5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Religion and Ethnicity > Wave 1

List of questions

Now showing 60 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cr002

Toen u 15 jaar oud was, beschouwden uw ouders zichzelf als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?

Dutch
cr003

Van welk geloof of kerkgenootschap beschouwden uw ouders zich dan als lid?

Dutch
cr004

Van welk geloof of kerkgenootschap beschouwden uw ouders zich dan als lid?

Dutch
cr005

Van welk geloof of kerkgenootschap beschouwden uw ouders zich dan als lid?

Dutch
cr006

Welke andere richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
cr007

Welke andere richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
cr008

Welk ander christelijk kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
cr009

Welke andere oosterse religie bedoelt u?

Dutch
cr010

Welke andere niet-christelijke religie bedoelt u?

Dutch
cr011

Toen u 15 jaar oud was, hoe vaak gingen uw ouders naar religieuze bijeenkomsten?

Dutch
cr012

Beschouwt u zichzelf als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?

Dutch
cr013

Van welk geloof of kerkgenootschap bent u lid?

Dutch
cr014

Van welk geloof of kerkgenootschap bent u dan lid?

Dutch
cr015

Van welk geloof of kerkgenootschap bent u dan lid?

Dutch
cr016

Welke andere richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
cr017

Welke andere richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
cr018

Welk ander christelijk kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
cr019

Welke andere oosterse religie bedoelt u?

Dutch
cr020

Welke andere niet-christelijke religie bedoelt u?

Dutch
cr021

Hebt u zichzelf ooit beschouwd als lid van een bepaald geloof of kerkgenootschap?

Dutch
cr022

Van welk geloof of kerkgenootschap hebt u zichzelf als lid beschouwd?

Dutch
cr023

Van welk geloof of kerkgenootschap heeft u zichzelf dan als lid beschouwd?

Dutch
cr024

Van welk geloof of kerkgenootschap heeft u zichzelf dan als lid beschouwd?

Dutch
cr025

Welke andere richting van de Nederlands Hervormde Kerk bedoelt u?

Dutch
cr026

Welke andere richting van de Gereformeerde Kerk bedoelt u?

Dutch
cr027

Welk ander christelijk kerkgenootschap bedoelt u?

Dutch
cr028

Welke andere oosterse religie bedoelt u?

Dutch
cr029

Welke andere niet-christelijke religie bedoelt u?

Dutch
cr030

Welke van de volgende uitspraken komt het meest overeen met uw mening over God?

Dutch
cr031-cr035

[Gelooft u in...]

Dutch
cr036-cr040

[Hebben Adam en Eva...]

Dutch
cr041

Afgezien van speciale gelegenheden zoals huwelijken en begrafenissen, hoe vaak gaat u tegenwoordig naar religieuze bijeenkomsten?

Dutch
cr042

Los van wanneer u naar religieuze bijeenkomsten gaat, hoe vaak bidt u?

Dutch
cr043-cr044

Welke nationaliteit hebt u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cr045-cr051

Wat is uw nationaliteit? [(naast uw Nederlandse nationaliteit)]

Dutch
cr052

Wat is uw nationaliteit?

Dutch
cr053

Bent u geboren in Nederland?

Dutch
cr054

In welk land bent u geboren?

Dutch
cr055

In welk land bent u geboren?

Dutch
cr056

In welk jaar bent u voor het eerst in Nederland komen wonen?

Dutch
cr057

Is uw vader in Nederland geboren?

Dutch
cr058

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
cr059

In welk land werd uw vader geboren?

Dutch
cr060

Is uw moeder in Nederland geboren?

Dutch
cr061

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
cr062

In welk land werd uw moeder geboren?

Dutch
cr063-cr077

Tot welke bevolkingsgroep behoort u? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cr078

Welke bevolkingsgroep bedoelt u?

Dutch
cr079-cr087

In welke taal of talen bent u thuis opgevoed? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cr088

Welke andere taal bedoelt u?

Dutch
cr089

Spreekt u thuis meestal Nederlands of een andere taal?

Dutch
cr090

Welke andere taal spreekt u meestal thuis?

Dutch
cr091

Welke andere taal bedoelt u?

Dutch
cr092

Spreekt u wel eens dialect?

Dutch
cr093-cr096

Spreekt u Nederlands met…

Dutch
cr097

Hebt u als u een gesprek in het Nederlands voert wel eens moeite met de Nederlandse taal?

Dutch
cr098

Hebt u bij het lezen van kranten, brieven, of folders wel eens moeite de Nederlandse taal te begrijpen?

Dutch
cr099-cr108

[Is religie volgens u.....]

Dutch
cr109-cr113

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over uw geloof en afkomst.

Dutch