0. Indien u volledig vertrouwen heeft, geeft u een score van 10. In andere gevallen geeft u een score daar tussen in.

Dutch
au048-au054

Er zijn verschillende manieren om te proberen in Nederland dingen te verbeteren of om te helpen voorkomen dat dingen verkeerd gaan. Heeft u in de afgelopen 12 maanden één van de volgende dingen gedaan?

Dutch
au055

Is er een bepaalde politieke partij waarmee u zich meer verbonden voelt dan met al de andere?

Dutch
au056

Met welke partij voelt u zich meer verbonden?

Dutch
au057

Welke andere partij bedoelt u?

Dutch
au058

Hoezeer voelt u zich verbonden met deze partij? Voelt u zich...

Dutch
au059

In de politiek wordt soms gesproken over 'links' en 'rechts'. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts?

Dutch
au060

Waar zou u de partij die u het beste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts?

Dutch
au061

Waar zou u de partij die u het minste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts?

Dutch
au062

In de politiek wordt soms gesproken over 'links' en 'rechts'. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen?

Dutch
au063

Waar zou u de partij die u het beste bevalt op deze schaal plaatsen?

Dutch
au064

Waar zou u de partij die u het minste bevalt op deze schaal plaatsen?

Dutch
au065

In de politiek wordt soms gesproken over 'links' en 'rechts'. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 extreem links betekent en 10 extreem rechts?

Dutch
au066

Waar zou u de partij die u het beste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 extreem links betekent en 10 extreem rechts?

Dutch
au067

Waar zou u de partij die u het minste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 extreem links betekent en 10 extreem rechts?

Dutch
au068

Alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u vandaag de dag met uw leven in het algemeen? Wilt u in onderstaand schema een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 zeer ontevreden betekent en 10 zeer tevreden.

Dutch
au069

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand van de economie in Nederland?

Dutch
au070

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand van de economie in Nederland?

Dutch
au071

In het algemeen ben ik tevreden met de huidige toestand van de economie in Nederland.

Dutch
au072

Als u nu denkt aan de Nederlandse regering, hoe tevreden bent u over de manier waarop zij haar werk doet?

Dutch
au073

Als u nu denkt aan de Nederlandse regering, hoe tevreden bent u over de manier waarop zij haar werk doet?

Dutch
au074

In het algemeen ben ik tevreden over de manier waarop de Nederlandse regering haar werk doet.

Dutch
au075

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in Nederland?

Dutch
au076

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in Nederland?

Dutch
au077

En in het algemeen ben ik tevreden met de manier waarop de democratie werkt in Nederland.

Dutch
au078

Kunt u in onderstaand schema aangeven wat u in het algemeen vindt van de huidige staat van het onderwijs in Nederland?

Dutch
au079

Kunt u in onderstaand schema aangeven wat u in het algemeen vindt van de huidige staat van de gezondheidszorg in Nederland?

Dutch
au080-au082

Kunt u in onderstaand schema aangeven in welke mate u het met elk van de volgende uitspraken eens of oneens bent?

Dutch
au083

Vindt u dat de overheid gelijke behandeling van alle groepen in de samenleving wel of niet zou moeten garanderen?

Dutch
au084

Vindt u dat de overheid wel of geen maatregelen zou moeten nemen om inkomensverschillen te verminderen?

Dutch
au085

Vindt u dat de overheid wel of geen maatregelen zou moeten nemen om inkomensverschillen te verminderen?

Dutch
au086

Vindt u dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wel of niet vrij zouden moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen?

Dutch
au087

Vindt u dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wel of niet vrij zouden moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen?

Dutch
au088

Vindt u dat de overheid gelijke behandeling van alle groepen in de samenleving wel of niet zou moeten garanderen?

Dutch
au089

In welke mate vindt u dat Nederland mensen van dezelfde huidskleur of dezelfde etnische groep als de meeste Nederlanders zou moeten toelaten om hier te komen wonen en leven? Het Nederlands beleid moet...

Dutch
au090

En wat is uw mening met betrekking tot mensen van een andere huidskleur of etnische groep dan de meeste Nederlanders? Het Nederlands beleid moet...

Dutch
au091

En wat is uw mening met betrekking tot mensen uit de armere landen buiten Europa? Het Nederlands beleid moet...

Dutch
au092

Is het volgens u over het algemeen slecht of goed voor de Nederlandse economie dat mensen uit andere landen hier komen wonen?

Dutch
au093

Vindt u dat het culturele leven in Nederland over het algemeen ondermijnd of verrijkt is door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen?

Dutch
au094

Is Nederland, door mensen uit andere landen die hier zijn komen wonen, een slechtere of betere plek geworden om te wonen?

Dutch
au095

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent?

Dutch
au096

Hoe vaak ontmoet u om sociale redenen vrienden, familieleden, of collega's?

Dutch
au097

Heeft u iemand met wie u intieme en persoonlijke kwesties kunt bespreken?

Dutch
au098

Hoe vaak neemt u, in vergelijking met andere mensen van uw leeftijd, deel aan sociale activiteiten?

Dutch
au099

Bent u of is iemand in uw huishouden in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een inbraak of van lichamelijk geweld?

Dutch
au100

Hoe veilig voelt u zich - of zou u zich voelen - als u in het donker in uw eentje door uw buurt loopt? Als u dat doet of zou doen, voelt u zich dan...

Dutch
au101

Hoe vaak maakt u zich zorgen dat er bij u thuis wordt ingebroken?

Dutch
au102

Heeft deze bezorgdheid over een mogelijke inbraak bij u thuis...

Dutch
au103

Hoe vaak maakt u zich zorgen dat u slachtoffer wordt van een gewelddadige misdaad?

Dutch
au104

Heeft deze bezorgdheid dat u slachtoffer wordt van een gewelddadige misdaad...

Dutch
au105

Denkt u dat een terroristische aanslag ergens in Europa in de komende 12 maanden...

Dutch
au106

Denkt u dat een terroristische aanslag ergens in Nederland in de komende 12 maanden...

Dutch
au107-au108

Kunt u, aan de hand van onderstaand schema, aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de volgende twee uitspraken?

Dutch
au109

Hoe is uw gezondheid over het algemeen? Zou u die omschrijven als...

Dutch
au110

Wordt u op de één of andere manier in uw dagelijkse activiteiten beperkt door een langdurige ziekte, of door een handicap, of door een lichamelijke of geestelijke aandoening?

Dutch
au111

Beschouwt u zichzelf als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?

Dutch
au112

Welk geloof of kerkgenootschap is dat?

Dutch
au113

Welke richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
au114

Welke richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
au115

Welke andere richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
au116

Welke andere richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
au117

Welk ander protestants kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
au118

Welk ander christelijk kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
au119

Welke andere oosterse religie bedoelt u?

Dutch
au120

Welke andere niet-christelijke religie bedoelt u?

Dutch
au121

Heeft u zichzelf ooit beschouwd als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?

Dutch
au122

Welk geloof of kerkgenootschap is dat?

Dutch
au123

Welke richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
au124

Welke richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
au125

Welke andere richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
au126

Welke andere richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
au127

Welk ander protestants kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
au128

Welk ander christelijk kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
au129

Welke andere oosterse religie bedoelt u?

Dutch
au130

Welke andere niet-christelijke religie bedoelt u?

Dutch
au131

Ongeacht of u zichzelf nu wel of niet als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap beschouwt, hoe gelovig vindt u dat u bent?

Dutch
au132

Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak gaat u tegenwoordig naar religieuze diensten?

Dutch
au133

Los van wanneer u naar religieuze diensten gaat, hoe vaak bidt u?

Dutch
au134

Zou u zichzelf omschrijven als lid van een groep die in Nederland wordt gediscrimineerd?

Dutch
au135-au144

Om welke redenen wordt uw groep gediscrimineerd?Meerdere antwoorden mogelijk

Dutch
au145

Welke andere reden bedoelt u?

Dutch
au146

Heeft u de Nederlandse nationaliteit?

Dutch
au147

Wat is uw nationaliteit?

Dutch
au148

Bent u geboren in Nederland?

Dutch
au149

In welk land bent u geboren?

Dutch
au150

Hoe lang geleden bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?

Dutch
au151-au153

Welke taal of talen spreekt u thuis het meest? Noteer niet meer dan 2 talen.

Dutch
au154

Behoort u tot een etnische minderheid in Nederland? Daaronder verstaan we etnische groepen zoals Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen die oorspronkelijk niet afkomstig zijn uit Nederland.

Dutch
au155

Is uw vader in Nederland geboren?

Dutch
au156

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
au157

Is uw moeder in Nederland geboren?

Dutch
au158

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
au159-au164

Kunt u, aan de hand van onderstaand schema, zeggen in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken?

Dutch
au165

Van de 100 mensen in Nederland die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel zijn er volgens u werkloos en op zoek naar werk? Als u het niet zeker weet, geef dan uw beste schatting.

Dutch
au166

Van de 100 mensen in Nederland die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel daarvan zijn volgens u langdurig ziek of arbeidsongeschikt?

Dutch
au167

Van de 100 mensen in Nederland die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel daarvan hebben volgens u niet genoeg geld om in hun basisbehoeften te voorzien? Nogmaals, als u het niet zeker weet, geef dan uw beste schatting.

Dutch
au168

En van de 100 mensen in Nederland die de leeftijd hebben om te werken, hoeveel daarvan zijn volgens u buiten Nederland geboren?

Dutch
au169

Kunt u aangeven wat u in het algemeen genomen vindt van de levensstandaard van gepensioneerden? Geef uw antwoord op een schaal van 0 tot 10, waarbij 0 uiterst slecht betekent en 10 uiterst goed.

Dutch
au170

Wat vindt u over het algemeen van de levensstandaard van werklozen?

Dutch
au171

Wat vindt u over het algemeen van de beschikbaarheid van betaalbare kinderopvang voor werkende ouders?

Dutch
au172

En wat denkt u over het algemeen over de mogelijkheden voor jongeren om hun eerste voltijdse baan in Nederland te vinden?

Dutch
au173-au175

Er bestaan verschillende opvattingen over wat wel en niet onder de verantwoordelijkheid van de overheid zou moeten vallen. Geef voor elk van de hieronder beschreven taken op een schaal van 0 tot 10 aan in welke mate u denkt dat de overheid ervoor de verantwoordelijkheid zou moeten hebben. 0 betekent dat de overheid hier niet verantwoordelijk voor hoort te zijn en 10 dat het volledig de verantwoordelijkheid van de overheid zou moeten zijn. 0 = Zou helemaal niet de verantwoordelijkheid van de overheid mogen zijn 10 = Zou volledig de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn

Dutch
au176-au178

Geef voor elk van de hieronder beschreven taken op een schaal van 0 tot 10 aan in elke mate u denkt dat de overheid ervoor de verantwoordelijkheid zou moeten hebben. Kies uw antwoord waarbij 0 betekent dat de overheid hier niet verantwoordelijk voor hoort te zijn en 10 dat het volledig de verantwoordelijkheid van de overheid zou moeten zijn. 0 = Zou helemaal niet de verantwoordelijkheid van de overheid mogen zijn 10 = Zou volledig de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn

Dutch
au179-au184

Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de stelling dat sociale voorzieningen in Nederland...

Dutch
au185-au187

En in hoeverre bent u het eens of oneens met de stelling dat de sociale voorzieningen in Nederland...

Dutch
au188

We hebben het nog steeds over sociale voorzieningen. Hoe efficiënt denkt u dat de gezondheidszorg in Nederland is? Kies uw antwoord in onderstaand schema waarbij 0 uiterst inefficiënt betekent en 10 uiterst efficiënt.

Dutch
au189

En hoe efficiënt denkt u dat de belastingdienst is als het gaat om zaken zoals het op tijd afhandelen van vragen, het vermijden van fouten en het voorkomen van fraude? Kies uw antwoord waarbij 0 betekent dat de belastingdienst uiterst inefficiënt is in zijn werk en 10 dat hij uiterst efficiënt is.

Dutch
au190

Kunt u aangeven of u denkt dat dokters en verpleegkundigen in Nederland bepaalde mensen bevoordelen of dat ze iedereen gelijk behandelen? Kies uw antwoord waarbij 0 betekent dat u denkt dat zij bepaalde mensen bevoordelen en 10 dat u denkt dat zij iedereen gelijk behandelen.

Dutch
au191

Denkt u dat de belastingdienst in Nederland bepaalde mensen bevoordeelt of dat ze daar iedereen gelijk behandelen?

Dutch
au192

Veel sociale voorzieningen worden betaald met belastinggeld. Als de overheid moet kiezen tussen het verhogen van de belastingen en meer geld uitgeven aan sociale voorzieningen danwel het verlagen van de belastingen en minder geld uitgeven aan sociale voorzieningen, wat moet ze dan doen? 0 = De overheid zou de belastingen sterk moeten verlagen en veel minder moeten uitgeven aan sociale voorzieningen 10 = De overheid zou de belastingen sterk moeten verhogen en veel meer moeten uitgeven aan sociale voorzieningen

Dutch
au193

Stel dat één persoon twee keer zoveel verdient als een ander. Welke van de onderstaande drie uitspraken komt het dichtst bij uw mening over hoeveel belasting zij elk zouden moeten betalen?

Dutch
au194

Sommige mensen vinden dat mensen met een hoger inkomen ook een hogere AOW zouden moeten krijgen, omdat ze meer hebben bijgedragen. Anderen vinden juist dat mensen met een lager inkomen een hogere AOW zouden moeten krijgen, omdat ze het meer nodig hebben. Welke van de onderstaande drie uitspraken komt het dichtst bij uw mening?

Dutch
au195

Sommigen zeggen dat mensen met een hoger inkomen een hogere uitkering zouden moeten krijgen wanneer ze tijdelijk werkloos zijn, omdat ze meer belastingen hebben betaald. Anderen zeggen dat mensen met een lager inkomen meer zouden moeten krijgen, omdat zij het meer nodig hebben. Welke van de onderstaande drie uitspraken sluit het best aan bij uw mening?

Dutch
au196

Vanaf wanneer mogen mensen die vanuit andere landen in Nederland komen wonen volgens u dezelfde rechten op sociale voorzieningen krijgen als Nederlanders? Kies het antwoord dat het dichtst bij uw mening in de buurt komt.

Dutch
au197

Veel mensen die vanuit andere landen in Nederland zijn komen wonen betalen belastingen en maken gebruik van sociale voorzieningen. Als u het tegen elkaar afweegt, denkt u dan dat mensen die in Nederland komen wonen meer ontvangen dan bijdragen, of meer bijdragen dan ontvangen? Kies uw antwoord in onderstaand schema, waarbij 0 betekent dat ze veel meer ontvangen en 10 dat ze veel meer bijdragen.

Dutch
au198-au202

Kunt u in onderstaand schema aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met elk van de volgende uitspraken over mensen in Nederland?

Dutch
au203

Er is tegenwoordig veel discussie over de kosten van de gezondheidszorg in Nederland. Bij welke van onderstaande uitspraken zal volgens u de situatie over 10 jaar het dichtst in de buurt komen? Over 10 jaar:

Dutch
au204

Tegenwoordig is er in Nederland ook discussie over de kosten van de AOW. Bij welke van onderstaande uitspraken zal volgens u de situatie over 10 jaar het dichtst in de buurt komen? Over 10 jaar:

Dutch
au205

Hoe waarschijnlijk acht u het dat u in de komende 12 maanden minstens vier opeenvolgende weken werkloos zult zijn en op zoek naar werk?

Dutch
au206

Hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende 12 maanden minder tijd aan betaald werk kunt besteden dan u zou willen, omdat u voor gezins- of familieleden moet zorgen?

Dutch
au207

En hoe waarschijnlijk is het dat er in de komende 12 maanden perioden zullen zijn dat u onvoldoende geld zult hebben om in uw levensonderhoud te voorzien?

Dutch
au208

En hoe waarschijnlijk is het dat u in de komende 12 maanden niet de gezondheidszorg zult krijgen die u echt nodig heeft als u ziek wordt?

Dutch
au209

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?

Dutch
au210-au212

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?

Dutch
au213

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan televisie kijken?

Dutch
au214

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?

Dutch
au215-au217

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?

Dutch
au218

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan naar de radio luisteren?

Dutch
au219

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?

Dutch
au220-au222

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?

Dutch
au223

Hoeveel tijd besteedt u op een gewone doordeweekse dag in totaal aan het lezen van kranten?

Dutch
au224

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 10 dat de meeste mensen te vertrouwen zijn.

Dutch
au225

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 5, waarbij 0 betekent dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn en 5 dat de meeste mensen te vertrouwen zijn.

Dutch
au226

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen?

Dutch
au227

Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken en 10 dat de meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn.

Dutch
au228

Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 5, waarbij 0 betekent dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken en 5 dat de meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn.

Dutch
au229

Denkt u dat de meeste mensen zouden proberen misbruik van u te maken als zij daartoe de kans krijgen, of zouden zij proberen eerlijk te zijn?

Dutch
au230

Denkt u dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen of denkt u dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10, waarbij 0 betekent dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen en 10 dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen.

Dutch
au231

Denkt u dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen of denkt u dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 5, waarbij 0 betekent dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen en 5 dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen.

Dutch
au232

Denkt u dat zeer weinig mensen uw vertrouwen verdienen of denkt u dat de meeste mensen uw vertrouwen verdienen?

Dutch
au233-au235

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de onderstaande instellingen? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen heeft in een instelling en 10 dat u volledig vertrouwen heeft. 0 = helemaal geen vertrouwen 10 = volledig vertrouwen

Dutch
au236-au238

Kiest u hieronder alstublieft één vakje per regel selecteren om aan te geven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in elk van de instellingen. 0 = helemaal geen vertrouwen 5 = volledig vertrouwen

Dutch
au239-au240

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in het Nederlands parlement? Indien u helemaal geen vertrouwen heeft, geeft u een score van 0. Indien u volledig vertrouwen heeft, geeft u een score van 10. In andere gevallen geeft u een score daar tussen in.

Dutch
au241-au242

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in het rechtsstelsel? Indien u helemaal geen vertrouwen heeft, geeft u een score van 0. Indien u volledig vertrouwen heeft, geeft u een score van 10. In andere gevallen geeft u een score daar tussen in.

Dutch
au243-au244

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk heeft in de politie? Indien u helemaal geen vertrouwen heeft, geeft u een score van 0. Indien u volledig vertrouwen heeft, geeft u een score van 10. In andere gevallen geeft u een score daar tussen in.

Dutch
au245

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand van de economie in Nederland?

Dutch
au246

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de huidige toestand van de economie in Nederland?

Dutch
au247

In het algemeen ben ik tevreden met de huidige toestand van de economie in Nederland.

Dutch
au248

Als u nu denkt aan de Nederlandse regering, hoe tevreden bent u over de manier waarop zij haar werk doet?

Dutch
au249

Als u nu denkt aan de Nederlandse regering, hoe tevreden bent u over de manier waarop zij haar werk doet?

Dutch
au250

In het algemeen ben ik tevreden over de manier waarop de Nederlandse regering haar werk doet.

Dutch
au251

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in Nederland?

Dutch
au252

Hoe tevreden bent u in het algemeen met de manier waarop de democratie werkt in Nederland?

Dutch
au253

En in het algemeen ben ik tevreden met de manier waarop de democratie werkt in Nederland.

Dutch
au254-au256

Kunt u in onderstaand schema aangeven in welke mate u het met elk van de volgende uitspraken eens of oneens bent?

Dutch
au257

Vindt u dat de overheid gelijke behandeling van alle groepen in de samenleving wel of niet zou moeten garanderen?

Dutch
au258

Vindt u dat de overheid wel of geen maatregelen zou moeten nemen om inkomensverschillen te verminderen?

Dutch
au259

Vindt u dat de overheid wel of geen maatregelen zou moeten nemen om inkomensverschillen te verminderen?

Dutch
au260

Vindt u dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wel of niet vrij zouden moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen?

Dutch
au261

Vindt u dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wel of niet vrij zouden moeten zijn om hun leven te leiden zoals zij dat willen?

Dutch
au262

Vindt u dat de overheid gelijke behandeling van alle groepen in de samenleving wel of niet zou moeten garanderen?

Dutch
au263

In de politiek wordt soms gesproken over 'links' en 'rechts'. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts?

Dutch
au264

Waar zou u de partij die u het beste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts?

Dutch
au265

Waar zou u de partij die u het minste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links betekent en 10 rechts?

Dutch
au266

In de politiek wordt soms gesproken over 'links' en 'rechts'. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen?

Dutch
au267

Waar zou u de partij die u het beste bevalt op deze schaal plaatsen?

Dutch
au268

Waar zou u de partij die u het minste bevalt op deze schaal plaatsen?

Dutch
au269

In de politiek wordt soms gesproken over 'links' en 'rechts'. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 extreem links betekent en 10 extreem rechts?

Dutch
au270

Waar zou u de partij die u het beste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 extreem links betekent en 10 extreem rechts?

Dutch
au271

Waar zou u de partij die u het minste bevalt op deze schaal plaatsen, waarbij 0 extreem links betekent en 10 extreem rechts?

Dutch
au272-au276

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over uw mening over verschillende maatschappelijke en persoonlijke thema's. De vragenlijst maakt deel uit van een groot internationaal onderzoek en moet omwille van de vergelijkbaarheid in alle landen op precies dezelfde manier worden afgenomen. Het kan daarom voorkomen dat u vragen al eens eerder hebt beantwoord in een andere vragenlijst. Wilt u alstublieft opnieuw zo goed mogelijk antwoord geven op alle vragen? * De vragenlijst is zodanig opgezet, dat respondenten, wanneer zij een (deel van een) vraag in eerste instantie niet beantwoorden, de vraag nogmaals wordt getoond voorafgegaan door de volgende melding: Het systeem is niet in staat om de juiste vervolgvraag te selecteren als u de huidige vraag niet beantwoordt. Geeft u alstublieft antwoord op onderstaande vraag, zodat we u naar de volgende vraag kunnen leiden. Hartelijk dank. Bovendien is bij deze tweede poging een weet niet-optie aanwezig. In het geval van verticaal gepresenteerde antwoordcategorieën is de weet niet-optie onderaan toegevoegd. Bij horizontaal gepresenteerde schalen, is de weet niet-optie rechts naast de overige opties geplaatst.

Dutch
introjaa

Bij de volgende vragen willen we graag dat u nadenkt over wat de komende 12 maanden zou kunnen gebeuren.

Dutch
introlev

En nu volgen enkele vragen over u en uw leven.

Dutch
intromig

Nu volgen enkele vragen over mensen uit andere landen die in Nederland komen wonen.

Dutch
intromtmm

Om toekomstige enquêtes te kunnen verbeteren, willen we u een zestal vragen stellen over verschillende onderwerpen die lijken op de vorige. Probeer de antwoorden a.u.b. niet te herinneren, maar behandel de vragen hierna als ware het volledig nieuwe vragen.

Dutch
introned

Nu volgen enkele vragen over hoe goed of slecht het tegenwoordig gaat met verschillende groepen in Nederland.

Dutch
intropol

Nu willen we u enkele vragen voorleggen over politiek en overheid.

Dutch
introsam

Nu volgen enkele vragen over de samenleving.

Dutch
introsoc

Nu volgen een aantal vragen over de gevolgen van sociale voorzieningen voor verschillende domeinen van het leven in Nederland. Onder sociale voorzieningen verstaan wij zaken als de gezondheidszorg, de AOW en uitkeringen in geval van ziekte, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.

Dutch
introter

Nu worden enkele vragen aan u voorgelegd over terrorisme.

Dutch
introzelf

De volgende vragen gaan over uzelf.

Dutch