5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

Immigrant panel > Volunteering

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Aydinli
A.
Van De Vijver
F.J.R.
Description: 

In December 2011, the Immigrant
panel was presented the questionnaire regarding volunteering with
the aim of gaining insight into the effect of thinking about volunteering on the
willingness to engage in all kinds of situations.

Respondents were randomly
assigned to one of three conditions.

In condition 1 respondents
were asked to think about a situation in which they had helped another person.

In condition 2 respondents
were asked to remember a situation in which they had thought or talked about
volunteers and their various reasons to do voluntary work.

In condition 3 respondents
were asked to remember one of their typical days.

Respondents described these
situations and were asked a few questions about the described situation.

At the end of the questionnaire respondents
were presented with all sorts of statements about (helping) behavior. They were
asked to indicate to what extent they would be willing to engage in that
behavior.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:268

List of questions

Now showing 17 questions for this study.
Question Question Text Question Language
fw002

Deel 2 Beantwoord nu alstublieft drie vragen over de situatie die u net hebt beschreven. Hoe positief waren uw gevoelens in de situatie die u net hebt beschreven?

Dutch
fw003

Had u het gevoel dat in de situatie die u net beschreef alles ging zoals u het wilde?

Dutch
fw004

Hebt u lang nagedacht of u wel of niet zou helpen voordat u echt begon te helpen?

Dutch
fw005

Deel 2 Beantwoord nu alstublieft drie vragen over de situatie die u net hebt beschreven. Hoeveel hebt u gesproken of gedacht aan vrijwilligers en hun redenen voor het doen van vrijwilligerswerk in de beschreven situatie?

Dutch
fw006

Hoe belangrijk was het voor u om te praten over of denken aan vrijwilligers en hun redenen voor het doen van vrijwilligerswerk in de beschreven situatie?

Dutch
fw007

Na de situatie die u net beschreven hebt, hebt u nog een keer nagedacht over vrijwilligers en hun redenen om vrijwilligerswerk te doen?

Dutch
fw008

Deel 2 Beantwoordt nu alstublieft drie vragen over de dag die u net hebt beschreven. Hoe levendig is uw herinnering van deze dag?

Dutch
fw009

Gebeurde er die dag iets bijzonders?

Dutch
fw010 - fw012

Hoe nauwkeurig kunt u de datum aangeven van de dag die u beschreven hebt? Geef alstublieft aan wanneer de dag plaatsvond.

Dutch
fw013 - fw021

Tot slot volgen nog enkele algemene vragen. Hieronder ziet u beschrijvingen van verschillende gedragingen. Lees deze alstublieft goed en geef aan, zoals u zich nu voelt, in hoeverre u bereid zou zijn om te gaan doen wat er beschreven staat.

Dutch
fw022 - fw030 Dutch
fw031 - fw038 Dutch
fw039 - fw043

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over persoonlijke gebeurtenissen. In deel 1 wordt u gevraagd om een bepaalde gebeurtenis te herinneren en beschrijven. In deel 2 worden over de beschreven gebeurtenis drie vragen gesteld. Tot slot volgen nog enkele algemene vragen. Wanneer u een vraag hebt beantwoord en hebt doorgeklikt is het niet mogelijk terug te gaan.

Dutch
v1a1

Deel 1 We zijn geïnteresseerd in hoe mensen zich emotionele en belangrijke persoonlijke gebeurtenissen herinneren. Voor deze oefening vragen we dat u aan een gebeurtenis in uw leven denkt waarin u iemand anders hebt geholpen en waar u een goed gevoel over had. Denk aan een gebeurtenis waarin u zonder daar veel bij na te denken iemand hielp. Neem 5 minuten de tijd om deze ervaring op te schrijven, en ook de gevoelens die u had toen u een positieve bijdrage leverde aan iemands leven.

Dutch
v1b1

Deel 1 We zijn geïnteresseerd in hoe mensen zich informatie herinneren. Voor deze oefening willen we graag dat u zich een situatie in uw leven herinnert waarin u dacht of sprak over vrijwilligers en hun verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen. Neem de tijd om zo'n situatie te herinneren en beschrijf deze dan, inclusief een opsomming van de verschillende redenen voor het doen van het vrijwilligerswerk zoals u zich herinnert. Neem 5 minuten om uw herinnering te beschrijven.

Dutch
v1c1

Deel 1 We zijn geïnteresseerd in hoe mensen zich algemene, alledaagse ervaringen herinneren. Voor deze oefening willen we graag dat u zich één van uw gewone dagen herinnert. Neem even de tijd om aan een voor u gewone dag te denken en beschrijf dan deze dag, inclusief uw dagelijkse routines. Neem 5 minuten de tijd om dit te beschrijven.

Dutch