5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Politics and Values > Wave 1

List of questions

Now showing 65 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cv001

Hoe tevreden of ontevreden bent u in het algemeen met wat de regering in de afgelopen tijd heeft gedaan?

Dutch
cv002-cv007

Volgt u het nieuws: Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cv008

Bent u zeer geïnteresseerd in het nieuws, tamelijk geïnteresseerd of niet geïnteresseerd?

Dutch
cv009

Als er in de krant binnenlands nieuws staat, bv. nieuws over regeringsproblemen, leest u dat dan?

Dutch
cv010

Als er in gezelschap over binnenlands nieuws wordt gesproken, doet u dan meestal mee met het gesprek, luistert u met belangstelling, luistert u niet of hebt u geen belangstelling?

Dutch
cv011

Als er in de krant buitenlands nieuws staat, bv. nieuws over spanningen of besprekingen tussen verschillende landen, hoe vaak leest u dat dan?

Dutch
cv012

Bent u zeer geïnteresseerd in politieke onderwerpen, tamelijk geïnteresseerd of niet geïnteresseerd?

Dutch
cv013-cv029

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoeveel vertrouwen u persoonlijk hebt in elk van de volgende instellingen? 0 betekent dat u helemaal geen vertrouwen hebt in een instelling en 10 betekent dat u volledig vertrouwen hebt. Wanneer u het antwoord niet weet kunt u '?' aanklikken.

Dutch
cv030-cv046

Hoe tevreden bent u met de manier waarop de volgende instellingen werken in Nederland? 0 betekent dat u zeer ontevreden bent over de manier waarop de instelling werkt en 10 betekent dat u zeer tevreden bent.

Dutch
cv047-cv052

Wat vindt u van de volgende stellingen?

Dutch
cv053

Sommige mensen stemmen tegenwoordig om de één of andere reden niet. Hebt u tijdens de laatste Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2006 gestemd?

Dutch
cv054

Op welke partij hebt u bij de laatste Tweede Kamer verkiezingen op 22 november 2006 gestemd?

Dutch
cv055

Welke andere partij bedoelt u?

Dutch
cv056

Op welke partij hebt u bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen op 7 maart 2007 gestemd?

Dutch
cv057

Welke andere partij bedoelt u?

Dutch
cv058

Als er vandaag verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn, wat zou u dan stemmen?

Dutch
cv059

Welke andere partij bedoelt u?

Dutch
cv060-cv064

Er zijn verschillende manieren waarop kan worden gestemd: per stemcomputer of met een papieren stembiljet. Er zijn nog andere manieren van stemmen denkbaar, bijvoorbeeld per telefoon, per computer thuis of door het biljet thuis in te vullen en per post te versturen. Kunt u aangeven hoeveel vertrouwen u hebt in de volgende manieren van stemmen? Hoeveel vertrouwen hebt u in...

Dutch
cv065-cv074

Er zijn verschillende manieren om iets politiek aan de orde te stellen of invloed uit te oefenen op politici of de overheid. Wilt u van de volgende mogelijkheden aangeven van welke u in de afgelopen 5 jaar gebruik hebt gemaakt? Meerdere antwoorden mogelijk

Dutch
cv075

Op welke andere wijze hebt u politiek iets aan de orde gesteld of hebt u invloed uitgeoefend op politici of de overheid?

Dutch
cv076

Wat vindt u van het CDA?

Dutch
cv077

Wat vindt u van de PvdA (Partij van de Arbeid)?

Dutch
cv078

Wat vindt u van de VVD?

Dutch
cv079

Wat vindt u van de SP (Socialistische Partij)?

Dutch
cv080

Wat vindt u van GroenLinks?

Dutch
cv081

Wat vindt u van D66?

Dutch
cv082

Wat vindt u van de ChristenUnie?

Dutch
cv083

Wat vindt u van de SGP?

Dutch
cv084

Wat vindt u van Trots op Nederland (groep Verdonk)?

Dutch
cv085

Wat vindt u van de Partij voor de Vrijheid (Groep Wilders)?

Dutch
cv086

Wat vindt u van de Partij voor de Dieren?

Dutch
cv087

Wat vindt u van Jan Peter Balkenende?

Dutch
cv088

Wat vindt u van Wouter Bos?

Dutch
cv089

Wat vindt u van Mark Rutte?

Dutch
cv090

Wat vindt u van Jan Marijnissen?

Dutch
cv091

Wat vindt u van Femke Halsema?

Dutch
cv092

Wat vindt u van Alexander Pechtold?

Dutch
cv093

Wat vindt u van André Rouvoet?

Dutch
cv094

Wat vindt u van Bas van der Vlies?

Dutch
cv095

Wat vindt u van Rita Verdonk?

Dutch
cv096

Wat vindt u van Geert Wilders?

Dutch
cv097

Wat vindt u van Marianne Thieme?

Dutch
cv098

Bent u lid van een politieke partij?

Dutch
cv099

Van welke politieke partij bent u lid?

Dutch
cv100

Welke andere politieke partij bedoelt u?

Dutch
cv101

In de politiek wordt soms gesproken over “links” en “rechts”. Waar zou u zich op deze schaal plaatsen, waarbij 0 links en 10 rechts betekent?

Dutch
cv102

Sommige mensen vinden dat euthanasie altijd verboden moet zijn. Anderen vinden dat euthanasie mogelijk moet zijn als de patiënt daarom vraagt. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die daar tussenin ligt. Waar zou u uzelf plaatsen op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 betekent dat euthanasie moet worden verboden en 5 dat euthanasie mogelijk moet zijn?

Dutch
cv103

Sommige mensen vinden dat de verschillen in inkomens in ons land groter moeten worden. Anderen dat ze kleiner moeten worden. Natuurlijk zijn er ook mensen met een mening die daar tussenin ligt. Waar zou u uzelf plaatsen op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 betekent dat inkomensverschillen groter moeten worden en 5 dat ze kleiner moeten worden?

Dutch
cv104

In Nederland vinden sommigen dat allochtonen hier moeten kunnen leven met behoud van de eigen cultuur. Anderen vinden dat zij zich geheel moeten aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Waar zou u uzelf plaatsen op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 behoud van eigen cultuur voor allochtonen betekent en 5 dat zij zich geheel moeten aanpassen?

Dutch
cv105

Sommige mensen en partijen vinden dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan. Anderen vinden dat de Europese eenwording al te ver is gegaan. Waar zou u uzelf plaatsen op een schaal van 1 t/m 5, waarbij 1 betekent dat de Europese eenwording nog verder zou moeten gaan en 5 dat de eenwording al te ver is gegaan?

Dutch
cv106

In de politiek is het niet altijd mogelijk alles te bereiken wat men graag zou willen. Hieronder staan verschillende dingen die men kan nastreven. Als u zou moeten kiezen, welk doel lijkt u dan het meest wenselijk?

Dutch
cv107

En wat zou uw tweede keus zijn?

Dutch
cv108

Wat is uw derde keus?

Dutch
cv109-cv111

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv112-cv115

En in hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens?

Dutch
cv116-cv123

Wat is uw mening over de volgende uitspraken?

Dutch
cv124-cv130

Wat is uw mening over de volgende uitspraken?

Dutch
cv131-cv134

Wat is uw mening over de volgende uitspraken?

Dutch
cv135-cv138

Hieronder staat een aantal uitspraken over het krijgen van kinderen. Mensen kunnen hier hele verschillende opvattingen over hebben. Wat is uw mening over deze uitspraken?

Dutch
cv139-cv142

Wat is uw mening over de volgende uitspraken?

Dutch
cv143-cv146

Vindt u dat vrouwen onder de hieronder vermelde omstandigheden een volledige werkkring buitenshuis mogen hebben, een parttime werkkring, of helemaal geen werkkring?

Dutch
cv147-cv150

Vakbonden spelen in ons land een belangrijke rol. Zij kunnen invloed uitoefenen op politieke zaken. Wilt u voor de volgende uitspraken aangeven in hoeverre ze overeenkomen met uw mening?

Dutch
cv151-cv154

De volgende stellingen gaan over het huwelijk, de taken van man en vrouw en over de opvoeding van jongens en meisjes. Wilt u elke uitspraak lezen en aangeven in hoeverre u het er mee eens of oneens bent?

Dutch
cv155-cv159

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
[intro]

Hoe sympathiek vindt u politieke partijen? U kunt iedere partij hiervoor punten geven tussen de 0 en de 10. 0 wil zeggen dat u deze partij zeer onsympathiek vindt en 10 wil zeggen dat u deze partij zeer sympathiek vindt. Als u een partij niet kent, kunt u dit aangeven door middel van de knop 'ik weet het niet'.

Dutch