5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire > Wave 1

List of questions

Now showing 8 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ki001 – ki010

Scherm 1 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki011 – ki020

Scherm 2 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki021 – ki030

Scherm 3 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki031 – ki040

Scherm 4 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki041 – ki050

Scherm 5 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki051 – ki060

Scherm 6 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki061 – ki065

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hiermee eens bent, beschrijft u wat kenmerkend voor u was tijdens de laatste 3 maanden. BELANGRIJK: De vragenlijst gaat over de laatste drie maanden. Het gaat om uw eigen mening, niet om die van anderen. Goed lezen is weliswaar belangrijk, maar denk niet te lang na; uw eerste indruk is vaak de beste.

Dutch