5
Sources
691
Studies
51855
Questions
527
Persons

SCP Cultural Changes > Cultural changes in the Netherlands 1988 - CV'88

Publisher: 
Steinmetz Archives
Creator: 
Becker J.W.
Nauta A.N.
Subject: 
consumption
health
housing
leisure
living conditions
sociology
Description: 

The international part of this study contains questions about aspects of family life/ the national part contains questions about many social and cultural aspects of life. International part of the study: attitude towards several aspects of marriage, a working wife, ( number of ) children and divorces. National part of the study: several aspects of living situation: household composition, housing situation, presence of shops, post office, school, pub or doctor in the direct surroundings of the house / satisfaction with living: quarter, neighbours, contacts with other people in the quarter / consumption of durables / working situation: employment, working environment noise, stench, heavy physical work, monotonous work, tempo / attitude towards work and self realization / volunteer work / detailed account of leisure time activities / financial position / moving / stressful events / health: several disorders and handicaps / medical consumption / absenteeism / medical insurance / number of visits to the doctor and hospital last year / use of social services / happiness / income and education / number of holidays last year, holidays abroad, holidays out of Europe / political preference, interest and involvement / political opinion about education, environment, distribution of incomes, social security benefits, participation / r's expectations about economy one year later / preparedness for reduction of working hours / difference between income of employment and social security benefits. Background variables: basic characteristics/ residence/ housing situation/ household characteristics/ characteristics of parental family/household/ occupation/employment/ income/capital assets/ education/ social class/ politics/ religion/ consumption of durables/ readership, mass media, and 'cultural' exposure/ organizational membership

Repository Record Identifier: 
oai:scpdata.nl:10

List of questions

Now showing 169 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cv-1988_int069-int078

Nu volgt een aantal uitspraken. Wilt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het daarmee eens of oneens bent?

Dutch
cv-1988_int079-int082

Vindt u dat vrouwen onder de hieronder vermelde omstandigheden een volledige werkkring buitenshuis mogen hebben, een part-time werkkring of helemaal geen werkkring?

Dutch
cv-1988_int083-int086

Hieronder staat aan aantal mogelijkheden voor kinderopvang. Wilt u voor elk daarvan aangeven hoe geschikt u ze vindt voor een kind jonger dan 3 jaar waarvan de ouders allebei een volledige baan hebben?

Dutch
cv-1988_int090-int096

In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens?

Dutch
cv-1988_int098-int099

In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens?

Dutch
cv-1988_int101-int105

Een gezin kan op verschillende manieren zijn samengesteld. Wat vindt u van elk van de volgende mogelijkheden?

Dutch
cv-1988_int106-int111

In hoeverre bent u het met de volgende uitspraken eens of oneens?

Dutch
cv-1988_int122-int125

Indien u een vrouw bent en kinderen heeft:

Dutch
cv-1988_v01701-v01710

Kunt u allereerst voor iedere persoon die tot uw huishouden behoort zeggen in welke relatie hij/zij staat tot het hoofd van het huishouden? U kunt uw antwoord geven met behulp van deze kaart.

Dutch
cv-1988_v01801-v02010

Kunt u nu voor ieder van deze personen het geboortejaar, het geslacht en de burgerlijke staat opgeven?

Dutch
cv-1988_v03401-v03408

Is er binnen een kwartier lopen van uw huis:

Dutch
cv-1988_v03501-v03510

Ik lees u nu een aantal uitspraken voor waarvan ik graag zou willen weten of het daarmee eens bent of niet. Wilt u antwoorden aan de hand van deze kaart?

Dutch
cv-1988_v03701-v03713

Is er in uw huishouding een:

Dutch
cv-1988_v03714-v03722

Heeft u (of heeft een van de andere leden van het huishouden) een:

Dutch
cv-1988_v03723-v03727

Is er in uw huishouding een:

Dutch
cv-1988_v05701-v05705

Wilt u de volgende vragen beantwoorden aan de hand van deze kaart?

Dutch
cv-1988_v05801-v05805

In welke mate bent u het eens met de volgende uitspraken?

Dutch
cv-1988_v12501-v12517

Ik noem u een aantal zaken waarvoor men onbetaald vrijwilligerswerk kan doen. Wilt u bij elk van die dingen zeggen of u er vrijwilligerswerk voor doet?

Dutch
cv-1988_v12701-v12734

Nu volgt een aantal dingen in de vrijetijdssfeer. Wilt u steeds aangeven of u deze vaak doet, soms, of zelden of nooit?

Dutch
cv-1988_v12801-v12809

Bent u lid van een:

Dutch
cv-1988_v13001-v13009

Ik noem u nu een aantal gebeurtenissen waarmee iedereen wel eens te maken kan hebben. Wilt u per gebeurtenis aangeven of uw gezin er in de afgelopen 12 maanden mee te maken heeft gehad?

Dutch
cv-1988_v13010-v13016

En heeft uzelf in de afgelopen 12 maanden te maken gehad met:

Dutch
cv-1988_v13201-v13228

Heeft u in de afgelopen 12 maanden langer dan 3 maanden of minstens 3 maal last gehad van één of meer van de volgende aandoeningen?

Dutch
cv-1988_v13401-v13403

Ondervraagde:

Dutch
cv-1988_v14501-v14513

Nu komen enige vragen over klachten die iedereen wel eens kan hebben.

Dutch
cv-1988_v15001-v15018

Heeft u in de afgelopen 2 jaar kontakt gehad met één of meer van de volgende instellingen voor problemen van uzelf of van uw gezin?

Dutch
cv-1988_var100-var124

Hier volgt een aantal vragen over maatregelen die de overheid zou kunnen nemen. Wilt u aangeven of u het met deze maatregelen sterk eens bent, het ermee eens bent, het ermee oneens bent, of het ermee sterk oneens bent?

Dutch
cv-1988_var154-var157a

Enq.: LEES OP: Nu wat over de sociale wetten. Ik noem u een paar sociale voorzieningen. Zou u mij voor elk hiervan willen zeggen of deze volgens u op dit moment voldoende of onvoldoende is?

Dutch
cv-1988_var271-var272

Nu nog een paar vragen over inspraak.

Dutch
cv-1988_var318-var321

Dan zijn hier nog een aantal beweringen die met het stemmen en de politiek te maken hebben. Wij willen graag weten wat u van deze beweringen vindt. Ik zal ze nu één voor één voorlezen, dan zegt u maar spontaan of u het ermee eens of oneens bent.

Dutch
cv-1988_var930a-var930d

Wie hebben in het huishouden waartoe u behoort een eigen inkomen?

Dutch
int001

Hoeveel jaar in totaal heeft u onderwijs gevolgd, gerekend vanaf uw 6e jaar?

Dutch
int002

Tot welke beroepsgroep rekent U zich? (Indien U gepensioneerd, werkloos of op het ogenblik zonder beroep bent: het laatst uitgeoefende beroep!)

Dutch
int003

Bent U (of was U toen) werkzaam als zelfstandige, of bij de overheid of ergens anders in loondienst?

Dutch
int005

Tot welke beroepsgroep behoort / behoorde Uw vader? (Het laatst uitgeoefende beroep!)

Dutch
int006

Is / was Uw vader werkzaam als zelfstandige, of bij de overheid of ergens anders in loondienst?

Dutch
int066

Welk beroep oefent u momenteel uit (of heeft u het laatst uitgeoefend?)

Dutch
int087

Welke van de onderstaande samenlevingsvormen is op u van toepassing? (Slechts één antwoord mogelijk!)

Dutch
int088

Als u een jonge vrouw zou adviseren, welke van deze samenlevingsvormen zou u haar dan aanraden? (Slechts één antwoord mogelijk!)

Dutch
int089

En als u een jonge man zou adviseren, welke van deze samenlevingsvormen zou u hem dan adviseren? (Slechts één antwoord mogelijk!)

Dutch
int100

Wat is volgens u voor een gezin al met al het ideale aantal kinderen?

Dutch
int112

Maakt onze wetgeving het de mensen in het algemeen gemakkelijk of moeilijk wanneer zij willen scheiden?

Dutch
int113

Behoort onze wetgeving het echtparen zonder jonge kinderen in het algemeen gemakkelijk of moeilijk te maken om te kunnen scheiden?

Dutch
int114

En voor echtparen met jonge kinderen? Hoe gemakkelijk of moeilijk behoort onze wetgeving het hun te maken om te kunnen scheiden?

Dutch
int115

Wat is volgens u voor de kinderen in het algemeen beter als een huwelijk ongelukkig is: dat het echtpaar toch samen blijft of dat zij gaan scheiden?

Dutch
int116

En wat is volgens u voor de vrouw in het algemeen beter als een huwelijk ongelukkig is?

Dutch
int117

En wat is volgens u voor de man in het algemeen beter als een huwelijk ongelukkig is?

Dutch
int118

Heeft uw moeder een jaar of langer een betaalde baan gehad in de periode tussen uw geboorte en uw 14-de verjaardag?

Dutch
int119

Bent u ooit gescheiden?

Dutch
int120

Is uw (huidige) echtgenoot / echtgenote ooit gescheiden?

Dutch
int121

Heeft u samengewoond met uw man/vrouw voordat u trouwde?

Dutch
int126

Wie verdient meer geld?

Dutch
int127

Welke van deze mogelijkheden voor kinderopvang vindt u het meest geschikt voor een kind jonger dan 3 jaar waarvan de ouders allebei een volledige baan hebben? (Slechts één antwoord mogelijk.)

Dutch
int132

En welke van deze mogelijkheden voor kinderopvang vindt u voor zo'n kind het minst geschikt? (Slechts één antwoord mogelijk.)

Dutch
v021

Woningtype:

Dutch
v023

Wanneer is deze woning gebouwd?

Dutch
v024

Hoeveel kamers heeft u in deze woning / over hoeveel kamers beschikt u?

Dutch
v025

Is deze woning gehuurd of in eigendom?

Dutch
v036

In welke mate bent u tevreden met uw woonsituatie?

Dutch
v040

Doet u op dit moment betaald werk? (Enq.: Alle betaald werk meerekenen.)

Dutch
v041

Heeft u vroeger betaald werk gedaan?

Dutch
v049

Wat is (was toen) uw dienstverband?

Dutch
v054

Werkt u in ploegendienst?

Dutch
v055

Werkt u in een lawaaierige omgeving?

Dutch
v056

Doet u vuil werk? Dat wil zeggen werk waarbij je vuile handen, kleren en haren krijgt of vuile stoffen inademt.

Dutch
v059

Heeft u plezier in uw werk?

Dutch
v062

Doet uw partner betaald werk? Enq.: Alle betaald werk meerekenen.

Dutch
v067

Hoeveel uur per week verricht uw partner betaalde arbeid? Rekent u daarbij de tijd dat hij/zij moet reizen niet mee.

Dutch
v102

Heeft u een eigen inkomen, d.w.z. een inkomen waar uzelf voor werkt of dat op uw eigen naam binnenkomt?

Dutch
v103

Wat is de voornaamste bron van uw eigen inkomen? Noemt u de letter maar die ervoor staat. (Enq.: Slechts één antwoord mogelijk!)

Dutch
v126

In welke mate bent u tevreden met uw financiële en maatschappelijke positie?

Dutch
v12810

Bent u nog lid van een andere vereniging?

Dutch
v129

In welke mate bent u tevreden met uw vrijetijdsbesteding?

Dutch
v131

Hoe is over het algemeen uw gezondheid?

Dutch
v133

Heeft u in de afgelopen 3 maanden langer dan 14 dagen last gehad van aandoeningen of klachten die nog niet besproken zijn?

Dutch
v135

Hoeveel dagen heeft u in de afgelopen 3 maanden ziek op bed gelegen?

Dutch
v136

Bent u in de afgelopen 3 maanden ziek thuis geweest?

Dutch
v137

Bent u in de afgelopen 3 maanden op het spreekuur van de huisarts geweest of is deze bij u op bezoek geweest in verband met ziekte van uzelf?

Dutch
v138

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden een beroep gedaan op de huisarts voor uzelf?

Dutch
v139

Heeft u in de afgelopen 12 maanden in een ziekenhuis gelegen?

Dutch
v140

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 3 maanden een specialist geraadpleegd? De kontakten tijdens ziekenhuisopname niet meerekenen.

Dutch
v141

Heeft u in de afgelopen 14 dagen medicijnen gebruikt, d.w.z. tabletten, dragees, capsules, aspirine, zalven, injekties, e.d.? Drop, alkohol, pepermunt of 'de pil' beschouwen we niet als medicijnen.

Dutch
v142

Was dit door de dokter voorgeschreven; op recept of herhalingsrecept?

Dutch
v143

Hoe bent u verzekerd tegen ziektekosten?

Dutch
v144

Bent u geheel, gedeeltelijk of helemaal niet verzekerd voor huisartsenhulp?

Dutch
v152

In hoeverre vindt u zichzelf een gelukkig mens?

Dutch
v159

In welke mate bent u tevreden met uw vrienden- en kennissenkring?

Dutch
v160

In welke mate bent u tevreden met uw huwelijk en gezin?

Dutch
v162

In welke mate bent u tevreden met de maatschappij waarin wij leven?

Dutch
v163

In welke mate bent u tevreden met het leven dat u op dit moment leidt?

Dutch
v200

Wat is uw hoogst behaalde diploma of voltooide opleiding Algemeen Vormend Onderwijs? Noemt u het cijfer maar dat ervoor staat.

Dutch
v201

Wat is uw hoogst behaalde diploma of voltooide opleiding in het Beroepsonderwijs? Noemt u het cijfer maar weer dat ervoor staat.

Dutch
v202

Tot welke groep rekent u zichzelf? Noemt u de letter maar die ervoor staat. Enq.: Slechts één antwoord mogelijk. Indien meer dan één antwoord, dan laten kiezen voor de groep die het meest van toepassing is.

Dutch
v203

Hoeveel jaar in totaal heeft u betaalde arbeid in loondienst verricht?

Dutch
v204

Hoeveel maanden in totaal heeft u de afgelopen 5 jaar betaalde arbeid in loondienst verricht?

Dutch
v205

Wat is het hoogst behaalde diploma of voltooide opleiding Algemeen Vormend Onderwijs van uw partner? Noemt u het cijfer maar dar ervoor staat.

Dutch
v206

Wat is het hoogst behaalde diploma of voltooide opleiding in het Beroepsonderwijs van uw partner? Noemt u het cijfer maar weer dat ervoor staat

Dutch
v207

Ondervraagde of hoofd van het huishouden is inwonend:

Dutch
v208

Zou u aan de hand van deze kaart kunnen zeggen wat uw eigen netto inkomen is? Netto inkomen is het inkomen dat u schoon in handen krijgt, dus na aftrek van belasting, premies, e.d; kinderbijslag en vakantiegeld rekent u niet mee. U hoeft alleen maar het cijfer dat ervoor staat te noemen. (Indien geen antwoord:) Als u het niet zo precies weet, wilt u het dan zo goed mogelijk schatten?

Dutch
v209

Wat is hiervan de voornaamste bron? Noemt u de letter maar die ervoor staat!

Dutch
v210

Enq.: LEES OP: Ik zou nu graag van U willen weten hoe het huishouden waartoe u behoort, uzelf dus inbegrepen, precies is samengesteld. Enq.: LET HIERBIJ OP: a Tijdelijk afwezige personen ook vermelden (dus bijv. niet vergeten personen met vakantie, in militaire dienst voor eerste oefening, voor korter dan een jaar opgenomen in een ziekenhuis). b. Tijdelijk aanwezige personen niet meetellen (dus bijvoorbeeld niet opnemen gasten, logé's). ZIE VOOR DE DEFINITIES DE SCHRIFTELIJKE INSTRUKTIE BIJ DIT ONDERZOEK!Allereerst zou ik van u willen weten uit hoeveel personen, uzelf meegerekend, het huishouden bestaat waartoe u behoort.

Dutch
var001

Ik zou graag eerst enkele gegevens van U willen noteren! Deze blijven, evenals Uw antwoorden op de vragen die ik zal stellen, strikt geheim.Ondervraagde is:

Dutch
var003

Wat is zijn/haar burgerlijke staat (formeel)?

Dutch
var006

Welke opleiding heeft u het LAATST gevolgd?

Dutch
var017

a. Wat is (was) het soort bedrijf of instelling waar het hoofd van het huishouden werkt(e)? b. Wat is (was) het beroep of de funktie van het hoofd van het huishouden? c. Hoeveel mensen werken (werkten) daar onder zijn/haar leiding?

Dutch
var027a

Hoeveel keer bent u in de afgelopen 12 maanden met vakantie geweest?

Dutch
var028

Heeft u in de afgelopen 12 maanden een vakantie in het buitenland doorgebracht?

Dutch
var029

Was dat in Europa of buiten Europa?

Dutch
var040

Leest u wel eens iets over de politiek in ons land, b.v. krantenverslagen? Zo ja, doet u dit regelmatig, af en toe of een enkele keer?

Dutch
var065

Denkt U dat er in de nabije toekomst een economische crisis met grote werkloosheid zal komen of denkt U dat de welvaart voorlopig wel zal aanhouden?

Dutch
var096

Vindt u dat de overheid over meer of minder geld moet kunnen beschikken om allerlei openbare voorzieningen mogelijk te maken?

Dutch
var125

Wat vindt u van de overheidsuitgaven: moeten zij volgens u omhoog, omlaag of blijven zoals ze zijn? Enq.: Eventueel toelichten: in het algemeen of over het geheel genomen

Dutch
var164

Vindt U dat in ons land de verschillen tussen de inkomens te groot zijn? Of ongeveer juist zijn? Of dat de verschillen tussen de inkomens te klein zijn?

Dutch
var165

Enq.: LEES OP: Ik wil graag uw mening nog wat nauwkeuriger weten.Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens veel groter worden of een beetje groter of veel kleiner worden of een beetje kleiner? Of wenst u dat ze hetzelfde blijven

Dutch
var166

Er zijn partikulieren die veel bezitten en anderen die minder bezitten. Wenst u dat de verschillen tussen dat bezit veel groter worden, of een beetje groter of veel kleiner of een beetje kleiner of blijven zoals ze zijn?

Dutch
var167

Wenst u dat de medezeggenschap van arbeiders in de bedrijven veel groter wordt, een beetje groter wordt, of blijft zoals ze is, of veel kleiner of een beetje kleiner wordt?

Dutch
var171

Vindt u dat iedereen er recht op heeft er ook in deze tijd niet financieel op achteruit te gaan?

Dutch
var201

a. Beschouwt u zichzelf als behorend tot een kerkgenootschap? b. Welk kerkgenootschap is dat?

Dutch
var204

Hoe vaak gaat U de laatste tijd (b.v. het laatste half jaar) naar de kerk?

Dutch
var273

Nu een paar vragen over inspraak.De inspraak van de burgers op het bestuur van gemeente en provincie moet

Dutch
var274

Enq. :LEES OP: Nu een paar vragen over Uw politieke voorkeur.Als er nu verkiezingen zouden zijn voor de Tweede Kamer, zou U dan gaan stemmen?

Dutch
var275

Op welke partij zou u dan waarschijnlijk stemmen?

Dutch
var342

De standsverschillen zouden kleiner moeten zijn. In hoeverre bent u het met deze uitspraak eens of oneens?

Dutch
var367

Zoals u weet worden de mensen vaak ingedeeld in de arbeidersklasse, de lagere middenklasse, de hogere middenklasse en de hogere klasse. Tot welke groepering rekent u zichzelf (en/of uw gezin)?

Dutch
var408

Hoe waarschijnlijk is het dat u werkelijk iets zou proberen te doen, als u dacht dat de Tweede Kamer bezig was een onrechtvaardige wet aan te nemen? Zou dat zeer waarschijnlijk zijn of enigszins waarschijnlijk, of onwaarschijnlijk?

Dutch
var409

Er zijn verschillende manieren waarop mensen hun verontwaardiging of afkeuring over beslissingen en maatregelen, bijvoorbeeld van de regering, kunnen uiten.Stel dat iemand een wet zo onrechtvaardig vindt dat hij besluit de regering bij zijn werk te hinderen door zitdemonstraties, massabijeenkomsten of protestoptochten. Keurt u dat goed of keurt u dat af?

Dutch
var461

Beschouwt u zichzelf als "links" of als "rechts"?

Dutch
var462

Wat is het bruto inkomen van het huishouden waartoe u behoort, dus het totaal van alle inkomens die in uw huishouden verdiend worden voordat belasting, premies e.d. eraf gaan? Noemt u het cijfer maar dat ervoor staat. (indien geen antwoord:) Als u het niet zo precies weet, wilt u het dan zo goed mogelijk schatten?

Dutch
var491

Zoudt U van Uzelf zeggen dat U sterk bent geïnteresseerd in politiek? Bent U gewoon geïnteresseerd, matig geïnteresseerd, weinig of praktisch helemaal niet geïnteresseerd?

Dutch
var495

Heeft u de laatste jaren wel eens vergaderingen of bijeenkomsten van een politieke partij bezocht?

Dutch
var496

Heeft u de laatste jaren wel eens wat gedaan voor een politieke partij?

Dutch
var497

Bent U lid (geweest) van een politieke partij?

Dutch
var498

Welke partij is (was) dat?

Dutch
var499

Bent u lid van een vakbond (inkl. beroepsverenigingen)?

Dutch
var500

Hoe lang bent u al lid?

Dutch
var567

Verwacht u dat onze inkomens in de komende tijd zullen stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var568

Verwacht u dat de inkomens sterk, enigszins of een klein beetje zullen stijgen/dalen?

Dutch
var569

Bent u van mening dat gegeven de huidige ekonomische situatie onze inkomens zouden moeten stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var570

Bent u van mening dat gegeven de huidige ekonomische situatie onze inkomens sterk, enigszins of een klein beetje zouden moeten stijgen/dalen?

Dutch
var571

En wat verwacht u van de sociale uitkeringen in de komende tijd? Zullen die stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var572

Verwacht U dat de sociale uitkeringen sterk, enigszins of een klein beetje zullen stijgen/dalen?

Dutch
var573

Bent u van mening dat gegeven de huidige economische situatie de sociale uitkeringen zouden moeten stijgen, dalen of gelijk blijven?

Dutch
var574

Denkt U dat deze sociale uitkeringen gegeven de huidige economische situatie sterk, enigszins of een beetje zouden moeten stijgen/dalen?

Dutch
var591

Nu nog een paar vragen over inspraak.De inspraak van ouders bij de gang van zaken in de school van hun kinderen moet

Dutch
var592

Heeft U in de afgelopen 2 jaar meegedaan aan een inspraakprocedure van de overheid of bent U wel eens op een hoorzitting geweest?

Dutch
var597

Heeft u de laatste jaren wel eens vergaderingen of bijeenkomsten van een vakbond bezocht?

Dutch
var598

Bent U lid van een werkgevers- of middenstandsorganisatie?

Dutch
var599

Hebt U zich in de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen voor een kwestie, die landelijk of nationaal van belang is of die betrekking heeft op wereldproblemen als vrede en armoede?

Dutch
var600

Hebt U zich in de afgelopen 2 jaar wel eens samen met anderen actief ingespannen voor een kwestie die van belang is voor Uw gemeente, voor een bepaalde groep in de gemeente of voor Uw buurt?

Dutch
var643

Met welke zin op kaart 6 bent u het eens als u in de gelegenheid zou worden gesteld korter te gaan werken? Noemt u de letter maar die ervoor staat

Dutch
var645

Met welke zin op kaart 7 bent u het eens als u in de gelegenheid zou worden gesteld een week langer vakantie te nemen, dus ook een week minder te werken? Noemt u de letter maar die ervoor staat.

Dutch
var684

Hoe is de samenstelling van het huishouden waar u lid van bent?

Dutch
var703

Vindt u dat in ons land het verschil tussen het inkomen van mensen die werken en mensen die een uitkering van de sociale verzekeringen krijgen zeer groot, groot, niet zo groot, klein of zeer klein is?

Dutch
var704

Denkt u dat het verschil in inkomen tussen die twee groepen veel groter zal worden of een beetje groter of veel kleiner zal worden of een beetje kleiner? Of denkt u dat het verschil hetzelfde zal blijven?

Dutch
var705

In hoeverre vindt u dat rechtvaardig of onrechtvaardig?

Dutch
var706

Hoe groot acht u de kans dat de mensen die een uitkering van de sociale verzekeringen krijgen zich zullen gaan verzetten?

Dutch
var722

Hoeveel maanden bent u al werkloos?

Dutch
var723

Hoeveel uur per week verricht u betaalde arbeid? Rekent u daarbij de tijd dat u moet reizen niet mee.

Dutch
var810

Met welke zin op kaart 5 bent u het eens als u in de gelegenheid zou worden gesteld korter te gaan werken? Noemt u de letter maar die ervoor staat.

Dutch
var837

Een werkloze die met karweitjes wat bijverdient zou geen volledige uitkering moeten krijgen

Dutch
var838

Men moet een werkloze niet verplichten om te solliciteren als hij echt geen passend werk kan vinden

Dutch
var900a

Enq.: Streep nu de totale duur van het vraaggesprek aan!

Dutch
var900e

Tenslotte nog een paar vragen over het eerste deel van dit onderzoek, het vraaggesprek dat u met onze enquêteur/enquêtrice heeft gehad. Hoe lang duurde dat vraaggesprek?

Dutch
var900f

Wat vond u van de duur van dat vraaggesprek?

Dutch
var900g

Hoe lang vindt u dat zo'n vraaggesprek zou mogen duren?

Dutch
var900h

Hoe vond u dat vraaggesprek?

Dutch
var931

Zou u aan de hand van deze kaart kunnen zeggen wat het netto inkomen is van het huishouden waartoe u behoort? Wij bedoelen hier het totaal van alle inkomens die in uw huishouden verdiend worden na aftrek van belasting, premies, e.d.; kinderbijslag en vakantiegeld rekent u niet mee. U hoeft alleen maar het cijfer dat ervoor staat te noemen. (Indien geen antwoord:) Als u het niet zo precies weet, wilt u het dan zo goed mogelijk schatten?

Dutch
var951

Zal de ekonomische situatie in ons land de komende 12 maanden verbeteren, gelijk blijven of verslechteren?

Dutch
var952

Zal de werkloosheid in ons land de komende 12 maanden toenemen, gelijk blijven of afnemen?

Dutch