5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Social Integration and Leisure > Wave 1

List of questions

Now showing 89 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cs001

Hoe tevreden bent u met de hoeveelheid vrije tijd die u hebt?

Dutch
cs002

Hoe tevreden bent u met de manier waarop u uw vrije tijd besteedt?

Dutch
cs003-cs062

We gaan nu een aantal organisaties noemen waarvan u vrijwillig lid kunt worden. Wilt u voor elk van de onderstaande organisaties aangeven wat voor u momenteel, of in de afgelopen 12 maanden, van toepassing is? (meerdere antwoorden mogelijk) 1 = geen binding 2 = geld geschonken 3 = deelgenomen aan activiteit 4 = lid 5 = vrijwilligerswerk gedaan

Dutch
cs063

Hebt u in de afgelopen 12 maanden mantelzorg verricht? Dat wil zeggen iemand in uw omgeving geregeld geholpen die vanwege een ziekte of aandoening hulp nodig had.

Dutch
cs064

Wat was uw relatie met deze persoon? Als u meerdere mensen hebt geholpen, denk hierbij dan aan degene die u het meest hebt geholpen. Degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn:

Dutch
cs065

Wat was dan uw relatie met deze persoon? Degene aan wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb verleend was mijn:

Dutch
cs066

Hoeveel uur hulp gaf u gemiddeld per week?

Dutch
cs067-cs069

Wat voor hulp gaf u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cs070

Hebt u zelf in de afgelopen 12 maanden mantelzorg gekregen vanwege een ziekte of aandoening? Dat wil zeggen geregeld hulp gehad van iemand in uw omgeving.

Dutch
cs071

Wat was uw relatie met deze persoon? Als u van meerdere mensen hulp hebt gehad, denk hierbij dan aan degene die u het meest heeft geholpen. Degene van wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb gekregen was mijn:

Dutch
cs072

Wat was dan uw relatie met deze persoon? Degene van wie ik de afgelopen 12 maanden mantelzorg heb gekregen was mijn:

Dutch
cs073

Hoeveel uur hulp kreeg u gemiddeld per week?

Dutch
cs074-cs076

Wat voor hulp kreeg u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cs077

Hebt u in de afgelopen 12 maanden nog ander soort vrijwilligerswerk gedaan dan hiervoor genoemd?

Dutch
cs078

Wat voor soort vrijwilligerswerk hebt u dan gedaan?

Dutch
cs079

Alles bij elkaar genomen, hoeveel tijd besteedt u gemiddeld per week aan vrijwilligerswerk? (inclusief de uren die u eventueel besteedt aan mantelzorg)

Dutch
cs080-cs090

Bent u in de afgelopen 12 maanden wel eens naar de volgende voorzieningen of voorstellingen geweest?

Dutch
cs091-cs101

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden naar deze voorzieningen of voorstellingen geweest?

Dutch
cs102

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in Nederland op vakantie geweest? Onder vakantie verstaan we hier een verblijf (in Nederland) buiten de eigen woonomgeving voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting buitenshuis.

Dutch
cs103

Hoe vaak bent u in de afgelopen 12 maanden in het buitenland op vakantie geweest? Onder vakantie verstaan we hier een verblijf (in het buitenland) buiten de eigen woonomgeving voor ontspanning of plezier met minstens één overnachting buitenshuis.

Dutch
cs104

Doet u aan sport?

Dutch
cs105

Hoeveel uur per week gemiddeld doet u aan sport?

Dutch
cs106-cs122

Welke sport beoefent u? (meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cs123

Welke andere sport(en) bedoelt u?

Dutch
cs124

Hoeveel dagen kijkt u gemiddeld televisie per week? Als u geen televisie kijkt, vult u hier dan een nul (0) in.

Dutch
cs125-cs126

Hoeveel dagen kijkt u gemiddeld televisie per week? Als u geen televisie kijkt, vult u hier dan een nul (0) in.

Dutch
cs127

Hoeveel dagen luistert u gemiddeld naar de radio per week? Als u niet naar de radio luistert, vult u hier dan een nul (0) in.

Dutch
cs128-cs129

Op de dagen dat u naar de radio luistert, hoe lang luistert u dan gemiddeld per dag naar de radio?

Dutch
cs130

Hebt u de afgelopen maand (30 dagen) voor studie of ontspanning één of meerdere boeken volledig uitgelezen?

Dutch
cs131

Hoeveel boeken hebt u de afgelopen maand (30 dagen) voor studie of ontspanning volledig uitgelezen?

Dutch
cs132-cs145

Hebt u de afgelopen 12 maanden regelmatig tijd besteed aan de volgende zaken?

Dutch
cs146-cs159

En hebt u de afgelopen 12 maanden regelmatig tijd besteed aan de volgende zaken?

Dutch
cs160-cs186

Op gemiddeld hoeveel dagen per week besteedt u tijd aan deze zaken? Als dit minder vaak dan eens per week is, vult u hier dan een nul (0) in.

Dutch
cs187-cs188

Op de dagen dat u tijd besteedt aan bespelen muziekinstrument hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs189-cs190

Op de dagen dat u tijd besteedt aan zingen/zangkoor/zanggroepje hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs191-cs192

Op de dagen dat u tijd besteedt aan karweitjes in en om het huis hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs193-cs194

Op de dagen dat u tijd besteedt aan modelbouw hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs195-cs196

Op de dagen dat u tijd besteedt aan handenarbeid, schilderen, tekenen, boetseren, pottenbakken etc. hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs197-cs198

Op de dagen dat u tijd besteedt aan fotograferen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs199-cs200

Op de dagen dat u tijd besteedt aan verzorgen van planten/dieren hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs201-cs202

Op de dagen dat u tijd besteedt aan handwerk hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs203-cs204

Op de dagen dat u tijd besteedt aan dvd/video kijken hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs205-cs206

Op de dagen dat u tijd besteedt aan lezen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs207-cs208

Op de dagen dat u tijd besteedt aan postzegels verzamelen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs209-cs210

Op de dagen dat u tijd besteedt aan verzamelen andere dingen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs211-cs212

Op de dagen dat u tijd besteedt aan cursus volgen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs213-cs214

Op de dagen dat u tijd besteedt aan toneel, musical, ballet hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs215-cs216

Op de dagen dat u tijd besteedt aan paardensport hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs217-cs218

Op de dagen dat u tijd besteedt aan auto/motorsport hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs219-cs220

Op de dagen dat u tijd besteedt aan sleutelen aan auto/motor hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs221-cs222

Op de dagen dat u tijd besteedt aan kaarten hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs223-cs224

Op de dagen dat u tijd besteedt aan biljarten, poolen, snooker, darten hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs225-cs226

Op de dagen dat u tijd besteedt aan duiven hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs227-cs228

Op de dagen dat u tijd besteedt aan uitgaan, bioscoop, theater, uit eten, terrasje hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs229-cs230

Op de dagen dat u tijd besteedt aan koken hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs231-cs232

Op de dagen dat u tijd besteedt aan muziek luisteren hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs233-cs234

Op de dagen dat u tijd besteedt aan vissen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs235-cs236

Op de dagen dat u tijd besteedt aan winkelen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs237-cs238

Op de dagen dat u tijd besteedt aan dansen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs239-cs240

Op de dagen dat u tijd besteedt aan varen hoeveel tijd besteedt u er dan gemiddeld per dag aan?

Dutch
cs241

Maakt u weleens gebruik van een [tot wave 5: computer; vanaf wave 5: computer of laptop], naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel?

Dutch
cs242-cs245

Kunt u aangeven hoeveel uur per week gemiddeld u gebruik maakt van een [tot wave 5: computer; vanaf wave 5: computer of laptop], naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? Als u geen gebruik maakt van een computer op die plaats of u hebt geen computer op die plaats, vult u dan een nul (0) in.

Dutch
cs246

Maakt u weleens gebruik van internet, naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel?

Dutch
cs247-cs250

Kunt u aangeven hoeveel uur per week gemiddeld u gebruik maakt van internet (inclusief e-mailen), naast het invullen van de vragenlijsten in dit panel? Als geen of niet van toepassing, vult u dan een nul (0) in.

Dutch
cs251-cs266

Kunt u aangeven of u wel eens bezig bent met de volgende online activiteiten?

Dutch
cs267-cs282

Kunt u aangeven hoeveel uur per week gemiddeld u bezig bent met deze online activiteiten? Tel hierbij activiteiten op het werk, thuis of ergens anders bij elkaar op.

Dutch
cs283

De volgende vragen gaan over uw sociale contacten. Hoe tevreden bent u met uw sociale contacten?

Dutch
cs284-cs289

Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre die op u van toepassing is, op basis van hoe u zich nu voelt?

Dutch
cs290

Hoe vaak doet u de volgende zaken? een avond doorbrengen met familie (anders dan met leden van uw eigen huishouden)

Dutch
cs291

Hoe vaak doet u de volgende zaken? een avond doorbrengen met iemand uit de buurt

Dutch
cs292

Hoe vaak doet u de volgende zaken? een avond doorbrengen met vrienden buiten uw buurt

Dutch
cs293

Hoe vaak doet u de volgende zaken? naar een bar of café gaan

Dutch
cs294 - cs298

We willen nu wat dieper ingaan op uw naaste contacten, om een beeld te krijgen van de sociale relaties die mensen hebben. Het is makkelijker om bij dit soort vragen aan concrete personen te denken. Daarom vragen we u hieronder een paar naaste personen te noemen. Als u wilt, mag u ook bijnamen of voorletters geven, als u maar onthoudt over wie het gaat. De meeste mensen bespreken belangrijke zaken met anderen. Als u terugkijkt op de afgelopen zes maanden, met wie besprak u belangrijke zaken? Vul hun voornamen hieronder in (maximaal 5 mogelijk). Indien met niemand, kunt u op 'Verder' klikken.

Dutch
cs299

Staan al deze mensen u even na aan het hart?

Dutch
cs300-cs304

Welke van deze mensen staan u erg na aan het hart?

Dutch
cs305 - cs314

Hoe dicht staan deze personen tot elkaar? 1 = erg dicht 2 = niet dicht, maar ze zijn ook geen totale vreemden voor elkaar 3 = totale vreemden voor elkaar ? = ik weet het niet

Dutch
cs315-cs319

Wat is het geslacht van [deze personen…]?

Dutch
cs320/cs331/cs342/cs353/cs364

De volgende vragen gaan over [persoon 1/2/3/4/5]. Wat is [persoon 1/2/3/4/5] van herkomst?

Dutch
cs321/cs332/cs343/cs354/cs365

Hoe kent u [persoon 1/2/3/4/5]? [Hij/zij] is mijn...

Dutch
cs322/cs333/cs344/cs355/cs366

Hoe kent u [persoon 1/2/3/4/5] dan? [Hij/zij] is mijn...

Dutch
cs323/cs334/cs345/cs356/cs367

Hoe vaak praat u met [persoon 1/2/3/4/5]?

Dutch
cs324/cs335/cs346/cs357/cs368

Hoe vaak praat u met [persoon 1/2/3/4/5] over politieke zaken?

Dutch
cs325/cs336/cs347/cs358/cs369

Hoe lang kent u [persoon 1/2/3/4/5]?

Dutch
cs326/cs337/cs348/cs359/cs370

Wat is de hoogste opleiding die [persoon 1/2/3/4/5] voltooid heeft? Als de juiste opleiding er niet bij staat, kunt u hier klikken om verder te zoeken.

Dutch
cs327/cs338/cs349/cs360/cs371

Werkt [persoon 1/2/3/4/5] fulltime, parttime, of niet?

Dutch
cs328/cs339/cs350/cs361/cs372

Wat voor soort beroep heeft [persoon 1/2/3/4/5]?

Dutch
cs329/cs340/cs351/cs362/cs373

Hoe oud is [persoon 1/2/3/4/5] ongeveer?

Dutch
cs330/cs341/cs352/cs363/cs374

Hoe oud is [persoon 1/2/3/4/5] ongeveer?

Dutch
Intro

Deze vragenlijst gaat over sociale relaties en vrije tijd.

Dutch