5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Health > Wave 1

List of questions

Now showing 64 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ch004

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?

Dutch
ch005

Kunt u aangeven of het met uw gezondheid beter of slechter is gesteld dan vorig jaar?

Dutch
ch011-ch015

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen maand. Het is de bedoeling dat u bij elke vraag het antwoord geeft dat het best uw gevoel of gedrag van de afgelopen maand weergeeft. De afgelopen maand ....

Dutch
ch016

Hoe lang bent u?

Dutch
ch017

Hoeveel weegt u zonder kleren en schoenen?

Dutch
ch018

Hebt u last van één of andere langdurige ziekte, aandoening, handicap of lijdt u aan de gevolgen van een ongeluk?

Dutch
ch019

Kunt u kort omschrijven wat dat is?

Dutch
ch020

In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw alledaagse activiteiten, zoals een eindje lopen, trappen opgaan, uzelf aankleden, uzelf wassen, naar het toilet gaan?

Dutch
ch021

In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw sociale activiteiten, zoals vrienden of bekenden bezoeken?

Dutch
ch022

In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw werk, bijvoorbeeld in uw baan, in het huishouden, of op school?

Dutch
ch023-ch032

Hieronder staan enkele handelingen, waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u voor elke handeling aangeven of u die zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, of alleen met hulp van anderen kunt doen? Het gaat hier niet om problemen waarvan u verwacht dat ze korter dan drie maanden zullen duren.

Dutch
ch033-ch045

Hieronder staan enkele handelingen, waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u voor elke handeling aangeven of u die zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, of alleen met hulp van anderen kunt doen? Het gaat hier niet om problemen waarvan u verwacht dat ze korter dan drie maanden zullen duren.

Dutch
ch046-ch069

Hieronder staat een aantal activiteiten, waar sommige mensen het moeilijk mee hebben. Kunt u voor ieder van die activiteiten aangeven of u denkt klachten te krijgen bij het verrichten van die activiteiten?

Dutch
ch070-ch079

Hebt u regelmatig last van: Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch080-ch098

Heeft een arts u het afgelopen jaar verteld dat u één van de volgende ziekten / problemen hebt? Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch099

Hoeveel dagen bent u de laatste maand vanwege ziekte afwezig geweest op uw werk, hebt u het huishouden niet kunnen doen, of hebt u op uw school moeten verzuimen?

Dutch
ch125

Hebt u ooit gerookt?

Dutch
ch126

Rookt u op dit moment?

Dutch
ch127-ch129

Wat [rookt/rookte] u?

Dutch
ch130

How many cigarettes (including rolling tobacco) [did/do] you smoke on average per day?

Dutch
ch131

Hoeveel pijpen [rookt/rookte] u gemiddeld per dag?

Dutch
ch132

Hoeveel sigaartjes of sigaren [rookt/rookte] u gemiddeld per dag?

Dutch
ch133

Denkt u nu eens aan alle mogelijke soorten drank. Hoe vaak hebt u in de laatste 12 maanden een drank gedronken waar alcohol in zit?

Dutch
ch134

Hebt u de afgelopen zeven dagen (exclusief vandaag) een drank met alcohol gedronken?

Dutch
ch135

Op hoeveel dagen van de afgelopen zeven dagen hebt u een alcoholische drank gedronken?

Dutch
ch136-ch142

Wilt u nu denken aan de dag in de afgelopen week waarop u de meeste dranken met alcohol hebt gedronken. (Als u op meerdere dagen precies evenveel hebt gedronken, wilt u dan over de dag antwoorden die het kortst geleden is.) Wilt u hieronder aangeven welke soort alcoholische dranken u op die dag hebt gedronken? Niet-alcoholische of alcohol-arme dranken hier niet vermelden.

Dutch
ch143-ch144

Welke andere soorten dranken met alcohol bedoelt u? U kunt er maximaal twee noemen.

Dutch
ch145-ch148

Wilt u hieronder aangeven hoeveel bier (van normale sterkte, pils, wit bier, donker bier, met minder dan 6% alcohol), u op die dag hebt gedronken?

Dutch
ch149-ch152

Wilt u hieronder aangeven hoeveel sterk bier (speciale bieren met 6% alcohol of meer), u op die dag hebt gedronken?

Dutch
ch153-ch155

Wilt u hieronder aangeven hoeveel van deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken?

Dutch
ch156

Wilt u hieronder aangeven hoeveel kleine blikjes of flesjes aan premixen, alcoholpops, blasters en shooters (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice) u op die dag hebt gedronken ?

Dutch
ch157

Wilt u hieronder aangeven hoeveel glazen [ch143] u op die dag hebt gedronken? (Reken grote glazen voor 2)

Dutch
ch158

Wilt u hieronder aangeven hoeveel glazen [ch144] u op die dag hebt gedronken? (Reken grote glazen voor 2)

Dutch
ch159-ch163

Hebt u gedurende de afgelopen maand wel eens één of meer van de volgende middelen gebruikt?

Dutch
ch164-ch168

Hoe vaak hebt u deze middelen in de afgelopen maand gebruikt?

Dutch
ch169-ch184

Gebruikt u momenteel minstens eens per week medicijnen voor: Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch185

Als u denkt aan de afgelopen 7 dagen, op hoeveel van deze dagen hebt u zware lichamelijke activiteiten verricht zoals zware lasten tillen, spitten, aerobics of wielrennen? Denk alleen aan de activiteiten die u ten minste 10 minuten per keer hebt verricht. Als u geen zware lichamelijke activiteiten verricht hebt kunt u een 0 invullen.

Dutch
ch186-ch187

Op de dagen dat u zwaar lichamelijk actief was, hoeveel tijd hebt u daar dan gewoonlijk aan besteed? U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag

Dutch
ch188

Denkt u aan activiteiten die matige lichamelijke inspanning kosten en die u in de afgelopen 7 dagen hebt verricht. Matig intensieve lichamelijke activiteit laat u iets sneller ademen dan normaal. Denkt u weer alleen aan activiteiten die u ten minste 10 minuten per keer hebt verricht. Als u denkt aan de afgelopen 7 dagen, op hoeveel van deze dagen hebt u matig intensieve lichamelijke activiteit verricht, zoals het dragen van lichte lasten, fietsen in een normaal tempo of tennis dubbel? Laat wandelen hier buiten beschouwing, daar krijgt u straks een vraag over. Als u geen matig intensieve lichamelijke activiteiten hebt verricht kunt u een 0 invullen.

Dutch
ch189-ch190

Op de dagen dat u matig intensief lichamelijk actief was, hoeveel tijd hebt u daar dan gewoonlijk aan besteed? U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag.

Dutch
ch191

Als u denkt aan de afgelopen 7 dagen, op hoeveel dagen hebt u ten minste 10 minuten per keer gewandeld? Denk hierbij aan wandelen op het werk en thuis, wandelen om van de ene naar de andere plaats te komen, en al het andere wandelen dat u deed tijdens recreatie, sport of vrijetijdsbesteding. Als u niet of minder dan 10 minuten hebt gewandeld kunt u een 0 invullen.

Dutch
ch192-ch193

Op de dagen dat u ten minste 10 minuten per keer wandelde, hoeveel tijd hebt u daar dan gewoonlijk aan besteed? U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag (60 minuten= 1 uur).

Dutch
ch194-ch195

Hoeveel tijd bracht u gewoonlijk zittend door gedurende een doordeweekse dag in de afgelopen 7 dagen? Bij deze tijd mag zitten achter een bureau, tijd die zittend wordt doorgebracht met vrienden, zittend lezen, studeren of tv kijken worden gerekend. U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag (60 minuten= 1 uur).

Dutch
ch196-ch200

De volgende vragen gaan over voedingsmiddelen.

Dutch
ch201

Wat is uw streefgewicht?

Dutch
ch202

Volgt u een dieet om dit streefgewicht te bereiken (behouden)?

Dutch
ch203

Hebt u de afgelopen 12 maanden een griepprik gehad?

Dutch
ch206-ch217

Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de volgende gezondheidsdiensten?

Dutch
ch218-ch228

Met welke specialist(en) hebt u de afgelopen 12 maanden contact gehad?

Dutch
ch229

Hebt u de afgelopen 12 maanden wel eens in een ziekenhuis of kliniek gelegen?

Dutch
ch230

Hoe lang hebt u de laatste keer in het ziekenhuis gelegen?

Dutch
ch231

Hebt u tijdens deze opname een operatie ondergaan?

Dutch
ch232

Draagt u normaal gesproken een (lees)bril of contactlenzen?

Dutch
ch233

Ziet u [met (lees)bril of contactlenzen..]?

Dutch
ch234

Draagt u gewoonlijk een gehoorapparaat?

Dutch
ch235

Is uw gehoor [met gehoorapparaat..]...

Dutch
ch236

Wat is de naam van de zorgverzekeraar bij wie u vanaf 1 januari [past year*] uw basisverzekering hebt afgesloten?

Dutch
ch237

Bij welke zorgverzekeraar hebt u uw basisverzekering vanaf 1 januari [afgelopen jaar*] afgesloten?

Dutch
ch238

Hebt u de zorgverzekering individueel afgesloten of collectief (bijvoorbeeld via een werkgever, een vereniging of een vakbond)?

Dutch
ch239

Hebt u in [afgelopen jaar*] een aanvullende ziektekostenverzekering (voor bijvoorbeeld tandarts, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen)?

Dutch
ch240

Hoeveel bedraagt het eigen risico voor u in [past year*]?

Dutch
ch241

Hoeveel bedraagt de premie in totaal per maand voor uw zorgverzekering? Het gaat hier om de premie voor uzelf. Indien u ook premie betaalt voor uw partner en/of kinderen, dan deze niet meerekenen.

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over gezondheid.

Dutch
{intro}

Wij zijn geïnteresseerd welke vorm(en) van lichamelijke activiteit mensen verrichten in hun dagelijkse leven. De volgende vragen gaan over uw lichamelijke activiteit gedurende de afgelopen 7 dagen. Beantwoordt u alstublieft alle vragen, ook al beschouwt u uzelf als niet lichamelijk actief. Denkt u aan activiteiten die u doet op het werk, in en rond het huis, om van de ene naar de andere plaats te komen, en activiteiten in uw vrije tijd voor recreatie, training of sport. Denkt u aan alle zware lichamelijke activiteiten die u deed in de afgelopen 7 dagen. Zware lichamelijke activiteiten zijn activiteiten die veel lichamelijke inspanning kosten en voor een veel snellere ademhaling zorgen. Denk alleen aan de activiteiten die u ten minste 10 minuten per keer hebt verricht.

Dutch