5
Sources
684
Studies
51855
Questions
519
Persons

LISS panel > Life History Questionnaire > Wave 1

List of questions

Now showing 101 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cb002

Woonde u vlak na uw geboorte bij uw beide eigen ouders? Met uw eigen ouders bedoelen we hier uw biologische ouders.

Dutch
cb003

Met wie woonde u dan? Indien er sprake was van co-ouderschap (afwisselend bij de ene en andere ouder), vult u dan in bij welke ouder u het vaakst was.

Dutch
cb004

Anders, namelijk...

Dutch
cb005

Waarom woonde u niet bij beide biologische ouders?

Dutch
cb006

Anders, namelijk...

Dutch
cb007 - cb015

Is deze (ouderlijke) gezinssituatie voordat u zelfstandig ging wonen [bij eerste keer stellen: nog / vanaf de tweede keer dat deze vraag wordt gesteld: nogmaals] veranderd? Hiermee bedoelen we of de situatie van uw ouders/verzorgers is veranderd, bijvoorbeeld dat uw ouders zijn gaan scheiden of dat een ander familielid voor u is gaan zorgen. Wanneer bv. uw broer of zus het huis uit is gegaan, valt dit niet onder een verandering in de ouderlijke gezinssituatie.

Dutch
cb016

Wat was de aanleiding hiervoor?

Dutch
cb017

Anders, namelijk...

Dutch
cb018, cb021, cb024, cb027, cb030, cb033, cb036, cb039, cb042

Hoe ging u toen wonen?

Dutch
cb019, cb022, cb025, cb028, cb031, cb034, cb037, cb040, cb043

Anders, namelijk...

Dutch
cb020, cb023, cb026, cb029, cb032, cb035, cb038, cb041, cb044

Hoe oud was u toen deze verandering plaatsvond?

Dutch
cb045

Hoe oud was u toen u voor het eerst zelfstandig ging wonen?

Dutch
cb046

Verrichtte uw [biologische moeder/adoptiemoeder] destijds betaalde arbeid? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb047

Wat was het beroep of de functie van uw moeder destijds? Als uw moeder op dat moment geen werk had, gaat het om het beroep dat zij daarvoor had. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb048

Wat is de hoogste opleiding die uw moeder destijds met een diploma had afgerond? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb049

Hoe vaak ging uw moeder in deze periode naar de kerk of andere religieuze bijeenkomsten? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb050 – cb053

Hoe vaak deed uw moeder destijds de volgende zaken? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb054

Verrichtte uw [biologische vader/adoptievader] destijds betaalde arbeid? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb055

Wat was de reden dat uw vader niet de hele tijd heeft gewerkt?

Dutch
cb056

Anders, namelijk...

Dutch
cb057

Wat was het beroep of de functie van uw vader destijds? Als uw vader op dat moment geen werk had, gaat het om het beroep dat hij daarvoor had. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb058

Wat is de hoogste opleiding die uw vader destijds met een diploma had afgerond? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb059

Hoe vaak ging uw vader in deze periode naar de kerk of andere religieuze bijeenkomsten? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb060 – cb063

Hoe vaak deed uw vader destijds de volgende zaken? [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb064

Hoeveel boeken waren er destijds ongeveer in uw woning aanwezig? Reken tijdschriften, kranten, of uw schoolboeken niet mee. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb065 – cb070

Hoe waren in deze periode de huishoudelijke taken verdeeld tussen uw vader en uw moeder? Als de taak door geen van beiden werd uitgevoerd, kunt u hier kiezen voor 'niet van toepassing'. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb071 – cb075

En hoe waren toen de opvoedingstaken verdeeld tussen uw vader en uw moeder? Als de taak door geen van beiden werd uitgevoerd, kunt u hier kiezen voor 'niet van toepassing'. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb076 – cb079

Kunt u van de volgende dingen zeggen of zij wel eens zijn voorgekomen tussen uw [biologische ouders/adoptieouders] in die tijd? Hoe vaak kwam het voor... [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb080

Hoe zou u de materiële situatie van het gezin waarin u toen woonde omschrijven? [INSTRUCTIE2]

Dutch
cb081

Hoe goed kon dit gezin destijds meestal rondkomen? [INSTRUCTIE2]

Dutch
cb082 – cb087

Kunt u van de volgende zaken aangeven of dit gezin daar wel eens mee te maken had? [INSTRUCTIE2]

Dutch
cb088 – cb091

De volgende stellingen gaan over uw relatie met uw moeder in deze tijd. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb092 – cb095

De volgende stellingen gaan over uw relatie met uw vader in deze tijd. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb096 – cb097

Hoeveel zussen en broers had u die in hetzelfde huis woonden als u? [als altijd bij biologische ouders gewoond: Het gaat hier over de tijd dat u bij uw biologische ouders woonde, op het moment dat u 10 jaar oud was. / als bij biologische ouders gewoond en na het derde levensjaar nog in een andere gezinssituatie: Het gaat hier over de tijd dat u bij uw biologische ouders woonde.] Als u geen broers of zussen had (die in hetzelfde huis woonden als u), vult u dan een '0' in.

Dutch
cb098

Hoe goed was destijds uw relatie met uw broer(s)/zus(sen)? Wanneer u meerdere broers/-zussen had, en de relatie met een/meerdere broer(s)/-zus(sen) was niet zo goed, maar met andere broer(s)/-zus(sen) wel, vult u dan 'redelijk goed' in. [INSTRUCTIE1]

Dutch
cb099

Hoe goed is momenteel de relatie tussen uw eigen vader en uw eigen moeder?

Dutch
cb100

Wat was het beroep of de functie van uw biologische moeder?

Dutch
cb101

Wat is de hoogste opleiding die uw biologische moeder met een diploma heeft afgerond?

Dutch
cb102

Wat was het beroep of de functie van uw biologische vader?

Dutch
cb103

Wat is de hoogste opleiding die uw biologische vader met een diploma heeft afgerond?

Dutch
cb105

Verrichtte uw [(stief/pleeg/adoptie)moeder/pleegouder/adoptieouder] destijds betaalde arbeid? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb106

Wat was het beroep of de functie van uw [(stief/pleeg/adoptie)moeder/pleegouder/adoptieouder] destijds? Als uw [(stief/pleeg/adoptie)moeder/pleegouder/adoptieouder] op dat moment geen werk had, gaat het om het beroep dat [indien persoon 1=(stief/adoptie/pleeg)moeder:zij/anders: hij/zij] daarvoor had. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb107

Wat is de hoogste opleiding die uw [(stief/pleeg/adoptie)moeder/pleegouder/adoptieouder] destijds met een diploma had afgerond? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb108

Hoe vaak ging uw [(stief/pleeg/adoptie)moeder/pleegouder/adoptieouder] in deze periode naar de kerk of andere religieuze bijeenkomsten? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb109 – cb112

Hoe vaak deed uw [(stief/pleeg/adoptie)moeder/pleegouder/adoptieouder] destijds de volgende zaken? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb113

Verrichtte uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] destijds betaalde arbeid? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb114

Wat was de reden dat uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] niet de hele tijd heeft gewerkt?

Dutch
cb115

Anders, namelijk...

Dutch
cb116

Wat was het beroep of de functie van uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] destijds? Als uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] op dat moment geen werk had, gaat het om het beroep dat hij daarvoor had. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb117

Wat is de hoogste opleiding die uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] destijds met een diploma had afgerond? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb118

Hoe vaak ging uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] in deze periode naar de kerk of andere religieuze bijeenkomsten? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb119 – cb122

Hoe vaak deed uw [(stief/pleeg/adoptie)vader] destijds de volgende zaken? [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb123

Hoeveel boeken waren er destijds ongeveer in uw woning aanwezig? Reken tijdschriften, kranten, of uw schoolboeken niet mee. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb124 – cb129

Hoe waren in deze periode de huishoudelijke taken verdeeld tussen uw [TWEEDE OUDERLIJK GEZIN]? Als de taak door geen van beiden werd uitgevoerd, kunt u hier kiezen voor niet van toepassing. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb130 – cb134

En hoe waren toen de opvoedingstaken verdeeld tussen uw [TWEEDE OUDERLIJK GEZIN]? Als de taak door geen van beiden werd uitgevoerd, kunt u hier kiezen voor 'niet van toepassing'. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb135 – cb138

Kunt u van de volgende dingen zeggen of zij wel eens zijn voorgekomen tussen uw gescheiden ouders in die tijd? Hoe vaak kwam het voor... [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb139

Hoe zou u de materiële situatie van het gezin waarin u toen woonde omschrijven? [INSTRUCTIE4]

Dutch
cb140

Hoe goed kon dit gezin destijds meestal rondkomen? [INSTRUCTIE4]

Dutch
cb141 – cb146

Kunt u van de volgende zaken aangeven of dit gezin daar wel eens mee te maken had? [INSTRUCTIE4]

Dutch
cb147 – cb150

De volgende stellingen gaan over uw relatie met uw [(stief/(pleeg)/(adoptie))moeder/pleegouder/adoptieouder] in deze tijd. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb151 – cb154

De volgende stellingen gaan over uw relatie met uw [(stief/(pleeg)/(adoptie))vader] in deze tijd. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb155 – cb159

Kunt u zeggen of toen de volgende personen bij u in huis woonden? [INSTRUCTIE4]

Dutch
cb160

Hoe goed was destijds over het algemeen uw relatie met uw broer(s)/zus(sen)? Wanneer u meerdere broers/zussen had, en de relatie met een/meerdere broer(s)/zus(sen) was niet zo goed, maar met andere broer(s)/zus(sen) wel, vult u dan 'redelijk goed' in. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb161

Hoe goed was destijds over het algemeen uw relatie met uw stiefbroer(s)/stiefzus(sen)? Wanneer u meerdere stiefbroers/-zussen had, en de relatie met een/meerdere stiefbroer(s)/-zus(sen) was niet zo goed, maar met andere stiefbroer(s)/-zus(sen) wel, vult u dan 'redelijk goed' in. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb162

Hoe goed was destijds over het algemeen uw relatie met uw halfbroer(s)/-zus(sen)? Wanneer u meerdere halfbroers/-zussen had, en de relatie met een/meerdere halfbroer(s)/-zus(sen) was niet zo goed, maar met andere halfbroer(s)/-zus(sen) wel, vult u dan 'redelijk goed' in. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb163

Hoe goed was destijds over het algemeen uw relatie met uw pleegbroer(s)/-zus(sen)? Wanneer u meerdere pleegbroers/-zussen had, en de relatie met een/meerdere pleegbroer(s)/-zus(sen) was niet zo goed, maar met andere pleegbroer(s)/-zus(sen) wel, vult u dan 'redelijk goed' in. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb164

Hoe goed was destijds over het algemeen uw relatie met uw adoptiebroer(s)/-zus(sen)? Wanneer u meerdere adoptiebroers/-zussen had, en de relatie met een/meerdere adoptiebroer(s)/-zus(sen) was niet zo goed, maar met andere adoptiebroer(s)/-zus(sen) wel, vult u dan 'redelijk goed' in. [INSTRUCTIE3]

Dutch
cb165

De volgende vragen gaan over de ouder waar u niet bij woonde: uw [biologische vader / biologische moeder]. Hoe vaak zag u toen uw [biologische vader / biologische moeder] gemiddeld per maand? [Het betreft hier de periode dat u bij uw biologische moeder en stiefvader woonde. / Het betreft hier de periode dat u bij uw biologische moeder woonde. / Het betreft hier de periode dat u bij uw biologische vader en stiefmoeder woonde. / Het betreft hier de periode dat u bij uw biologische vader woonde.]

Dutch
cb166

Overnachtte u wel eens bij uw [biologische vader / biologische moeder]?

Dutch
cb167 – cb170

Enkele maanden geleden hebt u een vragenlijst ingevuld over de gezinssituaties waarin u vroeger woonde. U hebt daarin aangegeven dat u (een deel van uw jeugd) bij uw [if cb104=1: moeder / if cb104=2: vader / if cb104=3: moeder en uw stiefvader / if cb104=4: vader en uw stiefmoeder] woonde. Onderstaande stellingen gaan over de relatie met uw [vader/moeder] toen u niet meer bij [hem/haar] woonde (en u nog bij uw [moeder/vader/moeder en uw stiefvader/vader en uw stiefmoeder] woonde). [if cb104=1: Het gaat hier om de periode waarin u bij uw moeder woonde. / if cb104=2: Het gaat hier om de periode waarin u bij uw vader woonde. / if cb104=3: Het gaat hier om de periode waarin u bij uw moeder en uw stiefvader woonde. / if cb104=4: Het gaat hier om de periode waarin u bij uw vader en uw stiefmoeder woonde.]

Dutch
cb171

Woonde uw [biologische vader / biologische moeder] in die tijd samen met een nieuwe

Dutch
cb172

Woont uw [stiefvader/stiefmoeder] op dit moment samen met uw [moeder/vader]? Het gaat hier om de [stiefvader/stiefmoeder] waar u mee bent opgegroeid. Wanneer u bij meerdere [stiefvader/stiefmoeder]s hebt gewoond, gaat het om de [stiefvader/stiefmoeder] waar u het langst bij hebt gewoond.

Dutch
cb173

Wat is daarvan de reden?

Dutch
cb174

Hoe oud was u toen dit gebeurde? if cb173=4: Als uw [stiefvader/stiefmoeder] eerder overleed dan uw [moeder/vader], geeft u dan aan hoe oud u was toen uw [stiefvader/stiefmoeder] overleed. Als uw [moeder/vader] eerder overleed geeft u dan aan hoe oud u op dat moment was.

Dutch
cb175

Hoe goed is momenteel de relatie tussen uw [moeder/vader] en [stiefvader/stiefmoeder]?

Dutch
cb176

Is uw moeder nog in leven?

Dutch
cb177

is uw vader nog in leven?

Dutch
cb178

Is uw [stiefvader/stiefmoeder] nog in leven?

Dutch
cb179

Hoe vaak hebt u uw moeder in de afgelopen 12 maanden gezien?

Dutch
cb180

Hoe zou u op dit moment uw relatie met uw moeder omschrijven?

Dutch
cb181

Hoe vaak hebt u uw vader in de afgelopen 12 maanden gezien?

Dutch
cb182

Hoe zou u op dit moment uw relatie met uw vader omschrijven?

Dutch
cb183

Hoe vaak hebt u uw [stiefmoeder/stiefvader] in de afgelopen 12 maanden gezien?

Dutch
cb184

Hoe zou u op dit moment uw relatie met uw [stiefmoeder/stiefvader] omschrijven?

Dutch
cb185

Beschouwt u uw [stiefvader/stiefmoeder] als een [vader/moeder] voor u?

Dutch
cb186 – cb188

Hebt u van uw [OUDERS2] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij huishoudelijk werk, zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen?

Dutch
cb189 – cb191

Hebt u van uw [OUDERS2] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen bij de verzorging van de kinderen, zoals oppassen, zorgen of vervoeren? Als u geen thuiswonende kinderen hebt, kiest u dan voor 'Niet van toepassing'.

Dutch
cb192 – cb194

Hebt u van uw [OUDERS2] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gekregen met praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of spullen vervoeren?

Dutch
cb195 – cb197

Heeft uw [OUDERS3] in de afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond voor uw persoonlijke leven?

Dutch
cb198 – cb200

Hebt u in de afgelopen 3 maanden van uw [OUDERS3] wel eens goede raad of advies gekregen?

Dutch
cb201 – cb203

Hebt u aan uw [OUDERS2] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gegeven bij huishoudelijk werk, zoals eten koken, schoonmaken, boodschappen doen, of de was doen?

Dutch
cb204 – cb206

Hebt u aan uw [OUDERS2] de afgelopen 3 maanden wel eens hulp gegeven met praktische zaken, zoals klusjes doen in huis, dingen lenen, ergens heen brengen, of spullen vervoeren?

Dutch
cb207 – cb209

Hebt u de afgelopen 3 maanden wel eens interesse getoond voor het persoonlijke leven van uw [OUDERS3]?

Dutch
cb210 - cb214

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{introNU}

De volgende vragen gaan over de relatie die u nu hebt met uw [OUDERS1]. [Als niet aangegeven dat vader en moeder of stief[vader/moeder] zijn overleden: Mogelijk dat u deze vragen enkele maanden geleden ook al eens hebt ingevuld. Soms verandert het gevoel van mensen en soms blijft het gelijk. Om dit te onderzoeken is het nodig dat we deze vragen opnieuw stellen.]

Dutch
{introSO}

if cb104=1 De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw moeder woonde. Als dit meerdere periodes betreft, gaat het over de langste periode dat u in deze gezinssituatie hebt gewoond. if cb104=2 De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw vader woonde. Als dit meerdere periodes betreft, gaat het over de langste periode dat u in deze gezinssituatie hebt gewoond. if cb104=4 De volgende vragen gaan over uw stiefmoeder. Zo noemen we hier de partner van uw vader. if cb104=5 De volgende vragen gaan over uw adoptiegezin. if cb104=6 De volgende vragen gaan over uw pleeggezin. if cb104=7 De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw adoptieouder woonde. if cb104=8 De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw pleegouder woonde.

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over uw vroegere gezinssituatie(s).

Dutch
{og2}

Over de tijd dat u bij beide [biologische ouders/adoptieouders] woonde willen we nu een aantal vragen stellen. Beantwoord de vragen zo goed als u weet, ook als uw ouders uit elkaar gingen toen u jong was (dan gaan de vragen dus over de periode ervoor); als u iets niet weet kunt u 'ik weet het niet' invullen. [Indien tot het moment dat men zelfstandig ging wonen altijd bij de biologische ouders heeft gewoond (if cb002=1 and cb007=2): Gaat u bij deze vragen uit van de periode waarin u 10 jaar oud was.]

Dutch
{OGkort}

U hebt aangegeven dat u slechts kort of helemaal niet bij (één van) uw biologische ouders hebt gewoond. Over deze ouder(s) stellen we u nu twee vragen, over beroep en opleidingsniveau. Wanneer u het antwoord niet weet, kunt u dat ook aangeven.

Dutch
{overzicht2A}

U hebt aangegeven dat [u / u, naast bij uw biologische ouders, ook / u, naast bij uw (adoptie)ouders, ook] in de volgende gezinssituatie(s) hebt gewoond: (voor routing: zie {overzicht}) bij beide biologische ouders van 0 tot [eindleeftijd] bij beide ouders van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met alleen moeder van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met alleen vader van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met moeder en stiefvader/partner van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met vader en stiefmoeder/partner van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met grootouder(s) van moederskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met grootouder(s) van vaderskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met oom/tante van moederskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met oom/tante van vaderskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met broer of zus van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] in een tehuis, weeshuis, opvanghuis van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] in een internaat van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] in een pleeggezin, gastgezin van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] in een adoptiegezin van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] met alleen een pleegmoeder of alleen van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] een pleegvader met alleen een adoptiemoeder of van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] alleen een adoptievader in een ander soort gezin, namelijk van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] [cb004] Als de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit moeder en stiefvader werd de volgende tekst getoond. Indien de respondent met zowel moeder en stiefvader als met vader en stiefmoeder had samengewoond, werden de vragen over moeder en stiefvader gesteld indien ARandom=1. De volgende vragen gaan over de periode dat u samen woonde met uw moeder en stiefvader. Als dit meerdere periodes betreft, gaat het over de langste periode dat u in deze gezinssituatie hebt gewoond. Als de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit vader en stiefmoeder werd de volgende tekst getoond. Indien de respondent met zowel vader en stiefmoeder als met moeder en stiefvader had samengewoond, werden de vragen over vader en stiefmoeder gesteld indien ARandom=2. De volgende vragen gaan over de periode dat u samen woonde met uw vader en stiefmoeder. Als dit meerdere periodes betreft, gaat het over de langste periode dat u in deze gezinssituatie hebt gewoond. Indien respondent in een tweede ouderlijke gezinssituatie heeft gewoond, maar niet met moeder en stiefvader of vader en stiefmoeder, dan werd gekeken naar de laatste tweede ouderlijke gezinssituatie waar men heeft gewoond. Op basis hiervan werd één van onderstaande teksten getoond. Indien de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit alleen moeder: De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw moeder woonde. Als dit meerdere periodes betreft, gaat het over de langste periode dat u in deze gezinssituatie hebt gewoond. Indien de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit alleen vader: De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw vader woonde. Als dit meerdere periodes betreft, gaat het over de langste periode dat u in deze gezinssituatie hebt gewoond. Indien de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit pleegvader en pleegmoeder: De volgende vragen gaan over uw pleeggezin. Indien de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit adoptievader en adoptiemoeder: De volgende vragen gaan over uw adoptiegezin. Indien de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit slechts één pleegouder: De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw pleegouder woonde. Indien de tweede ouderlijke gezinssituatie bestond uit slechts één adoptieouder: De volgende vragen gaan over de gezinssituatie waarin u alleen met uw adoptieouder woonde. Wanneer respondent in slechts één tweede ouderlijke gezinssituatie (evt naast het biologische gezin) heeft gewoond (bestaande uit alleen moeder, alleen vader, moeder en stiefvader, vader en stiefmoeder, adoptieouders of pleegouders) werd de volgende tekst getoond: De volgende vragen gaan over deze gezinssituatie.

Dutch
{overzicht}

U hebt aangegeven dat u in de volgende gezinssituatie(s) hebt gewoond: if cb002=1 or cb018=1 or cb021=1 or cb024=1 or cb027=1 or cb030=1 or cb033=1 or cb036=1 or cb039=1 or cb042=1: bij beide biologische ouders van 0 tot [eindleeftijd] if (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=1 or cb021=1 or cb024=1 or cb027=1 or cb030=1 or cb033=1 or cb036=1 or cb039=1 or cb042=1): bij beide ouders van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=1 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=2 or cb021=2 or cb024=2 or cb027=2 or cb030=2 or cb033=2 or cb036=2 or cb039=2 or cb042=2): met alleen moeder van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=2 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=3 or cb021=3 or cb024=3 or cb027=3 or cb030=3 or cb033=3 or cb036=3 or cb039=3 or cb042=3): met alleen vader van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=3 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=4 or cb021=4 or cb024=4 or cb027=4 or cb030=4 or cb033=4 or cb036=4 or cb039=4 or cb042=4): met moeder en stiefvader/partner van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=4 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=5 or cb021=5 or cb024=5 or cb027=5 or cb030=5 or cb033=5 or cb036=5 or cb039=5 or cb042=5): met vader en stiefmoeder/partner van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=5 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=6 or cb021=6 or cb024=6 or cb027=6 or cb030=6 or cb033=6 or cb036=6 or cb039=6 or cb042=6): met grootouder(s) van moederskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=6 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=7 or cb021=7 or cb024=7 or cb027=7 or cb030=7 or cb033=7 or cb036=7 or cb039=7 or cb042=7): met grootouder(s) van vaderskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=7 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=8 or cb021=8 or cb024=8 or cb027=8 or cb030=8 or cb033=8 or cb036=8 or cb039=8 or cb042=8): met oom/tante van moederskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=8 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=9 or cb021=9 or cb024=9 or cb027=9 or cb030=9 or cb033=9 or cb036=9 or cb039=9 or cb042=9): met oom/tante van vaderskant van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=9 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=10 or cb021=10 or cb024=10 or cb027=10 or cb030=10 or cb033=10 or cb036=10 or cb039=10 or cb042=10): met broer of zus van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=10 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=11 or cb021=11 or cb024=11 or cb027=11 or cb030=11 or cb033=11 or cb036=11 or cb039=11 or cb042=11): in een tehuis, weeshuis, opvanghuis van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=11 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=12 or cb021=12 or cb024=12 or cb027=12 or cb030=12 or cb033=12 or cb036=12 or cb039=12 or cb042=12): in een internaat van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=12 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=13 or cb021=13 or cb024=13 or cb027=13 or cb030=13 or cb033=13 or cb036=13 or cb039=13 or cb042=13): in een pleeggezin, gastgezin van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=13 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=14 or cb021=14 or cb024=14 or cb027=14 or cb030=14 or cb033=14 or cb036=14 or cb039=14 or cb042=14): in een adoptiegezin van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] if cb003=14 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=15 or cb021=15 or cb024=15 or cb027=15 or cb030=15 or cb033=15 or cb036=15 or cb039=15 or cb042=15): met alleen een pleegmoeder of alleen van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] een pleegvader if cb003=15 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=16 or cb021=16 or cb024=16 or cb027=16 or cb030=16 or cb033=16 or cb036=16 or cb039=16 or cb042=16): met alleen een adoptiemoeder of van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] alleen een adoptievader if cb003=16 or (cb007=1 or cb008=1 or cb009=1 or cb010=1 or cb011=1 or cb012=1 or cb013=1 or cb014=1 or cb015=1) and (cb018=17 or cb021=17 or cb024=17 or cb027=17 or cb030=17 or cb033=17 or cb036=17 or cb039=17 or cb042=17): in een ander soort gezin, namelijk van [vorige leeftijd] tot [eindleeftijd] [cb004] Als bovenstaande informatie toch niet klopt of incompleet is, kunt u terug gaan met de 'Vorige' knop om uw antwoorden aan te passen.

Dutch