5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Nostalgia > Part 1 - Wave 1

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Robertson
S.
Wildschut
T.
Description: 

As part of this research project, the same
respondents were presented a different questionnaire in January 2013. The
November questionnaire was repeated in March 2013. The questionnaire was
presented for a third and fourth time in November 2013 and March 2014. The
January 2013 questionnaire was repeated in January 2014.

This
questionnaire made use of the Dutch translation of the Southampton Nostalgia
Scale, the Batcho Nostalgia Inventory, the Belongingness Orientations Scale and
part of the Ryff Wellbeing Inventory.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:560

List of questions

Now showing 6 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ho007

Specifiek, hoe vaak denkt u terug aan nostalgische ervaringen?

Dutch
ho008 - ho027

Met nostalgie bedoelen we een soort van sentimenteel terugverlangen naar vroeger, of naar activiteiten en dingen van vroeger. Geef alstublieft voor elk van onderstaande personen, situaties of gebeurtenissen aan hoezeer deze nostalgie bij u oproepen.

Dutch
ho028 - ho037

Mijn vriendschappen en relaties met anderen zijn belangrijk voor mij omdat...

Dutch
ho038 - ho046

De vragen in deze lijst hebben betrekking op gevoelens over uzelf en over uw leven. Kies steeds het antwoord dat het beste aangeeft of u het eens of oneens bent met de betreffende stelling. Onthoud dat er geen goede of slechte antwoorden zijn.

Dutch
ho047 - ho051

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over nostalgie. Met nostalgie bedoelen we een soort van sentimenteel terugverlangen naar vroeger, of naar activiteiten en dingen van vroeger.

Dutch