5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Economic Situation: Housing > Wave 2

List of questions

Now showing 61 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cd001

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent met de woning waar uop dit moment in woont? 0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent over deze woning en 10 betekent dat u helemaal tevreden bent over deze woning.

Dutch
cd002

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe tevreden u bent met uw huidige woonomgeving? 0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent over uw huidige woonomgeving en 10 betekent dat u helemaal tevreden bent over uw huidige woonomgeving.

Dutch
cd003

Bent u huurder, onderhuurder of (mede-)eigenaar van uw huidige woning? In het geval u in meer dan één woning woont, de belangrijkste nemen.

Dutch
cd004

Betreft het hier

Dutch
cd005

Betaalt u huur of een vergoeding?

Dutch
cd006

Betaalt u de huur (of vergoeding) van uw woning per:

Dutch
cd007

Wat is de periode dan?

Dutch
cd008

Hoeveel bedraagt de huur (of vergoeding) per [als cd006=1:maand / als cd006=2:kwartaal / als cd006=3:half jaar / als cd006=4:jaar / als cd006=5:cd007]? Als de woning een bedrijfsgedeelte heeft, tel dan de huur (vergoeding) en kosten van het bedrijfsgedeelte niet mee. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd009

Zijn er in genoemd huurbedrag (of de betaalde vergoeding) kosten opgenomen voor water, elektriciteit, gas, verwarming en energiekosten of overige servicekosten?

Dutch
cd010

Hoeveel bedragen de totale kosten voor elektriciteit, gas, verwarming en energiekostenen/of overige servicekosten die opgenomen zijn in het genoemde huurbedrag? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd011

Ontvangt u huurtoeslag (via de belastingdienst)?

Dutch
cd012

Per welke periode ontvangt u huurtoeslag?

Dutch
cd013

Hoeveel bedraagt deze huurtoeslag per [als cd012=1: maand / jaar]? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd014

In welk jaar hebt u uw huidige woning gekocht?

Dutch
cd015

[wave 1 en 2: Hebt u op dit moment / wave 3: Had u op 31 december 2014] een hypotheek (of een overbruggingshypotheek) of lening lopen op dit huis

Dutch
cd016

[wave 1 en 2: Hebt u op dit moment / wave 3: Had u op 31 december 2014] een overbruggingshypotheek?

Dutch
cd018

Is er in 2007 op deze hypothe(e)k(en) / lening(en) afgelost of premie betaald?Dit kan een regelmatige (bijvoorbeeld maandelijkse) aflossing of premiebetaling zijn,maar ook een eenmalige extra aflossing.Met de premie bedoelen we hier een spaarpremie of een premie voor beleggen of een premie voor een lijfrente(verzekering) of een levensverzekering, maar niet de premie voor een overlijdensrisicoverzekering.Soms wordt in plaats van aflossing ook wel de term annuïteit gebruikt.

Dutch
cd019

Wat was het totale bedrag dat in 2014 afgelost is op deze hypothe(e)k(en) / lening(en) of aan premie betaald is?(Soms wordt in plaats van aflossing de term annuïteit gebruikt).Tel hier niet mee de premie die u mogelijk betaald hebt voor een overlijdensrisicoverzekering. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd020

Is er in 2014 op deze hypothe(e)k(en) / lening(en) rente betaald?

Dutch
cd021

Wat was het totale bedrag dat in 2014 aan rente betaald is op deze hypothe(e)k(en) / lening(en)? Het gaat om het bruto bedrag, dus voor belastingaftrek. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd022

Is er aan deze hypothe(e)k(en) / lening(en) een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld?

Dutch
cd023

Wat was het totale bedrag dat in 2014 aan premie voor de overlijdensrisicoverzekering betaald is? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's. Vult u een 0 (nul) in als de overlijdensrisicoverzekering ineens betaald is (koopsompolis).]

Dutch
cd024

Welk bedrag zou de woning naar uw mening opbrengen als u deze vandaag zou verkopen? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd025-cd027

Wat was de koopprijs van de woning? Als u het bedrag niet weet of niet wilt zeggen dan kunt u deze vraag leeg laten. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd028

Wat is de laatst vastgestelde WOZ-waarde van uw woning? Toelichting: Hierover krijgt u elk jaar informatie van de gemeente. Dit staat vermeld in het Aanslagbiljet Gemeentelijke Belastingen. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd029

Voor welk jaar is deze WOZ-waarde vastgesteld? [wave 3: Heeft u dit jaar een beschikking van de gemeente ontvangen, dan is dit de WOZ-waarde over 2015. Deze WOZ-waarde is bepaald aan de hand van het prijspeil per 1 januari 2014. Vul als jaar voor de WOZ-waarde in dat geval 2015 in] [wave 1 en 2: Als peildatum voor de meeste woningen is op dit moment 1 januari 2007 genomen.] [wave 2: Dat is de WOZ-waarde voor het jaar [year].]

Dutch
cd030

Eigenaren van een appartement betalen meestal servicekosten of een bedrag aan een vereniging van eigenaren. Betaalt u servicekosten/een bedrag aan de vereniging van eigenaren?

Dutch
cd031

Per welke periode betaalt u servicekosten/een bedrag aan de vereniging van eigenaren?

Dutch
cd032

Welke periode was dat dan?

Dutch
cd033

Hoeveel betaalt u aan servicekosten/de vereniging van eigenaren per [als cd031=1: maand / als cd031=2: kwartaal / als cd031=3: half jaar / als cd031=4: jaar / als cd031=5: cd032]? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd034

Hoeveel kamers hebt u in uw woning? Wel meerekenen: slaapkamer, hobbykamer, studiekamer, woonkamer. Niet meerekenen: keuken, badkamer, toilet, open zolder, hal, gang, berging. Ook niet meerekenen ruimtes die tot het bedrijfsgedeelte van de woning behoren.

Dutch
cd035

Zijn er in uw woning speciale aanpassingen aanwezig voor mensen met lichamelijke problemen of gezondheidsbeperkingen?

Dutch
cd036

Vanaf welk jaar woont u(w) (huishouden) in uw huidige woning? Als niet alle leden van het huishouden even lang op dit adres wonen, neemt u het jaar waarin degene die er het langst woont in het huis is komen wonen.

Dutch
cd037

Vanaf welk jaar woont u al in dezelfde gemeente?

Dutch
cd038

In wat voor type woning woont u? In het geval u in meer dan één woning woont, wilt u dan de belangrijkste nemen.

Dutch
cd039

Hoeveel woonlagen heeft de woning? Tel ook de begane grond mee als woonlaag; tel een zolder waar één of meer kamers of een badkamer is aangebracht ook mee, maar een kelder en een open zolder niet. [wave 2: Wanneer u een appartement bewoont, gaat het alleen om het aantal woonlagen in uw appartement.]

Dutch
cd040

Hoeveel treden moet u op of af om vanaf de straat bij de hoofdingang van de woning te komen? Tel niet de treden mee die u kunt vermijden door de lift te nemen. Als u geen treden op of af hoeft kunt u een 0 (nul) invullen.

Dutch
cd041-cd048

Hebt u met uw woning een of meer van de volgende problemen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cd049-cd053

Hebt u in uw woonomgeving wel eens te maken met onderstaande problemen? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cd054

Verhuurt u een deel van uw woning?

Dutch
cd055

Woont u (buiten de vakanties en kort verblijf elders) regelmatig ergens anders?

Dutch
cd056

Waar woont u dan in die perioden?

Dutch
cd057

In welk land woont u dan?

Dutch
cd058

Hebt u (of huurt u) een tweede woning? [Vanaf wave 4: Het gaat hier niet om timesharing.] [Vanaf wave 5: Onder timesharing verstaat men het kopen van een of meer verblijfsaccommodaties in bijvoorbeeld populaire vakantiebestemmingen, waarbij men slechts voor bepaalde gedeeltes van een jaar eigenaar wordt van die accommodatie. Een kalenderjaar wordt verdeeld in 52 weken of 12 maanden en voor elke periode kan een potentiële eigenaar zich inschrijven om de accommodatie voor die periode te kopen.]

Dutch
cd059

Waar bevindt deze woning zich (plaats en land)?

Dutch
cd060

Bent u huurder, onderhuurder of eigenaar van deze tweede woning?

Dutch
cd061

[wave 1 en 2: Hebt u / wave 3: Had u op 31 december 2014] een of meer hypotheken of leningen lopen op dit tweede huis? (een overbruggingshypotheek kunt u hierbij buiten beschouwing laten)

Dutch
cd062

Hoe hoog was de restschuld (of schuldrest) van uw hypothe(e)k(en) of lening(en) op deze tweede woning op 31 december 2014? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd063

Welke prijs zou deze tweede woning naar uw mening opbrengen als u deze vandaag zou verkopen? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd064

Betaalt u de huur van uw tweede woning per:

Dutch
cd065

Wat is de periode dan?

Dutch
cd066

Hoeveel bedraagt de huur per [als cd064=1: maand / als cd064=2: kwartaal / als cd064=3: half jaar / als cd064=4: jaar / als cd064=5: cd065] voor uw tweede woning? Eventueel met inbegrip van servicekosten, gas, elektriciteit, centrale antenne et cetera die in de huur zitten voor uw tweede woning. Als de woning een bedrijfsgedeelte heeft, tel dan de huur (vergoeding) en kosten van het bedrijfsgedeelte niet mee. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd069

Betaalt u voor de tweede woning servicekosten/een bedrag aan een vereniging van eigenaren?

Dutch
cd070

Per welke periode betaalt u servicekosten/een bedrag aan de vereniging van eigenaren voor de tweede woning?

Dutch
cd071

Wat is de periode dan?

Dutch
cd072

Hoeveel betaalt u aan servicekosten per [als cd070=1: maand / als cd070=2: kwartaal / als cd070=3: half jaar / als cd070=4: jaar / als cd070=5: cd071] voor de tweede woning? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd073-cd077

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld.Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
cd083

Hoe hoog was de restschuld (of schuldrest) van alle hypothe(e)k(en) of lening(en) op dit huis op 31 december [wave 2: 2008 / wave 3: 2009 / wave 7: 2013 / wave 8: 2014]? Hebt u een spaarhypotheek, dan wordt er niet altijd afgelost. Uw restschuld (of schuldrest) is dan gelijk aan het bedrag dat u als hypotheek opgenomen hebt. Dat geldt natuurlijk ook voor een aflossingsvrije hypotheek. [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
cd084

Zijn er in die huur van de tweede woning kosten opgenomen voor water, elektriciteit, gas, verwarming en/of overige servicekosten?

Dutch
cd085

Hoeveel bedragen de totale 09b064=3: half jaar / if cd064=4: jaar / if cd064=5: [cd065]] voor water, elektriciteit, gas, verwarming en/of overige servicekosten die opgenomen zijn in de huurprijs van de tweede woning? [wave 3: Vult u alleen cijfers (hele euro's) in, dus zonder punten en komma's.]

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over uw woning. De vragen zijn makkelijker in te vullen als u uw papieren bij de hand hebt, zoals uw huur- of hypotheekgegevens. We beginnen met twee vragen over de tevredenheid met uw woning en de omgeving waarin u woont.

Dutch