5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Psychometric Properties and Factor Structure of the SIPP-SF Questionnaire > Wave 2

List of questions

Now showing 8 questions for this study.
Question Question Text Question Language
ki001 – ki010

Scherm 1 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki011 – ki020

Scherm 2 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki021 – ki030

Scherm 3 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki031 – ki040

Scherm 4 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki041 – ki050

Scherm 5 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki051 – ki060

Scherm 6 van 6 In hoeverre bent u het eens met volgende stellingen, uitgaande van de laatste 3 maanden?

Dutch
ki061 – ki065

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst bestaat uit een aantal stellingen. Deze stellingen hebben betrekking op de laatste 3 maanden. Door per stelling aan te geven in hoeverre u het hiermee eens bent, beschrijft u wat kenmerkend voor u was tijdens de laatste 3 maanden. U hebt deze vragen al eens eerder beantwoord. Soms verandert het gevoel en de mening van mensen en soms blijft het gelijk. Om dit te onderzoeken is het nodig dat we deze vragen opnieuw stellen. Probeert u alstublieft spontaan antwoord te geven op de uitspraken zoals u er nu over voelt en denkt. BELANGRIJK: De vragenlijst gaat over de laatste drie maanden. Het gaat om uw eigen mening, niet om die van anderen. Goed lezen is weliswaar belangrijk, maar denk niet te lang na; uw eerste indruk is vaak de beste.

Dutch