5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Initial Questionnaire > 2014

Publisher: 
CentERdata
Subject: 
Housing and household
Leisure, recreation and culture
Religion
Social behavior
Society and social systems
Description: 

The Initial Questionnaire is the first questionnaire administered to
newly starting LISS panel members. Each month the questionnaire is
available for new panel members.The dataset contains the response over the entire year 2014.

Repository Record Identifier: 
oai:lisspanel.nl:596

List of questions

Now showing 58 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ea001

De volgende vragen gaan over het vieren van speciale dagen. Viert u uw eigen verjaardag? Kiest u hieronder het antwoord dat het best bij u past.

Dutch
ea002

Wat is de reden dat u uw verjaardag [ea001] viert?Typt u een antwoord van een paar woorden in onderstaand vakje.

Dutch
ea003

Als u denkt aan het vieren van uw verjaardag, wat mag dan niet ontbreken op die dag? Typt u een antwoord van een paar woorden in onderstaand vakje.

Dutch
ea004 - ea008

Soms krijgt u uitspraken oftewel stellingen voorgelegd. Deze stellingen vormen niet de mening van de onderzoekers, maar zijn er om de reactie van mensen te meten. Daarom zijn ze vaak heel duidelijk positief of negatief verwoord. U kunt het er mee eens of oneens zijn, of iets daartussen. Dit geeft u aan op een schaal, zoals hieronder. Vult u bij elke regel een antwoord in. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
ea009 - ea023

Vragen kunnen verschillende antwoordschalen bevatten. Hieronder vindt u een voorbeeld van een vraag waarop u een antwoord kunt geven op een schaal van 1 tot en met 7, waarbij 1 staat voor 'geen' en 7 voor 'heel veel': In hoeverre hecht u belang aan de volgende feestdagen en feesten? Als u geen belang hecht aan een bepaald feest, kunt u kiezen voor 1. Als u heel veel belang hecht aan een feest, kiest u dan voor 7. Uiteraard kunt u ook iets daartussen invullen. Hoe dichter bij het getal 7 u kiest, hoe meer belang u hecht aan het betreffende feest.

Dutch
ea024

Zijn er andere jaarlijkse feesten die u belangrijk vindt maar die niet in de eerdere lijst zijn genoemd?

Dutch
ea025

Om welk(e) feest(en) gaat het? Typt u de naam van het feest of feesten in onderstaand vakje.

Dutch
ea026 - ea029

Hoe belangrijk vindt u het om de volgende gebeurtenissen te vieren of gedenken? U kunt antwoorden op een schaal van 1=helemaal niet belangrijk tot en met 7=zeer belangrijk.

Dutch
ea030 - ea037

Hoe belangrijk vindt u het dat de volgende voorzieningen dicht bij uw woning aanwezig zijn? 1 = helemaal niet belangrijk 7 = heel belangrijk

Dutch
ea038 - ea042

Hieronder wordt u gevraagd om steeds een keuze te maken uit twee tegengestelde opties. Hoe dichter bij de linkse of rechtse optie u kiest, hoe sterker uw voorkeur voor die optie. Als u denkt aan uw ideale woning, wat vindt u dan het belangrijkst aan de omgeving van de woning?

Dutch
ea043 - ea049

Hoe aantrekkelijk vindt u de volgende vormen van wonen? 1 = helemaal niet aantrekkelijk 7 = heel aantrekkelijk

Dutch
ea050

In welk type woning woont u op dit moment?

Dutch
ea051

In welk type woning woont u dan op dit moment?

Dutch
ea052

Hoeveel jaar woont u al in uw huidige woning? Indien minder dan een jaar, vult u dan een nul (0) in.

Dutch
ea053

De meeste vragen proberen we zo te verwoorden dat iedereen een antwoord kan geven. Maar zoals bij onderstaande vraag, ziet u soms een knop onderaan het scherm waarop u kunt klikken als u geen antwoord weet.Kiest u de optie 'ik weet het niet' alleen als u het antwoord echt niet weet. Het gaat erom dat u een antwoord kiest dat het dichtst bij uw mening ligt. In welk type woning zou u het liefst willen wonen?

Dutch
ea054

In welk type woning zou u dan het liefst willen wonen?

Dutch
ea055

Als u zou kunnen kiezen, waar zou u dan het liefst willen wonen?

Dutch
ea056 - ea058

Scherm 1 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
ea059 - ea061

Scherm 2 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
ea062 - ea064

Scherm 3 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
ea065 - ea067

Scherm 4 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
ea068 - ea070

Scherm 5 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
ea071 - ea073

Scherm 6 Hoe ziet u de leefomstandigheden van de komende generatie op de volgende gebieden? 1 betekent veel slechter dan nu 4 betekent hetzelfde als nu 7 betekent veel beter dan nu ? betekent 'ik weet het niet'

Dutch
ea074 - ea085

Zoals bij onderstaande vraag, is het bij sommige vragen mogelijk om meer dan één antwoord te selecteren. Als u een al gegeven antwoord toch niet wilt selecteren, klikt u dan een tweede keer op het antwoordvakje. Als het gaat om het veranderen van woonplek, werk of huishoudsamenstelling, wat zou u dan graag voor uzelf verwezenlijken? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
ea086

Welke andere verandering op het gebied van woonplek, werk of huishoudsamenstelling zou u dan graag voor uzelf verwezenlijken?

Dutch
ea087 - ea102

Als het gaat om vrijetijdsbesteding, wat zou u dan graag meer willen doen dan op dit moment? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
ea103

Welke andere verandering op het gebied van vrijetijdsbesteding zou u dan graag voor uzelf verwezenlijken?

Dutch
ea104

Hebt u een droom die u graag zou verwezenlijken?

Dutch
ea105

Welke droom zou u graag willen verwezenlijken? Typt u een antwoord in onderstaand vakje.

Dutch
ea106

Nu volgen enkele vragen over vrijetijdsactiviteiten. Bent u de afgelopen 12 maanden naar de bioscoop geweest?

Dutch
ea107

Welke film hebt u het laatste gezien in de bioscoop?

Dutch
ea108

Bent u de afgelopen 12 maanden naar een muziekevenement geweest?

Dutch
ea109

Welke muziek hebt u het laatst beluisterd op een muziekevenement?

Dutch
ea110

Bent u de afgelopen 12 maanden naar een toneelstuk geweest?

Dutch
ea111

Welk toneelstuk hebt u het laatste gezien?

Dutch
ea112

Hebt u de afgelopen 12 maanden zelf (amateur)toneel gespeeld?

Dutch
ea113

Wat is de laatste rol die u hebt gespeeld?

Dutch
ea114 - ea115

Welke nationaliteit hebt u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
ea124

Bent u geboren in Nederland?

Dutch
ea128

Is uw vader in Nederland geboren?

Dutch
ea131

Is uw moeder in Nederland geboren?

Dutch
ea150

Origin groups according to Statistics Netherlands definitions

Dutch
ea151 - ea155

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
intro

Welkom bij het LISS panel. In deze vragenlijst willen we u graag laten zien hoe de vragen eruit zien en hoe u kunt antwoorden. U krijgt zometeen verschillende soorten vragen over een aantal onderwerpen. De eerste vragen gaan over het leven en wonen in Nederland. Daarna volgen nog enkele vragen over de toekomst en uw geboorteland. Klik nu op 'Verder' om te beginnen met de vragenlijst.

Dutch
t_intro

De volgende vragen gaan over de toekomst. U krijgt eerst 6 schermen waarbij u elke keer voor drie gebieden kunt aangeven hoe u de leefomstandigheden inschat voor de komende generatie.

Dutch
w_intro

U krijgt nu een aantal vragen over uw ideeën over wonen.

Dutch
{ea116 - ea122}

Wat is uw nationaliteit? [if ea11a114=1: naast uw Nederlandse nationaliteit]

Dutch
{ea123}

Wat is uw nationaliteit?

Dutch
{ea125}

In welk land bent u geboren?

Dutch
{ea126}

In welk land bent u geboren?

Dutch
{ea127}

In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?

Dutch
{ea129}

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
{ea130}

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
{ea132}

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
{ea133}

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
{ea134 - ea148}

Tot welke bevolkingsgroep behoort u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
{ea149}

Welke bevolkingsgroep bedoelt u?

Dutch
{ree_intro}

Tot slot krijgt u enkele vragen over uw nationaliteit en afkomst. Al uw antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en kunnen niet worden herleid tot u als persoon.

Dutch