5
Sources
873
Studies
52143
Questions
467
Persons

Browse the data

Displaying 52661 - 52680 of 53016

Q9

Summary:

Hoe laat kwam u daar aan? (uren)

Q9

Summary:

At what time did you arrive there? (hour)

Q10

Summary:

Hoe laat kwam u daar aan? (minuten)

Q10

Summary:

At what time did you arrive there? (minutes)

Q12

Summary:

Ik ben pas de volgende dag aangekomen

Q12

Summary:

I arrived on the following day

Q66

Summary:

U was tussen TIJDSTIP1 en TIJDSTIP2 op locatie LOCATIE

Q66

Summary:

Between TIME1 and TIME2, you were at LOCATION.

Q67

Summary:

U heeft tussen TIJDSTIP1 en TIJDSTIP2 een verplaatsing gemaakt van LOCATIE1 naar LOCATIE2. Klopt dat?

Q67

Summary:

Between TIME1 and TIME2, you made a trip from LOCATION1 to LOCATION2. Is that correct?

Q13

Summary:

Hoe ver heeft u gereisd om van LOCATIE1 bij LOCATIE2 te komen? (Afstand in km, bijv: 60, 1,5 of 0,010)

Q13

Summary:

How far did you travel in order to go from LOCATION 1 to LOCATION 2? (Distance in kilometres, for example: 60, 1.5 or 0.010)

Q11

Summary:

Met welk vervoermiddel bent u vertrokken van LOCATIE1?

Q11

Summary:

What transport mode did you depart on from LOCATION 1?

Q15

Summary:

Reisde u als bestuurder of passagier?

Q15

Summary:

Did you travel as driver or passenger?

Q14

Summary:

Met hoeveel mensen reisde u samen?

Q14

Summary:

How many people did you travel together with?

Q16

Summary:

Bent u daarna nog van vervoermiddel gewisseld of overgestapt?

Q16

Summary:

Did you subsequently change or switch transport modes?

Pages