5
Sources
814
Studies
51855
Questions
640
Persons

Browse the data

Displaying 52661 - 52669 of 52669

Q6

Summary:

How often do you use the following transportation modes?

T3

Summary:

Wij vertellen u nu meer over het Mobiliteitspanel Nederland. Dit onderzoek loopt vanaf 2013 en vindt jaarlijks plaats in het najaar. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe panelleden om het panel aan te vullen. Wij vragen dan het volgende te doen: - Om te beginnen vragen we u om aan het...

T3

Summary:

We will now tell you more about the Netherlands Mobility Panel. This research runs from 2013 and occurs annually in the autumn. We are currently searching for new panel members to complete the panel. We therefore ask you to do the following: - To begin with, we ask you to complete a...

Q7

Summary:

Met het Mobiliteitspanel Nederland brengen we het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. U bent opgenomen in de steekproef voor dit onderzoek. Om een betrouwbaar beeld van de verplaatsingen van alle Nederlandse huishoudens te krijgen, is het van belang dat u aan het onderzoek...

Q7

Summary:

With the Netherlands Mobility Panel, we map the travel behaviour of the Dutch population. You are included in the random sample of this research. In order to gain a reliable picture of the trips undertaken by all Dutch households, it is important that you participate in this research. We...

T4

Summary:

Heel fijn dat u wilt meewerken aan het Mobiliteitspanel Nederland! Als u wordt geselecteerd voor deelname ontvangt u binnenkort per post een handleiding voor dit onderzoek. Hierin leest u meer over de opzet van het onderzoek en de planning rondom de vragenlijsten en het dagboekje.

T4

Summary:

We are delighted that you will participate in the Netherlands Mobility Panel! If you are selected to participate, you will shortly receive by post an instruction manual for this research project, in which you can read more about the design of the survey and the planning as it pertains to the...

Q8

Summary:

Jammer dat u niet meedoen aan het Mobiliteitspanel Nederland. Wilt u hieronder aangeven waarom u niet aan dit onderzoek wil meedoen?

Q8

Summary:

It is unfortunate that you will not participate in the Netherlands Mobility Panel. Will you please indicate below why you will not participate in this research?

Pages