5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Tilburg Consumer Outlook Monitor > 2014 September

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Pieters, Rik
Leenheer, Jorna
Description: 

TILCOM systematically tracks economic expectations, emotional responses
to economic developments, and consumption coping in response to economic
developments. TILCOM furthermore relates this to specific topical themes.

The TILCOM survey is conducted each quarter among members of the LISS
panel. The panel is divided into three groups, and for
every measurement, two of these groups are interviewed. This means that each
panel member will be presented a maximum of three TILCOM questionnaires per
year.

This codebook describes the twenty first TILCOM measurement, conducted in September 2014.

Repository Record Identifier: 
oai:lisspanel.nl:591

List of questions

Now showing 23 questions for this study.
Question Question Text Question Language
bd065

Wat vindt u van de ontwikkeling van de algemene economische situatie in Nederland?Is het in Nederland volgens u in de laatste 12 maanden beter of slechter geworden, of hetzelfde gebleven?

Dutch
bd066

En wat denkt u van de komende twaalf maanden? Zal in het algemeen de economische situatie van Nederland beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven?

Dutch
bd067

Is in de laatste 12 maanden de financiële situatie van uw huishouden beter of slechter geworden?

Dutch
bd068

Hoe denkt u dat het de komende 12 maanden zal gaan met de financiële situatie van uw huishouden?

Dutch
bd069-bd074

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij nu:

Dutch
bd075-bd490

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij nu:

Dutch
bd084

Als ik mij voorstel hoe de financiële situatie van mijn huishouden de komende 12 maanden zal zijn, dan voel ik mij alles bij elkaar genomen...:

Dutch
bd085-bd230

De volgende vragen gaan over uw koopgedrag uit het verleden, in het heden en de toekomst. We vragen u eerst naar uw koopgedrag in de afgelopen twaalf maanden. Hebt u of heeft iemand in uw huishouden de afgelopen twaalf maanden (terugrekenend vanaf vandaag)...:

Dutch
bd094-bd232

We vragen u nu steeds om een zo goed mogelijke schatting te maken van de kans dat u elk van deze dingen in de toekomst zult doen, als een percentage tussen 0 procent en 100 procent. Als u er bijvoorbeeld volledig van overtuigd bent dat u iets zeker wel zult doen, dan geeft u 100 procent aan.Maar als er misschien toch nog een kleine kans is dat u het niet zult doen, dan geeft u bijvoorbeeld 97 procent aan of iets minder.Als u er volledig van overtuigd bent dat u iets zeker niet zult doen, dan geeft u 0 procent aan.Maar als er misschien toch nog een kleine kans is dat u het wel zult doen, dan geeft u bijvoorbeeld 3 procent aan of iets meer. En als u denkt dat de kans ongeveer de helft is, dan geeft u 50 procent aan, of iets meer of minder als dat beter past bij wat u denkt. Hoe groot is de kans dat u of iemand in uw huishouden in de komende twaalf maanden... Deze kans is ... %

Dutch
bd107 – bd236

Nu volgen enkele vragen over uw spaar- en koopgedrag tijdens de afgelopen zes maanden.Geeft u steeds aan of u bepaalde dingen de afgelopen zes maanden minder of meer hebt gedaan dan wat u tevoren deed. De afgelopen zes maanden heb ik, in vergelijking met wat ik tevoren deed...

Dutch
bd117 - bd242

Geeft u van onderstaande dingen aan of u van plan bent dit de komende zes maanden minder of meer te gaan doen dan nu. Ik ben van plan om de komende zes maanden, in vergelijking met wat ik momenteel doe...

Dutch
bd127

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt en hoe het de afgelopen vier weken met u is gegaan. Geef bij elke vraag steeds het antwoord dat het dichtst in de buurt komt bij hoe u zich gevoeld hebt. Welk deel van de tijd bent u de afgelopen vier weken een zeer nerveus persoon geweest?

Dutch
bd128

Welk deel van de tijd hebt u de afgelopen vier weken veel energie gehad?

Dutch
bd129

Welk deel van de tijd hebt u zich de afgelopen vier weken somber en neerslachtig gevoeld?

Dutch
bd130

Welk deel van de tijd hebt u zich de afgelopen vier weken uitgeput gevoeld?

Dutch
bd133

Geeft u in het onderstaande overzicht aan wat op dit moment uw belangrijkste bezigheid is.

Dutch
bd134

Soms verliezen mensen permanent een baan die ze willen behouden, door ontslag, beëindiging van contract, faillissement of anderszins.Wat denkt u dat de kans is dat u uw baan zult verliezen tijdens de komende twaalf maanden? U kunt antwoorden op een schaal van 0 tot 100, waarbij 0 betekent dat er helemaal geen kans is, en 100 betekent dat dit absoluut zeker gaat gebeuren.:

Dutch
bd148-bd152

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledigingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
bd158

En als we denken aan grote aankopen zoals meubelen, wasmachines, televisies, auto's en dergelijke. Vindt u dat het nu voor mensen een gunstige of een ongunstige tijd is om zulke grote aankopen te doen?

Dutch
bd227

Wat vindt u van de ontwikkeling van de algemene economische situatie in de wereld? Is de algemene economische situatie in de wereld volgens u in de laatste 12 maanden beter of slechter geworden, of hetzelfde gebleven?

Dutch
bd228

En wat denkt u van de komende twaalf maanden? Zal de algemene economische situatie in de wereld beter worden, slechter worden of hetzelfde blijven?

Dutch
ceiin

De volgende vragen gaan over de gevoelens die u ervaart wanneer u zich voorstelt hoe de financiële situatie van uw huishouden de komende 12 maanden zal zijn. Probeer te letten op de gevoelens die spontaan in u opkomen, en beantwoord de volgende vragen vlot. Het gaat om de gevoelens die meteen bij u opkomen.

Dutch
intro

De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt over de financiële situatie van uw huishouden, nu en in de toekomst. [wave 2: Misschien hebt deze vragen al eens eerder beantwoord. Sommige mensen veranderen wel eens van mening terwijl anderen vasthouden aan hun opinie. Om dit te onderzoeken is het nodig dat we deze vragen opnieuw stellen. Probeert u alstublieft gewoon spontaan antwoord te geven op de uitspraken zoals u er nu over denkt.]

Dutch