5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Expectations for the Future

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Ester, P.
Vinken, H.
Subject: 
Social attitudes and values
Society and social systems
Survey methodology
Description: 

The study focuses on expectations people have for the future and how question order influences the answers to questions about these expectations.

Repository Record Identifier: 
oai:lisspanel.nl:26

List of questions

Now showing 17 questions for this study.
Question Question Text Question Language
am003

Als u denkt aan Nederland in de komende 25 jaar, bent u dan optimistisch of pessimistisch?

Dutch
am004

Kunt u aangeven waarom u [am003] bent over Nederland in de komende 25 jaar?

Dutch
am005

Als u aan uw persoonlijke leven in de komende 25 jaar denkt, bent u dan optimistisch of pessimistisch?

Dutch
am006

Kunt u aangeven waarom u [am005] bent over uw persoonlijke leven in de komende 25 jaar?

Dutch
am007-am018

U ziet op de volgende twee schermen een aantal maatschappelijke verschijnselen en problemen. Kunt u voor elk van deze verschijnselen/problemen aangeven of u denkt dat deze in de komende 25 jaar in Nederland afnemen, gelijkblijven of toenemen?

Dutch
am019-am027

Nemen de volgende verschijnselen/problemen in Nederland af, toe of blijven ze gelijk?

Dutch
am028

Als ik aan de toekomst van Nederland en de wereld denk, dan denk ik aan gebeurtenissen in…

Dutch
am029

Welke goede dingen uit de afgelopen 25 jaar zou u naar de komende 25 jaar mee willen nemen?

Dutch
am030

Welke slechte dingen uit de afgelopen 25 jaar wilt u niet meenemen naar de komende 25 jaar?

Dutch
am031

Als ik aan de toekomst van mijn eigen leven denk, dan denk ik aan gebeurtenissen in…

Dutch
am032-am044

Hoe eens of oneens bent u het met de volgende uitspraken? 1=zeer mee eens 2=mee eens 3=niet mee eens, niet mee oneens 4=mee oneens 5=zeer mee oneens 6=nooit over nagedacht

Dutch
am045

Hoe gaat u met de toekomst van uw eigen leven om?

Dutch
am046

Hieronder staan enkele gevoelens die men over de toekomst in de komende 25 jaar kan hebben. Welk gevoel beschrijft het best wat u persoonlijk voelt als u denkt aan de toekomst in de komende 25 jaar?

Dutch
am047

Waardoor hebt u een gevoel van [am046]?

Dutch
am048

Welk ander gevoel hebt u als u denkt aan de toekomst in de komende 25 jaar en kunt u iets meer over dit gevoel vertellen?

Dutch
am049-am053

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt.Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over uw toekomstverwachtingen in de komende 25 jaar.

Dutch