5
Sources
691
Studies
51855
Questions
527
Persons

LISS panel > Health > Wave 2

List of questions

Now showing 88 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ch004

Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid noemen?

Dutch
ch005

Kunt u aangeven of het met uw gezondheid beter of slechter is gesteld dan vorig jaar?

Dutch
ch006

Hoe groot acht u de kans dat u 75 jaar of ouder wordt? Geeft u op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe groot die kans volgens u is, waarbij 0 betekent 'totaal geen kans' en 10 betekent 'absoluut zeker'.

Dutch
ch007

Hoe groot acht u de kans dat u 80 jaar of ouder wordt? Geeft u op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe groot die kans volgens u is, waarbij 0 betekent 'totaal geen kans' en 10 betekent 'absoluut zeker'.

Dutch
ch008

Hoe groot acht u de kans dat u 85 jaar of ouder wordt? Geeft u op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe groot die kans volgens u is, waarbij 0 betekent 'totaal geen kans' en 10 betekent 'absoluut zeker'.

Dutch
ch009

Hoe groot acht u de kans dat u 90 jaar of ouder wordt? Geeft u op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe groot die kans volgens u is, waarbij 0 betekent 'totaal geen kans' en 10 betekent 'absoluut zeker'.

Dutch
ch010

Hoe groot acht u de kans dat u 95 jaar of ouder wordt? Geeft u op een schaal van 0 tot en met 10 aan hoe groot die kans volgens u is, waarbij 0 betekent 'totaal geen kans' en 10 betekent 'absoluut zeker'.

Dutch
ch011-ch015

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het met u ging in de afgelopen maand. Het is de bedoeling dat u bij elke vraag het antwoord geeft dat het best uw gevoel of gedrag van de afgelopen maand weergeeft. De afgelopen maand ....

Dutch
ch016

Hoe lang bent u?

Dutch
ch017

Hoeveel weegt u zonder kleren en schoenen?

Dutch
ch018

Hebt u last van één of andere langdurige ziekte, aandoening, handicap of lijdt u aan de gevolgen van een ongeluk?

Dutch
ch019

Kunt u kort omschrijven wat dat is?

Dutch
ch020

In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw alledaagse activiteiten, zoals een eindje lopen, trappen opgaan, uzelf aankleden, uzelf wassen, naar het toilet gaan?

Dutch
ch021

In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw sociale activiteiten, zoals vrienden of bekenden bezoeken?

Dutch
ch022

In welke mate hebben uw lichamelijke gezondheid of uw emotionele problemen u de laatste maand belemmerd in uw werk, bijvoorbeeld in uw baan, in het huishouden, of op school?

Dutch
ch023-ch032

Hieronder staan enkele handelingen, waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u voor elke handeling aangeven of u die zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, of alleen met hulp van anderen kunt doen? Het gaat hier niet om problemen waarvan u verwacht dat ze korter dan drie maanden zullen duren.

Dutch
ch033-ch045

Hieronder staan enkele handelingen, waar sommige mensen moeite mee hebben. Wilt u voor elke handeling aangeven of u die zonder moeite, met enige moeite, met grote moeite, of alleen met hulp van anderen kunt doen? Het gaat hier niet om problemen waarvan u verwacht dat ze korter dan drie maanden zullen duren.

Dutch
ch046-ch069

Hieronder staat een aantal activiteiten, waar sommige mensen het moeilijk mee hebben. Kunt u voor ieder van die activiteiten aangeven of u denkt klachten te krijgen bij het verrichten van die activiteiten?

Dutch
ch070-ch079

Hebt u regelmatig last van: Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch080-ch098

Heeft een arts u het afgelopen jaar verteld dat u één van de volgende ziekten / problemen hebt? Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch099

Hoeveel dagen bent u de laatste maand vanwege ziekte afwezig geweest op uw werk, hebt u het huishouden niet kunnen doen, of hebt u op uw school moeten verzuimen?

Dutch
ch100

Gaat u op dit moment gewoon naar uw werk of gaat u vanwege uw gezondheid niet of slechts gedeeltelijk naar uw werk?

Dutch
ch101-ch103

Hoelang bent u al niet meer [volledig] aan het werk? U kunt uw antwoord geven in maanden, weken en/of dagen.

Dutch
ch104

Kunt u aangeven om wat voor soort gezondheidsproblemen of om wat voor soort aandoening het gaat? Gaat het om een griepje, ongevalletje, sportblessure of iets dergelijks, of gaat het om andere (ernstige) klachten: lichamelijke dan wel meer van geestelijke aard, zoals overspannenheid, stress, oververmoeidheid, etcetera?

Dutch
ch105

In welke mate belemmert uw gezondheid u bij het uitoefenen van uw werk? Kunt u zonder problemen uw werk doen? Kost het u een beetje moeite, of kost het u veel moeite?

Dutch
ch106

Is er (ander) betaald werk, waarin uw gezondheid u niet of minder zou belemmeren? Of denkt u dat uw gezondheid u ook bij andere werkzaamheden zal belemmeren?

Dutch
ch107-ch110

Hoe lang hebt u al last van uw gezondheidsproblemen? U kunt uw antwoord geven in jaren, maanden, weken of dagen.

Dutch
ch111

Zijn uw gezondheidsproblemen veroorzaakt door het soort werkzaamheden in uw huidige baan, door uw vroegere werkzaamheden of hebben uw gezondheidsproblemen helemaal niet met werk te maken?

Dutch
ch112

Houdt uw werkgever op enige wijze rekening met uw gezondheidsprobleem zodat u kunt blijven werken?

Dutch
ch113-ch120

Op welke wijze helpt uw werkgever u? Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch121

Op welke andere wijze helpt uw werkgever u?

Dutch
ch122

Is uw partner in verband met uw gezondheid begonnen met werken, gestopt met werken of meer of minder uren gaan werken? Mijn partner is in verband met mijn gezondheid...

Dutch
ch123

Is er een kind of zijn er kinderen van u in verband met uw gezondheid begonnen met werken, gestopt met werken of meer of minder uren gaan werken? Mijn kind(eren) is(/zijn) in verband met mijn gezondheid...

Dutch
ch124

Verwacht u dat de problemen met uw gezondheid tijdelijk zullen zijn en dat het vanaf nu gerekend minder dan drie maanden zal duren, of verwacht u dat het langer zal duren (of weet u het niet)?

Dutch
ch125

Hebt u ooit gerookt?

Dutch
ch126

Rookt u op dit moment?

Dutch
ch127-ch129

Wat [rookt/rookte] u?

Dutch
ch130

How many cigarettes (including rolling tobacco) [did/do] you smoke on average per day?

Dutch
ch131

Hoeveel pijpen [rookt/rookte] u gemiddeld per dag?

Dutch
ch132

Hoeveel sigaartjes of sigaren [rookt/rookte] u gemiddeld per dag?

Dutch
ch133

Denkt u nu eens aan alle mogelijke soorten drank. Hoe vaak hebt u in de laatste 12 maanden een drank gedronken waar alcohol in zit?

Dutch
ch134

Hebt u de afgelopen zeven dagen (exclusief vandaag) een drank met alcohol gedronken?

Dutch
ch135

Op hoeveel dagen van de afgelopen zeven dagen hebt u een alcoholische drank gedronken?

Dutch
ch136-ch142

Wilt u nu denken aan de dag in de afgelopen week waarop u de meeste dranken met alcohol hebt gedronken. (Als u op meerdere dagen precies evenveel hebt gedronken, wilt u dan over de dag antwoorden die het kortst geleden is.) Wilt u hieronder aangeven welke soort alcoholische dranken u op die dag hebt gedronken? Niet-alcoholische of alcohol-arme dranken hier niet vermelden.

Dutch
ch143-ch144

Welke andere soorten dranken met alcohol bedoelt u? U kunt er maximaal twee noemen.

Dutch
ch145-ch148

Wilt u hieronder aangeven hoeveel bier (van normale sterkte, pils, wit bier, donker bier, met minder dan 6% alcohol), u op die dag hebt gedronken?

Dutch
ch149-ch152

Wilt u hieronder aangeven hoeveel sterk bier (speciale bieren met 6% alcohol of meer), u op die dag hebt gedronken?

Dutch
ch153-ch155

Wilt u hieronder aangeven hoeveel van deze alcoholische drank u op die dag hebt gedronken?

Dutch
ch156

Wilt u hieronder aangeven hoeveel kleine blikjes of flesjes aan premixen, alcoholpops, blasters en shooters (zoals Bacardi Breezer, Smirnoff Ice) u op die dag hebt gedronken ?

Dutch
ch157

Wilt u hieronder aangeven hoeveel glazen [ch143] u op die dag hebt gedronken? (Reken grote glazen voor 2)

Dutch
ch158

Wilt u hieronder aangeven hoeveel glazen [ch144] u op die dag hebt gedronken? (Reken grote glazen voor 2)

Dutch
ch159-ch163

Hebt u gedurende de afgelopen maand wel eens één of meer van de volgende middelen gebruikt?

Dutch
ch164-ch168

Hoe vaak hebt u deze middelen in de afgelopen maand gebruikt?

Dutch
ch169-ch184

Gebruikt u momenteel minstens eens per week medicijnen voor: Meer antwoorden mogelijk

Dutch
ch185

Als u denkt aan de afgelopen 7 dagen, op hoeveel van deze dagen hebt u zware lichamelijke activiteiten verricht zoals zware lasten tillen, spitten, aerobics of wielrennen? Denk alleen aan de activiteiten die u ten minste 10 minuten per keer hebt verricht. Als u geen zware lichamelijke activiteiten verricht hebt kunt u een 0 invullen.

Dutch
ch186-ch187

Op de dagen dat u zwaar lichamelijk actief was, hoeveel tijd hebt u daar dan gewoonlijk aan besteed? U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag

Dutch
ch188

Denkt u aan activiteiten die matige lichamelijke inspanning kosten en die u in de afgelopen 7 dagen hebt verricht. Matig intensieve lichamelijke activiteit laat u iets sneller ademen dan normaal. Denkt u weer alleen aan activiteiten die u ten minste 10 minuten per keer hebt verricht. Als u denkt aan de afgelopen 7 dagen, op hoeveel van deze dagen hebt u matig intensieve lichamelijke activiteit verricht, zoals het dragen van lichte lasten, fietsen in een normaal tempo of tennis dubbel? Laat wandelen hier buiten beschouwing, daar krijgt u straks een vraag over. Als u geen matig intensieve lichamelijke activiteiten hebt verricht kunt u een 0 invullen.

Dutch
ch189-ch190

Op de dagen dat u matig intensief lichamelijk actief was, hoeveel tijd hebt u daar dan gewoonlijk aan besteed? U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag.

Dutch
ch191

Als u denkt aan de afgelopen 7 dagen, op hoeveel dagen hebt u ten minste 10 minuten per keer gewandeld? Denk hierbij aan wandelen op het werk en thuis, wandelen om van de ene naar de andere plaats te komen, en al het andere wandelen dat u deed tijdens recreatie, sport of vrijetijdsbesteding. Als u niet of minder dan 10 minuten hebt gewandeld kunt u een 0 invullen.

Dutch
ch192-ch193

Op de dagen dat u ten minste 10 minuten per keer wandelde, hoeveel tijd hebt u daar dan gewoonlijk aan besteed? U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag (60 minuten= 1 uur).

Dutch
ch194-ch195

Hoeveel tijd bracht u gewoonlijk zittend door gedurende een doordeweekse dag in de afgelopen 7 dagen? Bij deze tijd mag zitten achter een bureau, tijd die zittend wordt doorgebracht met vrienden, zittend lezen, studeren of tv kijken worden gerekend. U kunt uw antwoord invullen in een gemiddeld aantal uren en minuten per dag (60 minuten= 1 uur).

Dutch
ch196-ch200

De volgende vragen gaan over voedingsmiddelen.

Dutch
ch201

Wat is uw streefgewicht?

Dutch
ch202

Volgt u een dieet om dit streefgewicht te bereiken (behouden)?

Dutch
ch203

Hebt u de afgelopen 12 maanden een griepprik gehad?

Dutch
ch204

Is er in de afgelopen vijf jaar een uitstrijkje bij u gemaakt?

Dutch
ch205

Is er in de afgelopen twee jaar een röntgenfoto van één of beide borsten gemaakt?

Dutch
ch206-ch217

Hoe vaak hebt u de afgelopen 12 maanden gebruik gemaakt van de volgende gezondheidsdiensten?

Dutch
ch218-ch228

Met welke specialist(en) hebt u de afgelopen 12 maanden contact gehad?

Dutch
ch229

Hebt u de afgelopen 12 maanden wel eens in een ziekenhuis of kliniek gelegen?

Dutch
ch230

Hoe lang hebt u de laatste keer in het ziekenhuis gelegen?

Dutch
ch231

Hebt u tijdens deze opname een operatie ondergaan?

Dutch
ch232

Draagt u normaal gesproken een (lees)bril of contactlenzen?

Dutch
ch233

Ziet u [met (lees)bril of contactlenzen..]?

Dutch
ch234

Draagt u gewoonlijk een gehoorapparaat?

Dutch
ch235

Is uw gehoor [met gehoorapparaat..]...

Dutch
ch236

Wat is de naam van de zorgverzekeraar bij wie u vanaf 1 januari [past year*] uw basisverzekering hebt afgesloten?

Dutch
ch237

Bij welke zorgverzekeraar hebt u uw basisverzekering vanaf 1 januari [afgelopen jaar*] afgesloten?

Dutch
ch238

Hebt u de zorgverzekering individueel afgesloten of collectief (bijvoorbeeld via een werkgever, een vereniging of een vakbond)?

Dutch
ch239

Hebt u in [afgelopen jaar*] een aanvullende ziektekostenverzekering (voor bijvoorbeeld tandarts, fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen)?

Dutch
ch240

Hoeveel bedraagt het eigen risico voor u in [past year*]?

Dutch
ch244

Per welke periode hebt u in 2008 de premie voor de zorgverzekering (ziektekostenverzekering) betaald?":

Dutch
ch245-ch247

Voor wie betaalt u de zorgverzekeringspremie voor het basispakket? U kunt meerdere vakjes aanklikken.

Dutch
ch248

Voor hoeveel kinderen van 18 jaar en ouder betaalt u de zorgverzekeringspremie?

Dutch
ch249

Hoeveel bedraagt de premie in totaal (inclusief premies aanvullende verzekering) per [periode uit ch242] voor uw zorgverzekering? [Als u ook premie betaalt voor uw partner en/of kinderen, wilt u deze dan meerekenen.]Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma’s.

Dutch
ch250-ch254

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over gezondheid.

Dutch
{intro}

Wij zijn geïnteresseerd welke vorm(en) van lichamelijke activiteit mensen verrichten in hun dagelijkse leven. De volgende vragen gaan over uw lichamelijke activiteit gedurende de afgelopen 7 dagen. Beantwoordt u alstublieft alle vragen, ook al beschouwt u uzelf als niet lichamelijk actief. Denkt u aan activiteiten die u doet op het werk, in en rond het huis, om van de ene naar de andere plaats te komen, en activiteiten in uw vrije tijd voor recreatie, training of sport. Denkt u aan alle zware lichamelijke activiteiten die u deed in de afgelopen 7 dagen. Zware lichamelijke activiteiten zijn activiteiten die veel lichamelijke inspanning kosten en voor een veel snellere ademhaling zorgen. Denk alleen aan de activiteiten die u ten minste 10 minuten per keer hebt verricht.

Dutch