5
Sources
691
Studies
51855
Questions
527
Persons

> Culturele veranderingen > Cultural changes in the Netherlands 2008 - CV'08

List of questions

Now showing 13 questions for this study.
Question Question Text Question Language
var096

Vindt u dat de overheid over meer of minder geld moet kunnen beschikken om allerlei openbare voorzieningen mogelijk te maken?

Dutch
var1307

De overheid wil dat zoveel mogelijk vrouwen betaald werk gaan doen. Wat vindt u in hetalgemeen van dit streven?

Dutch
var149

Bent U met Uw inkomen tevreden, tamelijk tevreden of niet tevreden?

Dutch
var153

Bent u tevreden of ontevreden over de sociale verzekeringen en sociale voorzieningen in ons land?

Dutch
var357

Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan een man

Dutch
var548

Waren er tijdens het vraaggesprek overwegend anderen aanwezig die het gesprek volgden?

Dutch
var594

Vrouwen moeten vanwege hun achterstand voorrang hebben, bijvoorbeeld bij het krijgen van een baan

Dutch
var844

Man en vrouw moeten huishoudelijk werk gelijkelijk onder elkaar verdelen

Dutch
var846

Man en vrouw moeten betaald werk gelijkelijk onder elkaar verdelen

Dutch
var900k

Wat is uw eigen indruk van het vraaggesprek? Ondervraagde vond de vragen over het algemeen:

Dutch
var900l

Wat vindt u zelf van de duur van het vraaggesprek ?

Dutch
var953

Worden misdaden in Nederland over het algemeen te zwaar, te licht of juist goed bestraft?

Dutch
vw065

Vindt u dat over het algemeen de meeste mensen wel te vertrouwen zijn of vindt u dat men niet voorzichtig genoeg kan zijn in de omgang met mensen?

Dutch