5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Travel behavior, well-being and transport-related attitudes > Wave 1

List of questions

Now showing 15 questions for this study.
Question Question Text Question Language
jj004

Bent u in het bezit van een autorijbewijs?

Dutch
jj005

Hoeveel auto's zijn er aanwezig in uw huishouden? Vult u hier een getal in.

Dutch
jj006

Hebt u de beschikking over ten minste één fiets?

Dutch
jj007 - jj011

Hoeveel kilometer legt u (ongeveer) gemiddeld in een normale week af met de volgende vervoerswijzen? Het gaat hier om de complete week van maandag tot en met zondag. Met een 'normale week' bedoelen we hier een week waarin u niet ziek bent of vakantie hebt. Mocht u het exacte aantal afgelegde kilometers niet weten, probeert u dan alstublieft een schatting te geven. Als u geen kilometers aflegt met de betreffende vervoerswijze in een normale week, vult u dan een '0' in.

Dutch
jj012 - jj016

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
jj017 - jj019

Hoeveel dagen hebt u in de afgelopen 7 dagen (tot en met gisteren)... Vult u een aantal dagen in tussen 0 en 7.

Dutch
jj020 - jj022

Hoeveel dagen hebt u in de afgelopen 7 dagen (tot en met gisteren)... Vult u een aantal dagen in tussen 0 en 7.

Dutch
jj023 - jj024

Hoeveel dagen hebt u in de afgelopen 7 dagen (tot en met gisteren)... Vult u een aantal dagen in tussen 0 en 7.

Dutch
jj025 - jj028

Hoeveel dagen hebt u in de afgelopen 7 dagen (tot en met gisteren)... Vult u een aantal dagen in tussen 0 en 7.

Dutch
jj029 - jj032

Hoeveel dagen hebt u in de afgelopen 7 dagen (tot en met gisteren)... Vult u een aantal dagen in tussen 0 en 7.

Dutch
jj033 - jj038

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
jj039 - jj044

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
jj045 - jj050

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Dutch
jj051 - jj055

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over uw reisgedrag.

Dutch