5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

Browse the data

Displaying 41881 - 41893 of 41893

Q26

Summary:

Het is belangrijk dat deze vragenlijst door de poortwachter wordt ingevuld. Wilt u hem of haar vragen deze vragenlijst in te vullen?

Q2

Summary:

We beginnen met een paar vragen over de samenstelling van uw huishouden. Volgens onze gegevens in TNS Nipobase bestaat uw huishouden uit de volgende personen: <...> <...> <...> Is dit juist?

Q3

Summary:

Waarom is dit niet juist? U kunt meerdere antwoorden geven. U kunt meerdere antwoorden geven.

T3

Summary:

Uw antwoord komt niet overeen met de gegevens die TNS Nipo van u heeft. Helaas vervalt dan de mogelijkheid om deel te nemen aan het Mobiliteitspanel Nederland. Wilt u alstublieft inloggen op --- nipobase.tns-nipo.com --- en hier de juiste gegevens verwerken. Ter info: Uw respondentnummer staat...

Q25

Summary:

De hoofdkostwinner is degene binnen uw huishouden die aan het inkomen van het huishouden de belangrijkste bijdrage levert. Wie is hoofdkostwinner in uw huishouden? U kunt zelf een keus maken als er sprake is van een exact gelijke bijdrage.

Q4

Summary:

Wat is de relatie van <...> met de hoofdkostwinner in uw huishouden? Onder ‘kind’ verstaan we ook ‘stiefkind’, ‘pleegkind’ etc. Onder ‘vader’ verstaan we ook ‘pleegvader’, ‘stiefvader’ etc. Hetzelfde is van toepassing op ‘moeder’, ‘broer’, ‘zus’, etc.

Q5

Summary:

In TNS Nipobase hebben wij de volgende woonpostcode voor u genoteerd. Wilt u aangeven of deze postcode juist is? Indien de postcode niet juist is, wilt u deze dan corrigeren? <...>

Q6

Summary:

Hoeveel (desktop) pc’s en laptops heeft u in uw huishouden? Dit is inclusief pc’s en laptops van de werkgever / school die thuis gebruikt worden. Tablets (zoals een iPad) telt u hier niet in mee.

Q7

Summary:

De volgende vragen gaan over de vervoermiddelen in uw huishouden. Welke van de volgende soorten vervoermiddelen zijn er in uw huishouden aanwezig? U kunt meerdere antwoorden geven.

Q8

Summary:

Wilt u voor elke auto in uw huishouden (inclusief leaseauto’s of auto’s van de zaak) het kenteken noteren? Dit doen we om een aantal kenmerken van de auto vast te stellen, zoals het bouwjaar, de brandstofsoort en het merk en het model. Het kenteken wordt alleen gebruikt voor het Mobiliteitspanel...

Q9

Summary:

We vragen u naar de kentekens van de auto’s in uw huishouden, waarbij we beginnen met de nieuwste auto. Met de nieuwste auto wordt bedoeld de auto, die als laatste in het huishouden erbij gekomen is. Dit kan dus ook een oude tweedehandsauto zijn. Wat is het kenteken van de nieuwste auto in...

Q10

Summary:

Hoeveel kilometers worden er gemiddeld per jaar met de auto met kenteken <...> gereden?

Q1

Summary:

Deze vragenlijst is bedoeld voor 'de poortwachter'. Dat is degene in uw huishouden van wie de contactgegevens gebruikt worden voor alle correspondentie vanuit TNS NIPO. (Veelal is dat degene die zich heeft aangemeld voor NIPObase.) In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw...

Pages