5
Sources
684
Studies
51855
Questions
519
Persons

bd094-bd232

We vragen u nu steeds om een zo goed mogelijke schatting te maken van de kans dat u elk van deze dingen in de toekomst zult doen, als een percentage tussen 0 procent en 100 procent. Als u er bijvoorbeeld volledig van overtuigd bent dat u iets zeker wel zult doen, dan geeft u 100 procent aan.Maar als er misschien toch nog een kleine kans is dat u het niet zult doen, dan geeft u bijvoorbeeld 97 procent aan of iets minder.Als u er volledig van overtuigd bent dat u iets zeker niet zult doen, dan geeft u 0 procent aan.Maar als er misschien toch nog een kleine kans is dat u het wel zult doen, dan geeft u bijvoorbeeld 3 procent aan of iets meer. En als u denkt dat de kans ongeveer de helft is, dan geeft u 50 procent aan, of iets meer of minder als dat beter past bij wat u denkt. Hoe groot is de kans dat u of iemand in uw huishouden in de komende twaalf maanden... Deze kans is ... %

Question language: 
Dutch