5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Nostalgia > Part 3 - Wave 1

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Robertson
S.
Wildschut
T.
Description: 

As part of this research project, the same
respondents were presented a different questionnaire in January 2013. The current
questionnaire is a copy of the one fielded in in November 2012. The
questionnaire was presented for a third and fourth time in November 2013 and
March 2014. The January 2013 questionnaire was repeated in January 2014.

This questionnaire made use of the Dutch
translation of the Southampton Nostalgia Scale, the Batcho Nostalgia Inventory,
the Belongingness Orientations Scale and part of the Ryff Wellbeing Inventory.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:565

List of questions

Now showing 6 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ho007

Specifiek, hoe vaak denkt u terug aan nostalgische ervaringen?

Dutch
ho008 - ho027

Met nostalgie bedoelen we een soort van sentimenteel terugverlangen naar vroeger, of naar activiteiten en dingen van vroeger. Geef alstublieft voor elk van onderstaande personen, situaties of gebeurtenissen aan hoezeer deze nostalgie bij u oproepen.

Dutch
ho028 - ho037

Mijn vriendschappen en relaties met anderen zijn belangrijk voor mij omdat...

Dutch
ho038 - ho046

De vragen in deze lijst hebben betrekking op gevoelens over uzelf en over uw leven. Kies steeds het antwoord dat het beste aangeeft of u het eens of oneens bent met de betreffende stelling. Onthoud dat er geen goede of slechte antwoorden zijn.

Dutch
ho047 - ho051

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over nostalgie. Met nostalgie bedoelen we een soort van sentimenteel terugverlangen naar vroeger, of naar activiteiten en dingen van vroeger. De nu volgende vragen hebt u misschien al eens eerder beantwoord. Soms verandert het gevoel en de mening van mensen en soms blijft het gelijk. Om dit te onderzoeken is het nodig dat we deze vragen opnieuw stellen.

Dutch