5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > What is an Adequate Old-Age Income?

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Binswanger, Johannes
Schunk, Daniel
Subject: 
Economic conditions and indicators
Employment, labor and retirement
Description: 

Choice and other types of questions in relation to monthly spending during working life and retirement.

Repository Record Identifier: 
oai:lisspanel.nl:24

List of questions

Now showing 47 questions for this study.
Question Question Text Question Language
aa059

Hoeveel hebt u over uw oudedag nagedacht?

Dutch
aa060

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Als [ik/ik en mijn partner] gepensioneerd [ben/zijn], [ben/zijn] [ik/wij] bereid te verhuizen naar een ander appartement of huis om de woonlasten te verlagen.

Dutch
aa061

Als u denkt aan de eerste 10 jaar dat u gepensioneerd bent, hoe hoog denkt u dat [uw/uw en uw partners] woonlasten dan zullen zijn? Zullen ze lager, ongeveer gelijk, of hoger zijn dan nu? Houdt u alstublieft rekening met alle kosten gerelateerd aan uw woning (zoals huur, hypotheekrente, reparatiekosten etc.).

Dutch
aa062

Kunt u aangeven hoeveel u denkt dat uw woonlasten [lager/hoger] zullen zijn? Geeft u een bedrag per jaar.

Dutch
aa063

Deze vraag gaat over het totaal aan uitgaven [van u/van u en uw partner]tijdens uw pensioen. Wat is het minimale bedrag dat [u/u en uw partner] per se per maand [zou/zouden] willen besteden tijdens uw pensioen? Denkt u aan al uw uitgaven: eten en drinken, kleding, huisvesting, verzekering etc. Ga ervan uit dat de prijzen van dingen waar u geld aan uitgeeft in de toekomst hetzelfde zijn als nu (geen inflatie).

Dutch
aa064

Kunt u aangeven of dit minimale bedrag aan bestedingen tijdens uw pensioen lager, ongeveer gelijk, of hoger is dan uw huidige bestedingen?

Dutch
aa065

[Hoeveel lager is dit minimale bedrag aan bestedingen dan uw huidige bestedingen?/Hoeveel lager denkt u dat dit minimale bedrag aan bestedingen tijdens uw pensioen zal zijn?] Meer dan [aa040] euro lager dan uw huidige bestedingen per maand of minder dan [aa040] euro lager?

Dutch
aa066-aa070

Hoe bent u tot dit minimale bedrag aan bestedingen tijdens uw pensioen gekomen? Kunt u aangeven in hoeverre de volgende stellingen uw manier van denken beschrijven?

Dutch
aa071

[/Gaat u er nu van uit dat u nog niet met pensioen zou zijn.] Hieronder vindt u vier mogelijkheden hoe u uw geld zou kunnen uitgeven tijdens uw leven. De eerste kolom geeft de gemiddelde uitgaven van de verschillende mogelijkheden weer [/van uw huishouden] van uw 25e levensjaar tot uw pensioen. Het gaat hier dus om uw totale (arbeids)leven van 25 jaar tot uw pensioen, en NIET om uw resterende (arbeids)leven. In de tweede kolom staat hoeveel [u/u en uw partner] kunnen zijn tijdens uw pensioen. Denkt u aan al uw uitgaven: eten en drinken, kleding, huisvesting, verzekering, reiskosten etc.. Gaat u er verder van uit dat onderstaande bedragen na aftrek van belastingen zijn. Ga er ook van uit dat de prijzen van dingen waar u geld aan uitgeeft in de toekomst hetzelfde zijn als nu (geen inflatie). Als u kon kiezen, welke mogelijkheid zou u het liefste hebben? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa018, prof1_1w] [aa019, prof1_1r] Mogelijkheid B: [aa020, prof1_2w] [aa021, prof1_2r] Mogelijkheid C: [aa022, prof1_3w] [aa023, prof1_3r] Mogelijkheid D: [aa024, prof1_4w] [aa025, prof1_4r]

Dutch
aa072

En wat is uw tweede keus?

Dutch
aa073

[/Gaat u er nu van uit dat u nog niet met pensioen zou zijn.] Hieronder vindt u vier mogelijkheden hoe u uw geld zou kunnen uitgeven tijdens uw leven. De eerste kolom geeft de gemiddelde uitgaven van de verschillende mogelijkheden weer [/van uw huishouden] van uw 25e levensjaar tot uw pensioen. Het gaat hier dus om uw totale (arbeids)leven van 25 jaar tot uw pensioen, en NIET om uw resterende (arbeids)leven. In de tweede kolom staat hoeveel [u/u en uw partner] kunnen zijn tijdens uw pensioen. Denkt u aan al uw uitgaven: eten en drinken, kleding, huisvesting, verzekering, reiskosten etc.. Gaat u er verder van uit dat onderstaande bedragen na aftrek van belastingen zijn. Ga er ook van uit dat de prijzen van dingen waar u geld aan uitgeeft in de toekomst hetzelfde zijn als nu (geen inflatie). Als u kon kiezen, welke mogelijkheid zou u het liefste hebben? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa024, prof1_4w] [aa025, prof1_4r] Mogelijkheid B: [aa022, prof1_3w] [aa023, prof1_3r] Mogelijkheid C: [aa020, prof1_2w] [aa021, prof1_2r] Mogelijkheid D: [aa018, prof1_1w] [aa019, prof1_1r]

Dutch
aa074

En wat is uw tweede keus?

Dutch
aa075

Uw eerste keuze was mogelijkheid A: [aa018] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa019] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa018, prof1_1w] [aa019, prof1_1r] Mogelijkheid Z: [aa016, prof1_0w] [aa017, prof1_0r]

Dutch
aa076

Uw eerste keuze was mogelijkheid D: [aa024] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa025] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid D: [aa024, prof1_4w] [aa025, prof1_4r] Mogelijkheid Z: [aa026, prof1_5w] [aa027, prof1_5r]

Dutch
aa077

Uw eerste keuze was mogelijkheid A: [aa024] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa025] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa024, prof1_4w] [aa025, prof1_4r] Mogelijkheid Z: [aa026, prof1_5w] [aa027, prof1_5r]

Dutch
aa078

You chose option D: [aa018] euro during working life and [aa019] euro during retirement). If you had a choice between this option and a further new option (Z, see the table below), which one would you choose? Monthly spending during working life (age 25 until retirement), in euro’s Monthly spending during retirement, in euro’s Option D: [aa018, prof1_1w] [aa019, prof1_1r] Option Z: [aa016, prof1_0w] [aa017, prof1_0r]

Dutch
aa079

Hieronder vindt u een zelfde type tabel als bij de vorige vragen maar dan met andere getallen. Als u kon kiezen, welke mogelijkheid zou u nu het liefste hebben? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa030, prof2_1w] [aa031, prof2_1r] Mogelijkheid B: [aa032, prof2_2w] [aa033, prof2_2r] Mogelijkheid C: [aa034, prof2_3w] [aa035, prof2_3r] Mogelijkheid D: [aa036, prof2_4w] [aa037, prof2_4r]

Dutch
aa080

En wat is uw tweede keus?

Dutch
aa081

Hieronder vindt u een zelfde type tabel als bij de vorige vragen maar dan met andere getallen. Als u kon kiezen, welke mogelijkheid zou u nu het liefste hebben? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa036, prof2_4w] [aa037, prof2_4r] Mogelijkheid B: [aa034, prof2_3w] [aa035, prof2_3r] Mogelijkheid C: [aa032, prof2_2w] [aa033, prof2_2r] Mogelijkheid D: [aa030, prof2_1w] [aa031, prof2_1r]

Dutch
aa082

En wat is uw tweede keus?

Dutch
aa083

Uw eerste keuze was mogelijkheid A: [aa030] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa031] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa030, prof2_1w] [aa031, prof2_1r] Mogelijkheid Z: [aa028, prof2_0w] [aa029, prof2_0r]

Dutch
aa084

Uw eerste keuze was mogelijkheid D: [aa036] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa037] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid D: [aa036, prof2_4w] [aa037, prof2_4r] Mogelijkheid Z: [aa038, prof2_5w] [aa039, prof2_5r]

Dutch
aa085

Uw eerste keuze was mogelijkheid A: [aa036] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa037] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid A: [aa036, prof2_4w] [aa037, prof2_4r] Mogelijkheid Z: [aa038, prof2_5w] [aa039, prof2_5r]

Dutch
aa086

Uw eerste keuze was mogelijkheid D: [aa030] euro gedurende uw arbeidsleven en [aa031] euro gedurende uw pensioen. Als u kon kiezen tussen deze mogelijkheid en een andere nieuwe mogelijkheid (Z), zie de tabel hieronder, welke zou u dan kiezen? maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Mogelijkheid D: [aa030, prof2_1w] [aa031, prof2_1r] Mogelijkheid Z: [aa028, prof2_0w] [aa029, prof2_0r]

Dutch
aa087

Wat betreft de vorige vragen over uitgaven gedurende uw arbeidsleven en pensioen, in hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Zelfs als ik lang over de vragen nadenk, weet ik niet wat ik eigenlijk zou moeten antwoorden.

Dutch
aa088-aa092

Hoe tevreden zou u zijn met elk van de volgende scenario's als u die nu zou moeten beoordelen? Gaat u ervan uit dat de volgende bedragen alle inkomsten tijdens uw pensioen omvatten. Gaat u er eveneens van uit dat deze bedragen na aftrek van belastingen (netto) zijn en over [uzelf/u en uw partner] gaan. [/Het gaat dus om het totale inkomen van uw huishouden, waarbij er dus geen andere inkomstenbronnen zijn.]

Dutch
aa093

Wat betreft de laatste vragen over onzeker pensioeninkomen, in hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Zelfs als ik lang over de vragen nadenk, weet ik niet wat ik eigenlijk zou moeten antwoorden.

Dutch
aa094-aa098

In de volgende tabel leggen we u 5 keuzes voor. U kunt telkens kiezen uit twee verschillende pensioeninkomens, A en B. Ga er hierbij van uit dat deze alle inkomsten tijdens uw pensioen omvatten. Als u voor A kiest zal het totale pensioeninkomen [/van uw partner en u samen] altijd [aa051] euro zijn per maand ongeacht de economische ontwikkeling. Als u voor B kiest zal [ u/uw en uw partners] totale pensioeninkomen afhangen van de economische ontwikkeling (bv. opbrengsten op de financiële markten). Als de economische ontwikkeling slecht is, zal het totale pensioeninkomen [/van uw partner en u samen] [aa052] euro per maand zijn. Als de economische ontwikkeling goed is, zal het totale pensioeninkomen [/van uw partner en u samen] [aa053] euro per maand zijn. De 5 vragen verschillen alleen in de kans dat de economische ontwikkeling goed of slecht zal zijn. Voor welke mogelijkheid kiest u?

Dutch
aa099-aa103

In de volgende tabel leggen we u 5 keuzes voor. U kunt telkens kiezen uit twee verschillende pensioeninkomens, A en B. Ga er hierbij van uit dat deze alle inkomsten tijdens uw pensioen omvatten. Als u voor A kiest zal het totale pensioeninkomen [/van uw partner en u samen] afhangen van de economische ontwikkeling (bv. opbrengsten op de financiële markten). Als de economische ontwikkeling slecht is, zal het totale pensioeninkomen [/van uw partner en u samen] [aa052] euro per maand zijn. Als de economische ontwikkeling goed is, zal het totale pensioeninkomen [/van uw partner en u samen] [aa053] euro per maand zijn. Als u voor B kiest zal uw totale pensioeninkomen altijd [aa051] euro per maand zijn ongeacht de economische ontwikkeling. De 5 vragen verschillen alleen in de kans dat de economische ontwikkeling goed of slecht zal zijn. Voor welke mogelijkheid kiest u?

Dutch
aa104

Wat betreft de vorige vragen over veilige en risicovolle inkomens, in hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Zelfs als ik lang over de vragen nadenk, weet ik niet wat ik eigenlijk zou moeten antwoorden.

Dutch
aa105

Hieronder vindt u de uitgaven gedurende het arbeidsleven en pensioen van twee personen, laten we ze Wim en Jan noemen. maandelijkse uitgaven in euro's gedurende arbeidsleven (van 25 jaar tot pensioen) maandelijkse uitgaven in euro's gedurende pensioen Wim [aa054, spendw_wim] [aa056, spendr] Jan [aa055, spendw_jan] [aa056, spendr] Wim en Jan zijn beiden gepensioneerd. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stelling: Het is duidelijk dat Jan veel tevredener is met zijn financiële situatie tijdens zijn pensioen dan Wim.

Dutch
aa106-aa110

In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende stellingen:

Dutch
aa111

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp: klimaatverandering. De risico's van klimaatverandering en het broeikaseffect worden vaak besproken in de media. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa112

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp: klimaatverandering. De risico's van klimaatverandering en het broeikaseffect worden vaak besproken in de media. Er is algehele overeenstemming dat alle landen in de wereld zich gezamelijk in moeten spannen om de mogelijke gevaren onder controle te krijgen. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa113

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp. Onze maatschappij kent vele problemen die vaak besproken worden in de media. Om deze problemen aan te pakken is geld nodig dat, uiteindelijk, betaald wordt door u als belastingbetaler. Denk bv. aan de bestrijding van criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg, armoedebestrijding, de reductie van milieuproblemen, en het beter regelen van de oudedagsvoorziening. We willen u graag een vraag stellen over klimaatverandering. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa114

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp. Onze maatschappij kent vele problemen die vaak besproken worden in de media. Om deze problemen aan te pakken is geld nodig dat, uiteindelijk, betaald wordt door u als belastingbetaler. Denk bv. aan de bestrijding van criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg, armoedebestrijding, de reductie van milieuproblemen, en het beter regelen van de oudedagsvoorziening. We willen u graag een vraag stellen over klimaatverandering. Er is algehele overeenstemming dat alle landen in de wereld zich gezamelijk in moeten spannen om de mogelijke gevaren onder controle te krijgen. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa115

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp: klimaatverandering. De risico's van klimaatverandering en het broeikaseffect worden vaak besproken in de media. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stel u voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^aa057 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa116

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp: klimaatverandering. De risico's van klimaatverandering en het broeikaseffect worden vaak besproken in de media. Er is algehele overeenstemming dat alle landen in de wereld zich gezamelijk in moeten spannen om de mogelijke gevaren onder controle te krijgen. Stel u voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stelt u zich voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa057 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa117

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp. Onze maatschappij kent vele problemen die vaak besproken worden in de media. Om deze problemen aan te pakken is geld nodig dat, uiteindelijk, betaald wordt door u als belastingbetaler. Denk bv. aan de bestrijding van criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg, armoedebestrijding, de reductie van milieuproblemen, en het beter regelen van de oudedagsvoorziening. We willen u graag een vraag stellen over klimaatverandering. Stel u voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stelt u zich voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa057 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa118

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp. Onze maatschappij kent vele problemen die vaak besproken worden in de media. Om deze problemen aan te pakken is geld nodig dat, uiteindelijk, betaald wordt door u als belastingbetaler. Denk bv. aan de bestrijding van criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg, armoedebestrijding, de reductie van milieuproblemen, en het beter regelen van de oudedagsvoorziening. We willen u graag een vraag stellen over klimaatverandering. Er is algehele overeenstemming dat alle landen in de wereld zich gezamelijk in moeten spannen om de mogelijke gevaren onder controle te krijgen. Stel u voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stelt u zich voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa057 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa119

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp: klimaatverandering. De risico's van klimaatverandering en het broeikaseffect worden vaak besproken in de media. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stel u voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa058 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa120

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp: klimaatverandering. De risico's van klimaatverandering en het broeikaseffect worden vaak besproken in de media. Er is algehele overeenstemming dat alle landen in de wereld zich gezamelijk in moeten spannen om de mogelijke gevaren onder controle te krijgen. Stel u voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stelt u zich voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa058 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa121

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp. Onze maatschappij kent vele problemen die vaak besproken worden in de media. Om deze problemen aan te pakken is geld nodig dat, uiteindelijk, betaald wordt door u als belastingbetaler. Denk bv. aan de bestrijding van criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg, armoedebestrijding, de reductie van milieuproblemen, en het beter regelen van de oudedagsvoorziening. We willen u graag een vraag stellen over klimaatverandering. Stel u voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stelt u zich voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa058 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa122

Deze allerlaatste vraag gaat over een heel ander onderwerp. Onze maatschappij kent vele problemen die vaak besproken worden in de media. Om deze problemen aan te pakken is geld nodig dat, uiteindelijk, betaald wordt door u als belastingbetaler. Denk bv. aan de bestrijding van criminaliteit, de verbetering van de gezondheidszorg, armoedebestrijding, de reductie van milieuproblemen, en het beter regelen van de oudedagsvoorziening. We willen u graag een vraag stellen over klimaatverandering. Er is een algehele mening dat alle landen in de wereld zich gezamelijk in moeten spannen om de mogelijke gevaren onder controle te krijgen. Stelt u zich eens voor dat er een nieuwe technologie bestaat die ervoor zorgt dat ons klimaat niet verder verslechtert. Stel u voor dat, gemiddeld gezien, mensen ^ aa058 euro per maand willen bijdragen aan de financiering van deze technologie. Wat zou u per maand willen betalen om bij te dragen aan de financiering van deze technologie?

Dutch
aa123-aa127

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
introduction

De toekomst is onzeker. Het is onmogelijk om vandaag met absolute zekerheid te weten hoeveel geld [u/u en uw partner] in de toekomst ter beschikking [zal/zullen] hebben gedurende uw pensioen. Het totale inkomen (inclusief pensioen, rente, etc.) dat [u/u en uw partner] ter beschikking [zal/zullen] hebben hangt onder andere af van de economische ontwikkelingen, bv. hoe loon, rente e.d. zich zullen ontwikkelen. De volgende vragen gaan over dit aspect.

Dutch
introduction

Deze vragenlijst gaat over enkele belangrijke elementen van pensioenen en pensioenvoorzieningen. De volgende vragen gaan over [uw/uw en uw partners] financiële behoefte tijdens uw pensioen. Wilt u er bij alle vragen in deze vragenlijst van uit gaan dat de prijzen van dingen waar u geld aan uitgeeft in de toekomst hetzelfde zijn als nu (geen inflatie).

Dutch