5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Family and Household > Wave 2

List of questions

Now showing 123 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cf005

[Wat is het geboortejaar van uw vader? We bedoelen uw biologische vader. / vanaf wave 4: Wat is het geboortejaar van uw vader? We bedoelen uw biologische vader. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf006

Kunt u misschien aangeven in welke periode uw biologische vader is geboren? Klikt u op de lijst met antwoordopties om een periode te kiezen. Mocht u het geboortejaar van uw vader niet weten omdat u uw biologische vader nooit hebt gekend, dan kunt u dit hier ook aangeven.

Dutch
cf007

Is uw vader nog in leven?

Dutch
cf008

[In welk jaar is uw vader overleden? / vanaf wave 4: In welk jaar is uw vader overleden? Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf009

[Wat is het geboortejaar van uw moeder? We bedoelen uw biologische moeder. / vanaf wave 4: Wat is het geboortejaar van uw moeder? We bedoelen uw biologische moeder. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf010

Kunt u misschien aangeven in welke periode uw biologische moeder is geboren? Klikt u op de lijst met antwoordopties om een periode te kiezen. Mocht u het geboortejaar van uw moeder niet weten omdat u uw biologische moeder nooit hebt gekend, dan kunt u dit hier ook aangeven.

Dutch
cf011

Is uw moeder nog in leven?

Dutch
cf012

[n welk jaar is uw moeder overleden? / vanaf wave 4: In welk jaar is uw moeder overleden? Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf013

Zijn uw eigen ouders ooit van elkaar gescheiden? Met gescheiden bedoelen we hier ook wanneer uw ouders nooit waren gehuwd maar wel uit elkaar zijn gegaan. Het gaat om uw biologische vader en uw biologische moeder.

Dutch
cf014

Hoe oud was u toen uw ouders uit elkaar gingen?

Dutch
cf015

Woont uw vader momenteel met een partner samen?

Dutch
cf016

Woont uw moeder momenteel met een partner samen?

Dutch
cf017

We vragen nu naar de postcode van het adres van uw ouders om precies te kunnen berekenen hoe ver u en uw ouders uit elkaar wonen. Deze postcode wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en zal absoluut niet aan derden worden verstrekt of worden gekoppeld aan andere gegevens. Kent u de postcode van het adres waar uw ouders wonen?

Dutch
cf018

We vragen nu naar de postcode van het adres van uw vader om precies te kunnen berekenen hoe ver u en uw vader uit elkaar wonen. Deze postcode wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en zal absoluut niet aan derden worden verstrekt of worden gekoppeld aan andere gegevens. Kent u de postcode van het adres waar uw vader woont?

Dutch
cf019

We vragen nu naar de postcode van het adres van uw moeder om precies te kunnen berekenen hoe ver u en uw moeder uit elkaar wonen. Deze postcode wordt uitsluitend voor dit doel gebruikt en zal absoluut niet aan derden worden verstrekt of worden gekoppeld aan andere gegevens. Kent u de postcode van het adres waar uw moeder woont?

Dutch
cf020

Hoe vaak hebt u uw vader in de afgelopen twaalf maanden gezien?

Dutch
cf021

Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw vader?

Dutch
cf022

Hoe vaak hebt u uw moeder in de afgelopen twaalf maanden gezien?

Dutch
cf023

Hoe vaak hebt u in de afgelopen twaalf maanden telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact gehad met uw moeder?

Dutch
cf024

Hebt u momenteel een partner? Met een partner bedoelen we iemand met wie u ten minste 3 maanden een relatie hebt. Ook echtgenoten tellen hierbij als partner.

Dutch
cf025

Woont u samen met deze partner?

Dutch
cf026

Wat is zijn of haar geboortejaar?

Dutch
cf027

In welk land is uw partner geboren?

Dutch
cf028

In welk jaar is de relatie met uw partner begonnen?

Dutch
cf029

In welk jaar bent u gaan samenwonen met uw partner?

Dutch
cf030

Bent u met deze partner getrouwd?

Dutch
cf031

In welk jaar bent u getrouwd?

Dutch
cf032

Wat is het geslacht van uw partner?

Dutch
cf033

Bent u eerder met een partner getrouwd geweest?

Dutch
cf034

Bent u uit elkaar gegaan of is uw toenmalige partner overleden?

Dutch
cf035

Hebt u ooit kinderen gekregen? Hiermee bedoelen we zowel biologische kinderen (gekregen met uw partner of iemand anders) als stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen. Telt u alstublieft ook eventuele overleden kinderen mee.

Dutch
cf036

Hoeveel kinderen hebt u in totaal (gekregen)? Kunt u aangeven hoeveel eigen kinderen (inwonend en uitwonend) en inwonende stiefkinderen, adoptiekinderen en/of pleegkinderen u hebt? Telt u hierbij ook inwonende kinderen van uw partner mee, ongeacht of u met deze partner bent getrouwd of niet. Vult u alstublieft ook een aantal in wanneer uw kind(eren) sinds de geboorte is/zijn overleden.

Dutch
cf037-cf051

Vult u in onderstaande tabel alstublieft de geboortejaren van al deze kinderen in. Noemt u hier zowel de geboortejaren van inwonende kinderen als van uitwonende kinderen, stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen. Noteert u zowel de geboortejaren van kinderen die u met uw huidige partner hebt gekregen als kinderen die u met een andere partner hebt gekregen. Vult u alstublieft ook het geboortejaar in van overleden kinderen.

Dutch
cf052

Zijn al uw kinderen in leven?

Dutch
cf053-cf067

Geeft u hieronder alstublieft aan welk kind is overleden.

Dutch
cf068-cf082

Wat is het geslacht van uw kinderen?

Dutch
cf083-cf097

Wonen uw kinderen thuis of zijn zij het huis uit?

Dutch
cf098-cf112

Geeft u hieronder van ieder kind aan of u hiervan de biologische ouder bent, de stiefouder, de adoptie-ouder of pleegouder. Wanneer u samenwoont met kinderen van uw partner, kiest u alstublieft voor de optie 'stiefouder'.

Dutch
cf113-cf127

Is uw huidige partner de biologische ouder van [(als cf036=1)HET ONDERSTAANDE KIND/(als cf036>1)DE ONDERSTAANDE KINDEREN]?

Dutch
cf128

Denkt u in de toekomst [(als cf08a035=1)NOG] kinderen te krijgen?

Dutch
cf129

Hoeveel kinderen denkt u in de toekomst [(als cf035=1) NOG] te krijgen?

Dutch
cf130

Binnen hoeveel jaar zou u het liefst uw [(als cf035=2) EERSTE/(als cf035=1)VOLGENDE] kind willen krijgen? Wanneer u [(als cf024=1) EN UW PARTNER] op dit moment in verwachting [(als cf024=2) BENT / (als cf024=1) ZIJN] van een kind, vult u dan alstublieft een 0 in.

Dutch
cf131-cf132

Hebt u van [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij huishoudelijk werk, zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen?

Dutch
cf133-cf134

Hebt u van [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij de verzorging van de kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren?

Dutch
cf135-cf136

Hebt u van [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen met praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of spullen vervoeren?

Dutch
cf137-cf139

Hebt u van [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen met praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of spullen vervoeren?

Dutch
cf140-cf142

Was dat meer of minder dan 500 euro? Hebt u meerdere giften ontvangen, telt u de bedragen dan bij elkaar op. Hebt u waardevolle spullen gekregen, probeert u dan te schatten of deze een waarde zullen hebben boven of onder de 500 euro.

Dutch
cf143-cf144

[HEEFT/HEBBEN] [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] in de afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond voor uw persoonlijke leven?

Dutch
cf145-cf146

Hebt u in de afgelopen 3 maanden van [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] wel eens goede raad of advies gekregen?

Dutch
cf147-cf148

Hebt u in de afgelopen 3 maanden aan [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] wel eens hulp gegeven bij huishoudelijk werk, zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen?

Dutch
cf149-cf150

Hebt u in de afgelopen 3 maanden aan [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] wel eens hulp gegeven bij praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of vervoeren van spullen?

Dutch
cf151-cf153

Hebt u in de afgelopen twaalf maanden aan [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] waardevolle spullen of een geldbedrag gegeven? Hiermee bedoelen we ook een eventuele maandelijkse overboeking.

Dutch
cf154-cf156

Was dat meer of minder dan 500 Euro? Wanneer u meerdere giften aan [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] hebt gegeven, wilt u dan deze bedragen bij elkaar optellen. Hebt u waardevolle spullen gegeven, probeert u dan te schatten of deze een waarde zullen hebben boven of onder de 500 euro.

Dutch
cf157-cf158

Hebt u in de afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond in het persoonlijk leven van [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER]?

Dutch
cf159-cf160

Hebt u in de afgelopen 3 maanden aan [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] wel eens goede raad of advies gegeven?

Dutch
cf161

Hoe zou u al met al uw relatie met uw moeder omschrijven?

Dutch
cf162

Hoe zou u al met al uw relatie met uw vader omschrijven?

Dutch
cf163

Zijn de vrienden en vriendinnen die u hebt vooral uw eigen vrienden of zijn het vooral gemeenschappelijke vrienden, met uw partner?

Dutch
cf164

Hoe vaak komt het gewoonlijk per week voor dat u iets doet in uw vrije tijd, zonder uw partner? Is dat niet, een enkele keer, of meerdere keren?

Dutch
cf165

Hoe vaak komt het gewoonlijk per week voor dat uw partner iets doet in zijn of haar vrije tijd, zonder u? Is dat niet, een enkele keer, of meerdere keren?

Dutch
cf166

Hoe tevreden bent u met uw situatie als alleenstaande?

Dutch
cf180

Hoe tevreden bent u met uw huidige relatie?

Dutch
cf181

Hoe tevreden bent u met uw gezinsleven?

Dutch
cf182 - cf186

Kunt u van de volgende zaken zeggen of u daar in het afgelopen jaar wel eens meningsverschillen over had met uw partner?

Dutch
cf187-cf192

Hoe zijn de huishoudelijke taken tussen u en uw partner verdeeld?

Dutch
cf193-cf197

Heeft uw oudste thuiswonende kind de afgelopen week bij de volgende huishoudelijke taken geholpen?

Dutch
cf198-cf201

Hoe regelen u en uw partner de opvoeding en de verzorging van de kinderen? Kunt u van elk van de volgende dingen aangeven wie deze vaker doet met de kinderen, u of uw partner?

Dutch
cf202-cf206

We noemen u een aantal verzorgende taken. Kunt u voor elk daarvan aangeven wie ze doet, u of uw partner?

Dutch
cf207

Hoe regelden u en uw partner de opvoeding en de verzorging van de kinderen? In de periode dat uw kinderen jonger dan 12 jaar waren, zorgden u en uw huidige partner destijds de meeste tijd samen voor de kinderen?

Dutch
cf208-cf211

Hoe regelden u en uw partner de opvoeding en de verzorging van de kinderen? Kunt u van elk van de volgende dingen aangeven wie deze vaker deed met de kinderen, u of uw partner? Het gaat hierbij om de periode dat uw kinderen jonger dan 12 jaar waren.

Dutch
cf212

Hoe regelden u en uw partner de opvoeding en de verzorging van de kinderen? In de periode dat uw kinderen jonger dan 4 jaar waren, zorgden u en uw huidige partner destijds de meeste tijd samen voor de kinderen?

Dutch
cf213-cf217

We noemen u een aantal verzorgende taken. Kunt u voor elk daarvan aangeven wie ze deed, u of uw partner? Het gaat hierbij om de periode dat uw kinderen jonger dan 4 jaar waren.

Dutch
cf218-cf224

De volgende vragen gaan over uw kind [NAAM WILLEKEURIG GEKOZEN KIND] (met geboortejaar [GEBOORTEJAAR WILLEKEURIG GEKOZEN KIND]). Hoeveel weet u over het volgende? Wanneer een aspect niet van toepassing is, kunt u dit ook aangeven.

Dutch
cf225-cf236

De volgende stellingen gaan over gedragsproblemen die veel kinderen hebben. Denk bij elke stelling aan het gedrag van uw kind [NAAM WILLEKEURIG GEKOZEN KIND] (met geboortejaar [GEBOORTEJAAR WILLEKEURIG GEKOZEN KIND]) in de afgelopen drie maanden. Geef daarbij steeds aan of de stelling vaak waar, soms waar of niet waar is.U kunt uw antwoorden eventueel toelichten in de volgende vraag.

Dutch
cf237

Wilt u uw antwoorden over het gedrag van uw kind toelichten? U kunt dit hieronder noteren. U kunt dit vak ook leeg laten en op 'verder' klikken.

Dutch
cf238-cf247

De volgende vragen gaan over uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 2004. Het betreft hier uw [KIND/KINDEREN] [NAMEN EN GEBOORTEJAREN KINDEREN GEBOREN VANAF 2004] Maakt u voor [DIT/DEZE] [KIND/KINDEREN] regelmatig, dat wil zeggen minstens 1x per week, gebruik van de hier genoemde opvangmogelijkheden? Zo ja, van welke? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cf248

Wie is over het algemeen deze onbetaalde oppas? Wanneer meerdere opties van toepassing zijn, noemt u alstublieft de oppas die u het meest inschakelt.

Dutch
cf249-cf250

Hoeveel dagdelen per week maakt u in totaal gebruik van opvang. Het betreft hier uw [KIND/KINDEREN] –[NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 2004] Met een dagdeel wordt hier een ochtend of een middag bedoeld. Verschilt de opvang van week tot week, neem dan het gemiddelde aantal dagdelen per week. Maakt u geen gebruik van opvang in dagdelen maar slechts in een aantal uren, dan kunt u een aantal uren invullen.

Dutch
cf251

Wat betaalt u per maand in totaal voor de opvang voor [DIT/DEZE] [KIND/KINDEREN]? Het betreft hier uw [KIND/KINDEREN] – [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 2004] De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken.

Dutch
cf252 - cf266

De volgende vragen gaan over uw thuiswonende [KIND/KINDEREN] [DAT/DIE] in de jaren 1989 t/m 2004 [IS/ZIJN] geboren. [GAAT DIT KIND/GAAN DEZE KINDEREN] naar school?

Dutch
cf267-cf281

Naar welke school [GAAT DIT KIND/GAAN DEZE KINDEREN]?

Dutch
cf282-cf296

Wat is de levensbeschouwelijke grondslag of richting van deze [SCHOOL/SCHOLEN]? Wanneer u twijfelt kunt u aangeven dat u het antwoord niet weet.

Dutch
cf297-cf311

[HEEFT DE SCHOOL/HEBBEN DE SCHOLEN] een continu rooster (dat wil zeggen dat de lunchpauze aanzienlijk ingekort is en dat de kinderen ’s middags eerder uit school komen)?

Dutch
cf312-cf326

[WORDT UW KIND/WORDEN UW KINDEREN] tussen de middag op school opgevangen?

Dutch
cf327-cf335

Maakt u voor uw kinderen regelmatig, dat wil zeggen minstens 1x per week, gebruik van de hier genoemde opvangmogelijkheden? Zo ja, van welke? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1995 die niet naar de middelbare school gaan: uw [KIND/KINDEREN] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1995 DIE NIET NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL GAAN] Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cf336

Wie is over het algemeen deze onbetaalde oppas? Wanneer meerdere opties van toepassing zijn, noemt u alstublieft de oppas die u het meest inschakelt.

Dutch
cf337-cf338

Hoeveel dagdelen per week maakt u in totaal gebruik van opvang?Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1995 die niet naar de middelbare school gaan: uw [KIND/KINDEREN][NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1995 DIE NIET NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL GAAN]Met een dagdeel wordt hier een ochtend of een middag bedoeld.Verschilt de opvang van week tot week, neem dan het gemiddelde aantal dagdelen per week.Maakt u geen gebruik van opvang in dagdelen maar slechts in een aantal uren, dan kunt u een aantal uren invullen.

Dutch
cf339

[Wat betaalt u per maand in totaal voor de opvang voor [DIT/DEZE] [KIND/KINDEREN]? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1995 die niet naar de middelbare school gaan: uw [KIND/KINDEREN] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1995 DIE NIET NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL GAAN] De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken. / vanaf wave 4: Wat betaalt u per maand in totaal voor de opvang voor [dit / deze] [kind / kinderen]? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1998 die niet naar de middelbare school gaan: uw [kind / kinderen] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1998 DIE NIET NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL GAAN] De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken. Vult u hier alstublieft een afgerond bedrag in. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf340-cf354

De volgende vragen gaan over uw thuiswonende [KIND/KINDEREN] [DAT/DIE] vanaf 1990 [IS/ZIJN] geboren en geen basisonderwijs meer [VOLGT/VOLGEN]. Kunt u aangeven of uw [KIND/KINDEREN] voltijd, deeltijd of geen onderwijs [VOLGT/VOLGEN]?

Dutch
cf355-cf369

Welk soort onderwijs [VOLGT/VOLGEN] uw [KIND/KINDEREN]?

Dutch
cf370-cf377

Maakt u voor uw kinderen regelmatig, dat wil zeggen minstens 1x per week, gebruik van de hierna genoemde opvangmogelijkheden? Zo ja, van welke? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1990 die niet naar de basisschool gaan: uw [KIND/KINDEREN] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1990 DIE NIET NAAR DE BASISSCHOOL GAAN] Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cf378

Wie is over het algemeen deze onbetaalde oppas? Wanneer meerdere opties van toepassing zijn, noemt u alstublieft de oppas die u het meest inschakelt.

Dutch
cf379-cf380

Hoeveel dagdelen per week maakt u in totaal gebruik van opvang? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1990 die niet naar de basisschool gaan: uw [KIND/KINDEREN] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1990 DIE NIET NAAR DE BASISSCHOOL GAAN] Met een dagdeel wordt hier een ochtend of een middag bedoeld. Verschilt de opvang van week tot week, neem dan het gemiddelde aantal dagdelen per week. Maakt u geen gebruik van opvang in dagdelen maar slechts in een aantal uren, dan kunt u een aantal uren invullen.

Dutch
cf381

[Wat betaalt u per maand in totaal voor de opvang voor [DIT/DEZE] [KIND/KINDEREN]? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1990 die niet naar de basisschool gaan: uw [KIND/KINDEREN] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1990 DIE NIET NAAR DE BASISSCHOOL GAAN] De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken. / vanaf wave 4: Wat betaalt u per maand in totaal voor de opvang voor [dit / deze] [kind / kinderen]? Het betreft hier uw thuiswonende kinderen geboren vanaf 1993 die niet naar de basisschool gaan: uw [kind / kinderen] [NAMEN KINDEREN GEBOREN VANAF 1993 DIE NIET NAAR DE BASISSCHOOL GAAN] De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken. Vult u hier alstublieft een afgerond bedrag in. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in]

Dutch
cf382

[U hebt aangegeven dat u niet weet hoeveel de kosten van de kinderopvang per maand per kind bedragen. Weet u wel wat de totale kosten aan opvang voor alle thuiswonende kinderen samen zijn? Zo ja, wat zijn dan de kosten per maand in totaal? De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken. euro per maand / vanaf wave 4: U hebt aangegeven dat u niet weet hoeveel de kosten van de kinderopvang per maand per kind bedragen. Weet u wel wat de totale kosten aan opvang voor alle thuiswonende kinderen samen zijn? Zo ja, wat zijn dan de kosten per maand in totaal? De kinderopvangtoeslag en eventuele subsidie moet u hier NIET van aftrekken. Vult u hier alstublieft een afgerond bedrag in. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf383

Ontvangt u (buiten mogelijk de kinderopvangtoeslag) een subsidie of bijvoorbeeld een bijdrage van een werkgever of andere instantie voor de kosten van de kinderopvang?

Dutch
cf384

[Wat is de totale subsidie en / of bijdrage gemiddeld per maand (buiten mogelijk de kinderopvangtoeslag)? / vanaf wave 4: Wat is de totale subsidie en / of bijdrage gemiddeld per maand (buiten mogelijk de kinderopvangtoeslag)? Vult u hier alstublieft een afgerond bedrag in. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf385

Hebt u van de belastingdienst een kinderopvangtoeslag ontvangen?

Dutch
cf386

Ontvangt u de kinderopvangtoeslag elke maand of hebt u een bedrag voor het gehele jaar in een keer ontvangen?

Dutch
cf387

[Hoeveel hebt u [(als cf386=1)IN MAART 2008/(als cf386=2)DIT JAAR] ontvangen aan kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? / vanaf wave 4: Hoeveel hebt u [if cf386=1: in maart6 / if cf386=2: dit jaar] ontvangen aan kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Vult u hier alstublieft een afgerond bedrag in. Als u het antwoord niet weet, vult u dan 9999 in.]

Dutch
cf388-cf392

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
cf401

Zijn uw eigen ouders nog steeds bij elkaar? Het gaat om uw biologische vader en uw biologische moeder.

Dutch
cf402

Is dit dezelfde partner als u vorig jaar hebt opgegeven?

Dutch
cf403

Vorig jaar hebt u aangegeven dat u een andere partner had. Bent u uit elkaar gegaan of is uw toenmalige partner overleden?

Dutch
cf404

Vorig jaar hebt u aangegeven dat u destijds een partner had. Bent u uit elkaar gegaan of is uw partner overleden?

Dutch
cf405

Vorig jaar hebt u opgegeven dat u [cf036] kinderen hebt gekregen. Hiermee worden zowel biologische kinderen (gekregen met uw partner of iemand anders) als stiefkinderen, adoptiekinderen en pleegkinderen bedoeld. Ook eventuele overleden kinderen tellen hier mee. Is dit aantal sinds vorig jaar veranderd?

Dutch
cf406

Hieronder staan de geboortejaren van de kinderen die u vorig jaar hebt opgegeven als uw in leven zijnde kinderen. Zijn al deze kinderen in leven? [EERSTE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf037]] [TWEEDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf038]] [DERDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf039]] [VIERDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf040]] [VIJFDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf041]] [ZESDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf042]] [ZEVENDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf043]] [ACHTSTE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf044]] [NEGENDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf045]] [TIENDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf046]] [ELFDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf047]] [TWAALFDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf048]] [DERTIENDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf049]] [VEERTIENDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf050]] [VIJFTIENDE KIND MET GEBOORTEJAAR [cf051]]

Dutch
cf407

Beschouwt u zichzelf als vrijwillig kinderloos of had u wel kinderen willen hebben?

Dutch
cf408

Vindt u het een gemis dat u geen kinderen heeft gekregen, maakt u dat niet zo veel uit, of bent u daar juist blij mee?

Dutch
cf409

De volgende vragen bestaan steeds uit twee uitspraken die over eenzelfde kwestie gaan. Wilt u telkens op de getoonde schaal van 1 tot 7 aangeven welke mening het meest met uw opvatting overeenstemt? 1 = helemaal eens met opvatting links 2 = tamelijk eens met opvatting links 3 = een beetje eens met opvatting links 4 = net zoveel eens met opvatting links als rechts 5 = een beetje eens met opvatting rechts 6 = tamelijk eens met opvatting rechts 7 = helemaal eens met opvatting rechts

Dutch
cf410

1 = helemaal eens met opvatting links 2 = tamelijk eens met opvatting links 3 = een beetje eens met opvatting links 4 = net zoveel eens met opvatting links als rechts 5 = een beetje eens met opvatting rechts 6 = tamelijk eens met opvatting rechts 7 = helemaal eens met opvatting rechts

Dutch
cf411

Let op. Bij onderstaande vraag gaat het om uw kind [cf001] (met geboortejaar [cf002]). 1 = helemaal eens met opvatting links 2 = tamelijk eens met opvatting links 3 = een beetje eens met opvatting links 4 = net zoveel eens met opvatting links als rechts 5 = een beetje eens met opvatting rechts 6 = tamelijk eens met opvatting rechts 7 = helemaal eens met opvatting rechts

Dutch
cf412

Bij onderstaande vraag gaat het om uw kind [cf001] (met geboortejaar [cf002]). 1 = helemaal eens met opvatting links 2 = tamelijk eens met opvatting links 3 = een beetje eens met opvatting links 4 = net zoveel eens met opvatting links als rechts 5 = een beetje eens met opvatting rechts 6 = tamelijk eens met opvatting rechts 7 = helemaal eens met opvatting rechts

Dutch
cf413

1 = helemaal eens met opvatting links 2 = tamelijk eens met opvatting links 3 = een beetje eens met opvatting links 4 = net zoveel eens met opvatting links als rechts 5 = een beetje eens met opvatting rechts 6 = tamelijk eens met opvatting rechts 7 = helemaal eens met opvatting rechts

Dutch
cf414–cf419

Kunt u van de volgende huishoudelijke taken aangeven hoeveel uren u daar per week aan besteedt?

Dutch
cf420–cf423

Geeft u aan in welke mate u het eens of oneens bent met onderstaande stellingen. 1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = niet eens, niet oneens 4 = eens 5 = helemaal eens

Dutch
cf424-cf426

Hoe voelt u zich over de redelijkheid wat betreft de taakverdeling binnen uw relatie op elk van de volgende gebieden? U kunt antwoorden met: 1 = erg onredelijk ten opzichte van mij 2 = enigszins onredelijk ten opzichte van mij 3 = redelijk voor beiden 4 = enigszins onredelijk ten opzichte van mijn partner 5 = erg onredelijk ten opzichte van mijn partner

Dutch
cf427-cf431

Geeft u aan in welke mate u het eens of oneens bent met onderstaande stellingen. 1 = helemaal mee oneens 2 = tamelijk mee oneens 3 = beetje mee oneens 4 = beetje mee eens 5 = tamelijk mee eens 6 = helemaal mee eens

Dutch
intro

De volgende vragen gaan over uw kinderen die naar de basisschool gaan.

Dutch
intro

De volgende vragen gaan over de relatie tussen u en [UW VADER/UW MOEDER/UW VADER EN UW MOEDER] en in welke mate u elkaar hulp hebt geboden bij praktische, huishoudelijke of financiële zaken.

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over familiebanden.

Dutch
{intro}

De volgende vragen gaan over uw huidige partner.

Dutch
{name child}

Kunt u hieronder de namen van de kinderen invullen? De bedoeling hiervan is het beantwoorden van de vragen over uw kinderen voor uzelf makkelijker te maken. Als u wilt kunt u ook alleen een voorletter van uw kind invullen.

Dutch