5
Sources
499
Studies
41394
Questions
323
Persons

LISS panel > Personality > Wave 7

List of questions

Now showing 28 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cp001-cp009

We willen u graag een paar vragen stellen over onderzoek. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken? 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
cp010

Alles bij elkaar genomen, hoe gelukkig zou u zeggen dat u bent?

Dutch
cp011

In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt?

Dutch
cp012

Hoe voelt u zich op dit moment?

Dutch
cp013

Hoe voelt u zich over het algemeen genomen?

Dutch
cp014-cp018

Hieronder staan vijf stellingen waarmee u het eens of oneens kunt zijn. Wilt u steeds aangeven in hoeverre u het met elke stelling eens of oneens bent. Wees zo open en eerlijk mogelijk bij het beantwoorden. 1 = helemaal oneens 2 = oneens 3 = enigszins oneens 4 = niet eens, niet oneens 5 = enigszins eens 6 = eens 7 = helemaal eens

Dutch
cp019

Denkt u, in het algemeen, dat de meeste mensen te vertrouwen zijn, of dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn in de omgang met mensen? Wilt u een antwoord geven van 0 tot 10?

Dutch
cp020-cp029

Gebruikt u de antwoordschaal hieronder om te beschrijven hoe nauwkeurig elke uitdrukking u (als persoon) beschrijft.

Dutch
cp030-cp039

Gebruikt u de antwoordschaal hieronder om te beschrijven hoe nauwkeurig elke uitdrukking u (als persoon) beschrijft.

Dutch
cp040-cp049

Gebruikt u de antwoordschaal hieronder om te beschrijven hoe nauwkeurig elke uitdrukking u (als persoon) beschrijft.

Dutch
cp050-cp059

Gebruikt u de antwoordschaal hieronder om te beschrijven hoe nauwkeurig elke uitdrukking u (als persoon) beschrijft.

Dutch
cp060-cp069

Gebruikt u de antwoordschaal hieronder om te beschrijven hoe nauwkeurig elke uitdrukking u (als persoon) beschrijft.

Dutch
cp070-cp082

Geef bij onderstaande stellingen aan of u het er mee oneens of mee eens bent. 1 = helemaal mee oneens 7 = helemaal mee eens

Dutch
cp083-cp090

In hoeverre zijn de volgende stellingen op u van toepassing? 1 betekent 'helemaal niet op mij van toepassing' 5 betekent 'helemaal op mij van toepassing'

Dutch
cp091-cp098

En in hoeverre zijn de volgende stellingen op u van toepassing? 1 betekent 'helemaal niet op mij van toepassing' 5 betekent 'helemaal op mij van toepassing'

Dutch
cp099-cp116

Welke waarden vormen een belangrijke leidraad in uw leven en welke waarden vindt u minder belangrijk? 1 = zeer onbelangrijk 7 = zeer belangrijk

Dutch
cp117-cp134

Welke waarden vormen een belangrijke leidraad in uw leven en welke waarden vindt u minder belangrijk? 1 = zeer onbelangrijk 7 = zeer belangrijk

Dutch
cp135

De volgende schaal met cirkel-figuren wordt gebruikt om te meten in hoeverre mensen zich met anderen verbonden voelen. Wilt u nu aangeven welke cirkels het beste aangeven in hoeverre u zich in het algemeen verbonden voelt met anderen. [zie figuur]

Dutch
cp136-cp145

Hieronder staat een aantal uitspraken over persoonlijke meningen en kenmerken. Lees ieder item en beslis of de uitspraak voor u persoonlijk Waar is of Niet Waar.

Dutch
cp146-cp165

In hoeverre voelt u zich nu, dat wil zeggen op dit moment... 1 = helemaal niet 7 = helemaal wel

Dutch
cp166-cp174

Geef in de volgende lijst bij iedere stelling aan in hoeverre deze op u van toepassing is. Omcirkel voor iedere stelling het antwoord dat het beste bij u past. Let op, er zijn geen goede of foute antwoorden. 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
cp175-cp183

Geef in de volgende lijst bij iedere stelling aan in hoeverre deze op u van toepassing is. Omcirkel voor iedere stelling het antwoord dat het beste bij u past. Let op, er zijn geen goede of foute antwoorden. 1 = helemaal oneens 7 = helemaal eens

Dutch
cp184-cp188

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
cp194

En in hoeverre voelt u zich verbonden met het LISS panel? [zie figuur]

Dutch
cp198-cp207

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
{intro2}

Op de volgende schermen staan formuleringen die het gedrag van mensen beschrijven. Gebruikt u de antwoordschaal hieronder om te beschrijven hoe nauwkeurig elke uitdrukking u (als persoon) beschrijft. Beschrijf uzelf zoals u nu in het algemeen bent, niet zoals u in de toekomst wilt zijn. Beschrijf uzelf eerlijk zoals u uzelf ziet in verhouding tot andere mensen die u kent van hetzelfde geslacht en van ongeveer dezelfde leeftijd. Leest u elke formulering zorgvuldig en klik dan op het bolletje dat overeenkomt met het nummer op de schaal. 1 helemaal onjuist 2 tamelijk onjuist 3 juist noch onjuist 4 tamelijk juist 5 helemaal juist

Dutch
{intro3}

U hebt op dit moment al meer dan de helft van de vragenlijst ingevuld.

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst bestaat uit allerlei uitspraken die in meer of mindere mate op u van toepassing kunnen zijn. Er zijn geen goede of foute antwoorden. Probeert u niet te lang over de vragen na te denken. Het eerste antwoord dat opkomt is meestal het beste.

Dutch