5
Sources
722
Studies
51855
Questions
553
Persons

LISS panel > Time Use and Consumption > Wave 1

List of questions

Now showing 19 questions for this study.
Question Question Text Question Language
bf005-bf030

De eerste vraag gaat over hoeveel tijd u hebt besteed aan verschillende activiteiten in de zeven dagen voorafgaand aan vandaag. Wilt u per activiteit invullen hoeveel uren u hieraan hebt besteed? [wave 2: Op het volgende scherm krijgt u een lijst van activiteiten te zien, met telkens enkele voorbeelden. Leest u eerst de hele lijst goed door. Vult u uw uren in bij de categorieën die het best bij uw situatie passen, ook als u zich niet exact kunt vinden in de genoemde voorbeelden. Het kan helpen als u uw agenda erbij legt of uw activiteiten per dag eerst op papier opschrijft. Als u het niet precies weet, maakt u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting.] -Indien u geen tijd hebt besteed aan een bepaalde activiteit, vult u dan 0 in. -Indien u bijvoorbeeld anderhalf uur hebt besteed aan een activiteit, vult u dan 1 uur en 30 minuten in. -Als u het niet precies weet, maakt u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. -NB: het totaal aantal uren dient gelijk te zijn aan 168 (=7 maal 24, het totaal aantal uren in een week). Hoeveel tijd hebt u de afgelopen zeven dagen besteed aan:

Dutch
bf032-bf061

U hebt aangegeven dat u in de zeven dagen voorafgaand aan vandaag in totaal [bf029 uur en bf030 minuten] aan overige activiteiten hebt besteed. Wilt u deze overige activiteiten hieronder kort beschrijven? Geeft u ook per activiteit aan om hoeveel uren het ging. Vult u minstens één activiteit in.

Dutch
bf063

Hebt u op dit moment een vaste partner met wie u samenwoont? (Met partner wordt hier ook een echtgenoot/echtgenote bedoeld.)

Dutch
bf064-bf065

U hebt geantwoord dat u [bf021 uur en bf022 minuten] hebt besteed aan vrijetijdsactiviteiten in de zeven dagen voorafgaand U hebt geantwoord dat u [bf021 uur en bf022 minuten] hebt besteed aan vrijetijdsactiviteiten in de zeven dagen voorafgaand aan vandaag. Kunt u aangeven hoeveel van die tijd u samen met uw partner hebt doorgebracht? Indien geen, vult u hier dan 0 in. vrijetijdsactiviteiten besteed samen met uw partner: Uren Minuten bf064 bf065

Dutch
bf066-bf077

[wave 1: De volgende vragen gaan over het uitgavenpatroon van uw huishouden. Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er gemiddeld per maand aan besteedt? Denk hierbij aan de afgelopen 12 maanden. -Indien u geen bestedingen hebt in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. U kunt ook een rekenmachine gebruiken. -Wilt u deze vragen invullen ook als u al eerder vergelijkbare vragen hebt beantwoord. Het gaat hier om de verdeling van uw totale uitgaven. -Verderop in de vragenlijst volgen nog vragen naar persoonlijke bestedingen. Hoeveel euro besteedt uw huishouden gemiddeld per maand aan: / wave 2: De eerstvolgende vragen gaan over de uitgaven van uw huishouden. Daarna krijgt u vragen over uw persoonlijke bestedingen. Wilt u deze vragen invullen ook als u al eerder vergelijkbare vragen hebt beantwoord. Het gaat hier om de verdeling van uw totale uitgaven. Misschien is het handig hierbij een rekenmachine te gebruiken. Als u het niet precies weet, geeft u dan een zo goed mogelijke schatting. Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er gemiddeld per maand aan besteedt? -Denk hierbij aan de afgelopen 12 maanden. -Indien u geen bestedingen hebt in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan een zo goed mogelijke schatting. Hoeveel euro besteedt uw huishouden gemiddeld per maand aan:]

Dutch
bf079-bf089

[wave 1: De volgende vragen gaan over het uitgavenpatroon van uw huishouden. Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er gemiddeld per maand aan besteedt? Denk hierbij aan de afgelopen 12 maanden. -Indien u geen bestedingen hebt in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. U kunt ook een rekenmachine gebruiken. -Wilt u deze vragen invullen ook als u al eerder vergelijkbare vragen hebt beantwoord? Het gaat hier om de verdeling van uw totale uitgaven. -Verderop in de vragenlijst volgen nog vragen naar persoonlijke bestedingen. Hoeveel euro besteedt uw huishouden gemiddeld per maand aan: /wave 2: Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er gemiddeld per maand aan besteedt? - Denk hierbij aan de afgelopen 12 maanden. -Indien u geen bestedingen hebt in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. Hoeveel euro besteedt uw huishouden gemiddeld per maand aan:]

Dutch
bf091-bf094

U hebt ingevuld dat uw huishouden in totaal [bf076] euro per maand besteedt aan voeding binnenshuis. Kunt u aangeven hoeveel euro gemiddeld hiervan door u persoonlijk wordt gebruikt [if bf063=1: hoeveel euro gemiddeld uw partner hiervan gebruikt] [if bf002>0: , hoeveel euro gemiddeld de thuiswonende kinderen hiervan gebruiken] en hoeveel euro gemiddeld (eventuele) andere huishoudleden hiervan gebruiken? -Indien een bepaalde categorie niet van toepassing is of er geen bestedingen zijn in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. U kunt ook een rekenmachine gebruiken.

Dutch
bf095-bf103

[if bf001>1 or bf063=1: De volgende vraag gaat over het uitgavenpatroon van uzelf.] Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro u er [if bf001>1 or bf063=1: zelf] gemiddeld per maand aan besteedt? Denk hierbij aan de afgelopen 12 maanden. Let op: Het gaat hier alleen om uitgaven ten behoeve van uw persoonlijke consumptie. -Indien u geen bestedingen hebt in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. U kunt ook een rekenmachine gebruiken.

Dutch
bf105-bf113

Kunt u voor elk type uitgaven invullen hoeveel euro uw huishouden er voor de [wave 1: thuiswonende kinderen /wave 2: thuiswonende kinderen van 15 jaar of jonger ] gemiddeld per maand aan besteedt? Denk hierbij aan de afgelopen 12 maanden. Let op: Het gaat hier om uitgaven ten behoeve van de persoonlijke consumptie van de thuiswonende kinderen die op dit moment 15 jaar of jonger zijn, maar het maakt niet uit wie (kind zelf of de ouders) deze items daadwerkelijk heeft betaald. -Indien er geen bestedingen zijn in een bepaalde categorie, wilt u dan een 0 invullen. -Als u het niet precies weet, geeft u dan a.u.b. een zo goed mogelijke schatting. [wave 1: U kunt ook een rekenmachine gebruiken.]

Dutch
bf115

Tot slot volgen nog vragen over hoe tevreden u bent over bepaalde aspecten van uw leven. Hoe tevreden bent u met uw onderwijsniveau/opleiding?

Dutch
bf116

Hoe tevreden bent u met uw werk (of, als u niet werkt, andere dagelijkse bezigheden)?

Dutch
bf117

Hoe tevreden bent u met de veiligheid in uw straat of buurt?

Dutch
bf118

Hoe groot acht u de kans dat u over 5 jaar nog bij uw huidige partner bent? Wilt u dit aangeven op een schaal van 0 t/m 100, waarbij 0 betekent dat u er helemaal zeker van bent dat dit niet het geval zal zijn en 100 betekent dat u er helemaal zeker van bent dat dit wel het geval zal zijn. een kans van

Dutch
bf119-bf123

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
check

U hebt aangegeven dat uw huishouden in totaal [bf114] euro gemiddeld per maand uitgeeft ten behoeve van de thuiswonende kinderen. Klopt dit? Als het totaal bedrag klopt, klik dan op 'Verder'. Mocht u uw antwoorden nog willen wijzigen, klik dan op 'Vorige' om terug te gaan naar het vorige scherm.

Dutch
check

U hebt aangegeven dat u in totaal [bf104] euro gemiddeld per maand aan uw persoonlijke consumptie uitgeeft. Klopt dit? Als het totaalbedrag klopt, klik dan op 'Verder'. Mocht u uw antwoorden nog willen wijzigen, klik dan op 'Vorige' om terug te gaan naar het vorige scherm.

Dutch
check

U hebt in totaal [bf090] euro ingevuld als gemiddelde maandelijkse uitgaven van uw huishouden. Klopt dit? Als het totaalbedrag klopt, klik dan op 'Verder'. Mocht u uw antwoorden nog willen wijzigen, klik dan op 'Vorige' om terug te gaan naar het vorige scherm.

Dutch
check

U hebt in totaal [bf078] euro ingevuld als gemiddelde maandelijkse uitgaven van uw huishouden. [if bf066 or bf067 or…bf077=-999999: Daarnaast heeft uw huishouden mogelijk nog uitgaven die u niet kon aangeven.] Klopt dit? Als het totaalbedrag klopt, klik dan op 'Verder'. Mocht u uw antwoorden nog willen wijzigen, klik dan op 'Vorige' om terug te gaan naar het vorige scherm.

Dutch
intro

Deze vragenlijst gaat over de manier waarop u uw tijd en geld besteedt.

Dutch