5
Sources
499
Studies
41394
Questions
271
Persons

LISS panel > Work and Schooling > Wave 1

List of questions

Now showing 186 questions for this study.
Question Question Text Question Language
cw004

We willen eerst graag van u weten hoe tevreden u bent met de opleiding die u (tot nu toe) hebt genoten.0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent en10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw005

Wat is de hoogste opleiding die u voltooid hebt met diploma of getuigschrift? Dit kan een dagopleiding of een deeltijdopleiding zijn geweest. Deeltijdopleidingen (zoals avond-mavo) of leer-werktrajecten (zoals leerlingwezen) tellen dus ook mee. Cursussen niet.Als u in het buitenland bent opgeleid, en uw opleiding is vergelijkbaar met één van de genoemde Nederlandse opleidingen, wilt u dan de (vergelijkbare) Nederlandse opleiding kiezen. Is dat niet mogelijk, kies dan voor de knop 'anders'. U krijgt dan een vervolgvraag.

Dutch
cw006

Wat is dan de hoogste opleiding die u voltooid hebt (met diploma of getuigschrift)? Dit kan een dagopleiding of een deeltijdopleiding zijn geweest. Deeltijdopleidingen (zoals avond-mavo) of leer-werktrajecten (zoals leerlingwezen) tellen dus ook mee. Cursussen niet.

Dutch
cw007

Wat is dan de hoogste opleiding die u voltooid hebt (met diploma of getuigschrift)?

Dutch
cw008

Wat is de hoogste opleiding die u gevolgd hebt en waarbij u wel of niet een diploma of getuigschrift gehaald hebt?Als u nu een opleiding volgt en deze op een hoger niveau ligt dan opleidingen die u eerder gevolgd hebt, vult u dan de opleiding in, die u nu volgt. Dit kan een dagopleiding of een deeltijdopleiding zijn geweest. Deeltijdopleidingen (zoals avond-mavo) of leer-werktrajecten (zoals leerlingwezen) tellen dus ook mee. Cursussen niet.Als u in het buitenland bent opgeleid, en uw opleiding is vergelijkbaar met één van de genoemde Nederlandse opleidingen, wilt u dan de (vergelijkbare) Nederlandse opleiding kiezen. Is dat niet mogelijk, kies dan voor de knop 'anders'. U krijgt dan een vervolgvraag.

Dutch
cw009

Wat is dan de hoogste opleiding die u gevolgd hebt en waarbij u wel of niet een diploma of getuigschrift gehaald hebt? Dit kan een dagopleiding of een deeltijdopleiding zijn geweest. Deeltijdopleidingen (zoals avond-mavo) of leer-werktrajecten (zoals leerlingwezen) tellen dus ook mee. Cursussen niet.

Dutch
cw010

Wat is dan de hoogste opleiding die u gevolgd hebt en waarbij u wel of niet een diploma of getuigschrift gehaald hebt?

Dutch
cw011-cw028

In welke richting hebt u uw hoogste opleiding voltooid? Meerdere antwoorden mogelijk.

Dutch
cw029

Welke andere richting bedoelt u?

Dutch
cw030

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe de hoogstgenoten opleiding aansluit bij het werk dat u nu doet? 0 betekent dat de hoogstgenoten opleiding totaal niet aansluit bij uw werk en 10 betekent dat de hoogstgenoten opleiding perfect aansluit bij uw werk.

Dutch
cw031

Welke uitspraak komt het meest overeen met uw situatie. Mijn opleiding …

Dutch
cw032

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe uw kennis en vaardigheden aansluiten bij het werk dat u nu doet? 0 betekent dat uw kennis en vaardigheden totaal niet aansluiten bij uw werk en 10 betekent dat uw kennis en vaardigheden perfect aansluiten bij uw werk.

Dutch
cw033

Welke uitspraak komt het meest overeen met uw situatie? Mijn kennis en vaardigheden …

Dutch
cw034

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven of uw kennis en vaardigheden problemen geven bij de uitoefening van uw functie?0 betekent dat u zeer grote problemen hebt bij de uitoefening van uw functie en10 betekent dat u helemaal geen problemen hebt bij de uitoefening van uw functie.

Dutch
cw035

Hebt u in de afgelopen 12 maanden opleidingen of cursussen gevolgd of volgt u op dit moment één of meer opleidingen of cursussen? Het gaat om opleidingen of cursussen die van belang zijn voor werk of beroep.

Dutch
cw036

Hoeveel van deze opleidingen en cursussen volgt u of hebt u de afgelopen 12 maanden gevolgd?

Dutch
cw037, cw054, cw071

[als cw036=1: Welke opleiding of cursus hebt u de afgelopen 12 maanden gevolgd (of volgt u nu nog) / als cw036>1: Wat is de [eerste/tweede/derde] opleiding of cursus die u de afgelopen 12 maanden hebt gevolgd (of nog volgt) / als cw036>3: Wat is de [eerste/tweede/derde] opleiding of cursus (van de drie belangrijkste) die u de afgelopen 12 maanden hebt gevolgd (of nog volgt)]? Kunt u een omschrijving geven van het type, de richting en indien van toepassing het niveau? (Bijvoorbeeld: Havo, profiel economie en maatschappij, of Basiscursus WORD, of Helikoptervlieger vliegbewijs A, of Steigerbouwer B) [als cw036>1: Vult u slechts één opleiding of cursus in!]

Dutch
cw038, cw055, cw072

Kunt u - alles bij elkaar genomen - op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe tevreden ubent met deze opleiding of cursus? 0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent en 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw039, cw056, cw073

Wat voor opleiding of cursus is het?

Dutch
cw040, cw057, cw074

Waar volgt (of volgde) u die opleiding of cursus?

Dutch
cw041, cw058, cw075

Waar volgt (of volgde) u die opleiding of cursus dan?

Dutch
cw042, cw043, cw059, cw060, cw076, cw077

Hoe lang is de officiële duur van deze opleiding of cursus? Geeft u aan hoeveel dagdelen, dagen, weken, maanden of jaren deze opleiding of cursus duurt.

Dutch
cw044, cw061, cw078

Hoeveel uur besteedt of besteedde u in totaal aan die opleiding of cursus? NB: Het gaat om de uren die de cursus of opleiding telt én daarbij het aantal uren dat u leert of studeert. NB: Reistijd hier niet meerekenen.

Dutch
cw045, cw062, cw079

Hoeveel uur per week besteedt of besteedde u (gemiddeld) aan die opleiding of cursus? NB: Het gaat om de uren die de cursus of opleiding per week telt en het aantal uren dat u per week leert of studeert.

Dutch
cw046, cw063, cw080

Hebt u de opleiding of cursus afgerond?

Dutch
cw047, cw064, cw081

Wat was uw belangrijkste reden om deze opleiding of cursus te gaan volgen?

Dutch
cw048, cw065, cw082

Welke andere reden bedoelt u?

Dutch
cw049, cw066, cw083

Wanneer volgt (of volgde) u deze opleiding of cursus?

Dutch
cw050, cw067, cw084

Wie betaalt (of betaalde) de kosten van de opleiding of cursus? Houdt u ook rekening met reiskosten.

Dutch
cw051, cw068, cw085

Hoe zijn (of worden) de kosten van de opleiding of cursus dan betaald?

Dutch
cw052, cw069, cw086

Wat [cw050=1: bedragen / als cw050=3 of cw050=9 of cw050=10: is het bedrag van uw bijdrage in] de kosten van deze opleiding of cursus? Houdt u ook rekening met reiskosten. [als cw042>1 en cw043=5: Geeft u hier de gemiddelde kosten per jaar op die voor uw rekening komen.] Vult u alstublieft een getal in zonder komma's of punten.

Dutch
cw053, cw070, cw087

Kunt u op een schaal van 0 tot 10 aangeven hoe belangrijk deze cursus is voor uw [als werkav2=1: huidige / als werkav2≠1: toekomstige of beoogde] werk?0 betekent dat de cursus daarvoor van totaal geen belang is en10 betekent dat de cursus van zeer groot belang is.

Dutch
cw088-cw102

Kunt u aangeven welke van de volgende omschrijvingen op u van toepassing zijn? Probeer zo volledig mogelijk te zijn. Vink minstens één vak aan, meerdere antwoorden zijn mogelijk.

Dutch
cw103

Hebt u in het verleden ooit betaald werk verricht (ook al is het maar voor één of enkele uren per week of voor een korte periode)?

Dutch
cw104

U hebt in de vorige vraag meerdere antwoorden gegeven. Wilt u hier aangeven welk antwoord het meest in uw situatie van toepassing is?

Dutch
cw105-cw111

Op welke diagnose bent u afgekeurd? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw112

Wat is dan de diagnose waarop u bent afgekeurd?

Dutch
cw113

[wave 1-3: Voor welk percentage bent u afgekeurd?; wave 4: Voor welk percentage bent u afgekeurd? Wilt u uw antwoord geven in hele procenten. Bent u afgekeurd voor bijvoorbeeld 55-65% vul dan 60 in.]

Dutch
cw114-cw118

Om welke reden bent u met vervroegd pensioen gegaan? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw119

[wave 1:Op welke leeftijd bent u met (vervroegd) pensioen gegaan?; wave 2: Op welke leeftijd bent u met (vervroegd) pensioen of FLO gegaan? U kunt uw antwoord specificeren achter de komma. Bent u op de leeftijd van 61 jaar en 3 maanden met pensioen gegaan, dan geeft u als antwoord 61,25 jaar. Was u 60 jaar en 6 maanden, dan kunt u dat aangeven met 60,5.]

Dutch
cw120

Is, vanaf het moment dat u gestopt bent met werken, uw pensionering hoofdzakelijk een opluchting of een zorg voor u?

Dutch
cw121

[als cw088 of cw102: Bent u werknemer in vaste of tijdelijke dienst, oproepkracht, uitzendkracht of bent u een zelfstandige/freelancer of vrij beroepsbeoefenaar? / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098:Was u in uw laatste baan werknemer in vaste of tijdelijke dienst, oproepkracht, uitzendkracht of was u een zelfstandige/freelancer of vrij beroepsbeoefenaar?] Het gaat hier om uw hoofdbaan, bijbanen komen later aan de orde. [als cw088 of cw102: Hebt / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: Had] u meerdere (hoofd)banen die wat uren betreft gelijk [als cw088 of cw102: zijn / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: waren], neem dan de baan die voor u het belangrijkste is. Een directeur van een NV of BV is meestal in loondienst bij de NV of BV. Vul dan in dat u werknemer in vaste of tijdelijke dienst [als cw088 of cw102: bent / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: was]. Ook een directeur-grootaandeelhouder (DGA) ontvangt gewoonlijk een inkomen als werknemer. Toch willen we u - als dat van toepassing [als cw088 of cw102: is / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: was] - vragen aan te geven dat u directeur(-grootaandeelhouder) [als cw088 of cw102: bent / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: was].

Dutch
cw122

In welk type organisatie [als cw088 of cw102: werkt / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: werkte] u [als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: in uw laatste baan]?

Dutch
cw123

In wat voor type organisatie werkte u in uw allereerste baan?(Wilt u 'niet van toepassing' invullen als uw huidige baan uw eerste baan is.)

Dutch
cw124

[cw088 of cw102: Participeert / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: Participeerde] u [als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: in uw laatste baan] in een maatschap of vennootschap onder firma (VOF)? Huisartsen, notarissen en agrariërs kennen veelal een maatschapvorm; productiebedrijven veelal een vennootschap onder firma (VOF).

Dutch
cw125

[als cw088 of cw102: Bent / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: Was] u zelfstandige of [als cw088 of cw102: werkt / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: werkte] u mee in het gezinsbedrijf, of [als cw088 of cw102: bent / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: was] u freelancer?

Dutch
cw126

Hoeveel uren per week [als cw088 of cw102 : bent / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: was] u [als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: in uw laatste baan] volgens uw arbeidscontract werkzaam in uw baan? [als cw088 of cw102: Hebt u meerdere banen die wat uren betreft gelijk zijn, neem dan de baan die voor u het belangrijkste is. Later krijgt u nog vragen over mogelijk andere banen.]

Dutch
cw127

[als (cw121=5 of cw121=6) en (cw088 of cw102): Hoeveel uur per week werkt u gemiddeld? / als (cw121=5 of cw121=6) en (cw089 of cw091 of cw092 of cw103): Hoeveel uur per week werkte u gemiddeld? / anders als (cw121≠5 en cw121≠6) en (cw088 of cw103): Hoeveel uur per week werkt u gemiddeld in werkelijkheid in uw baan? Hebt u meerdere banen neem dan de voor u belangrijkste baan. Of overuren al dan niet betaald worden doet niet terzake. / anders als (cw121≠5 of cw121≠6) en (cw089 of cw091 of cw092 of cw103): Hoeveel uur per week werkte u in uw laatste baan gemiddeld in werkelijkheid? Of overuren al dan niet betaald worden doet niet terzake.] [in wave 2 werd de volgende informatie toegevoegd: Hebt u ouderschapsverlof, wilt u dan de uren dat u met ouderschapsverlof bent meetellen.]

Dutch
cw128

Wij willen voordat we wat meer informatie over uw werk vragen, weten hoe tevreden u bent met uw werk en aspecten van uw werk.Op de eerste plaats willen we u vragen hoe tevreden u bent met uw loon of salaris of winstinkomen.0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent met uw loon, salaris of winstinkomen; 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw129

Hoe tevreden bent u met uw werktijden?0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent met uw werktijden; 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw130

Hoe tevreden bent u met het soort werk dat u doet?0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent met het soort werk dat u doet; 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw131

Hoe tevreden bent u met de sfeer onder uw collega’s?0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent met de sfeer onder uw collega’s; 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.Vul 'weet niet' in als u geen collega's hebt.

Dutch
cw132

Hoe tevreden bent u met uw loopbaan tot nu toe? 0 betekent dat u helemaal niet tevreden bent met uw loopbaan tot nu toe; 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw133

Hoe tevreden bent u al met al met uw huidige werk?0 betekent dat u al met al helemaal niet tevreden bent met uw huidige werk; 10 betekent dat u helemaal tevreden bent.

Dutch
cw134

In welk jaar bent u bij uw huidige werkgever begonnen met werken?

Dutch
cw135

En in welke maand bent u in uw huidige werkkring begonnen?

Dutch
cw136

Hoeveel minuten moet u normaal gesproken reizen van uw huis naar uw werk (enkele reis)? Als u een variabele reistijd hebt, wilt u dan een gemiddelde aangeven? Het doet er niet toe of u loopt, gebruik maakt van een fiets, van openbaar vervoer dan wel auto of ander vervoermiddel.

Dutch
cw137

Hoeveel kilometer moet u gewoonlijk reizen van uw huis naar uw werk?Als u een variabele reisafstand hebt, wilt u dan een gemiddelde aangeven?

Dutch
cw138

Moet u vanwege uw baan regelmatig buiten de reguliere kantooruren werken, dat wil zeggen op andere tijdstippen dan tussen 7 uur 's morgens en 6 uur 's avonds? Het gaat hier om het normale werk, niet om overwerk. Ook gaat het hier niet om thuiswerk, waarbij u bijvoorbeeld 's avonds een aantal uren werkt om overdag meer tijd te hebben voor andere dingen.

Dutch
cw139

Werkt u door de week wel eens 's avonds tussen 6 en 12 uur? En zo ja, hoe vaak gebeurt dat? Het gaat hier om het normale werk, niet om overwerk. Ook gaat het hier niet om thuiswerk, waarbij u bijvoorbeeld 's avonds een aantal uren werkt om overdag meer tijd te hebben voor andere dingen.

Dutch
cw140

Werkt u door de week wel eens 's nachts (na 12 uur)? En zo ja, hoe vaak gebeurt dat? Het gaat hier om het normale werk, niet om overwerk. Ook gaat het hier niet om thuiswerk, waarbij u bijvoorbeeld 's avonds een aantal uren werkt om overdag meer tijd te hebben voor andere dingen.

Dutch
cw141

Werkt u wel eens in het weekend, en zo ja hoe vaak komt dat voor? Het gaat hier om het normale werk, niet om overwerk. Ook gaat het hier niet om thuiswerk, waarbij u bijvoorbeeld 's avonds een aantal uren werkt om overdag meer tijd te hebben voor andere dingen.

Dutch
cw142

Hebt u een (gedeeltelijke) "thuiswerkdag"? We bedoelen hiermee dat u niet op uw werkplek werkt, maar thuis.

Dutch
cw143

[als cw088 of cw102: Hebt u momenteel nog andere banen (tweede werkkring) of bijbanen of verdient u op een andere manier extra geld? / als cw089 of cw091 of cw092 of cw103 of cw098: Had u nog andere banen (tweede werkkring) of bijbanen op het moment dat u werkloos werd of stopte met werken?] Eerder hebben we gevraagd naar de (belangrijkste) hoofdbaan.

Dutch
cw144

Hoeveel uur per week [if cw088=1 or cw102=1: werkt / if cw089=1 or cw091=1 or cw092=1 or cw103=1 or cw098=1: werkte] u gewoonlijk in deze bijbaan of tweede werkkring? Of overuren al dan niet betaald worden doet niet ter zake. [if cw088=1 or cw102=1: Hebt / if cw089=1 or cw091=1 or cw092=1 or cw103=1 or cw098=1: Had] u meerdere bijbanen, neem dan het totaal daarvan op.

Dutch
cw145

Hoeveel uren per week zou u in totaal willen werken? Het gaat om het aantal uren in alle banen die u hebt, bij elkaar genomen.

Dutch
cw146

Vanaf nu is het handig als u de overzichten die u mogelijk hebt van een levensloopregeling, van spaarloonregelingen en pensioenfondsen en/of verzekeraars bij de hand houdt. Hebt u in [wave 1:2007 of] 2008 een overzicht ontvangen van een pensioenfonds (of overzichten van meerdere pensioenfondsen)? Het pensioenoverzicht van [wave 1:2007; wave2: 2008] gaat over de situatie op 31 december [wave 1:2006; wave 2:2007] [wave 1:, dat van 2008 over de situatie op 31 december 2007.] Het gaat om overzichten die via uw (voormalige) werkgever bij een pensioenfonds zijn afgesloten, niet om privé afgesloten [wave 3: koopsompolissen of] verzekeringen [wave 3: en ook niet om banksparen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen]. [wave 2: en ook niet om banksparen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.] [wave 1 en wave 3:Hebt u in beide jaren een overzicht ontvangen van hetzelfde pensioenfonds, neem dan het pensioenoverzicht dat u in 2008 ontvangen hebt.] Denk ook aan beroepspensioenregelingen en aan pensioenvoorzieningen die via uw (voormalige) werkgever bij een verzekeraar zijn afgesloten.

Dutch
cw147

Van hoeveel pensioenfondsen (of verzekeraars) hebt u een overzicht ontvangen?

Dutch
cw148, cw152, cw156, cw160, cw164, cw168, cw172, cw176, cw180, cw184

Pensioenoverzicht [1/2/3/4/5/6/7/8/9/10] Vult u in onderstaande tabel alstublieft per pensioenfonds/verzekeraar de volgende vragen in. Als u een vraag niet kunt beantwoorden, omdat dit niet vermeld wordt op het pensioenoverzicht, kunt u het antwoordvak leeg laten. Toelichting: Ga bij de beantwoording van deze vraag uit van uw huidige burgerlijke staat. Houdt u bij de beantwoording van deze vraag geen rekening met uw recht op een AOW-uitkering. Wat is de naam van het pensioenfonds/ de verzekeraar?

Dutch
cw149, cw153, cw157, cw161, cw165, cw169, cw173, cw177, cw181, cw185

Over welk jaar gaat het pensioenoverzicht?

Dutch
cw150, cw154, cw158, cw162, cw166, cw170, cw174, cw178, cw182, cw186

Hoeveel jaren pensioenopbouw hebt u volgens het pensioenoverzicht?

Dutch
cw151, cw155, cw159, cw163, cw167, cw171, cw175, cw179, cw183, cw187

Wat zal volgens het overzicht uw bruto pensioen per jaar zijn vanaf uw 65ste? Voor werkenden die nu aangesloten zijn bij dit pensioenfonds gaat het om het bedrag dat u zou ontvangen op uw 65ste als u nu zou stoppen met werken.

Dutch
cw188

Hebt u bij (andere) pensioenfondsen of pensioenverzekeraars nog pensioenrechten opgebouwd, maar daar in 2007 of 2008 [wave 4: 2010 of 2011] geen pensioenoverzicht van ontvangen? Het gaat om overzichten die via uw (voormalige) werkgever bij een pensioenfonds of pensioenverzekeraar zijn afgesloten, niet om privé afgesloten [wave 3: koopsompolissen of] verzekeringen [wave 3: en ook niet om banksparen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen]. Als u pas vanaf 2008 [wave 4: 2011] pensioenrechten opbouwt, hier graag met nee antwoorden.

Dutch
cw189

Van hoeveel pensioenfondsen / pensioenverzekeraars hebt u geen overzicht ontvangen?

Dutch
cw190-cw223

Kunt u de naam noemen van de pensioenfondsen of pensioenverzekeraars waar u geen pensioenoverzicht van hebt ontvangen in [wave 1-3:2007 of 2008; wave 4: 2010 of 2011?? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

Dutch
cw224-cw233

U hebt bij de vorige vraag niet alle namen van de pensioenfondsen of de verzekeraars waarvan u geen overzicht hebt ontvangen genoemd. Kunt u de naam (of namen) hier aangeven? Als u de naam niet meer weet, kunt u één of meerdere vakjes leeg laten.

Dutch
cw234-cw287

Bij welk van de genoemde pensioenfondsen of pensioenverzekeraars was u in 2007 als werkende aangesloten?

Dutch
cw288

Als u zelf zou (of had) mogen kiezen, op welke leeftijd zou u dan willen stoppen met werken?

Dutch
cw289

Op welke leeftijd verwacht u [als [wave 1:cw003(leeftijd)<65; wave 2:cw524<65; wave 3: cw003<65]]: pensioen te gaan of vervroegd uit te treden (bijvoorbeeld VUT of FPU) of] te stoppen met werken?

Dutch
cw290

Als u zou stoppen met werken voor uw 65e, verwacht u dan een vervroegde pensioenuitkering (bijvoorbeeld VUT of FPU) te ontvangen?

Dutch
cw291-cw307

Als u stopt voor uw 65e, om welke reden of redenen zal dat dan zijn? (Meerdere antwoorden mogelijk.)

Dutch
cw308

Zou u, als dat mogelijk was, eerst nog gedeeltelijk willen blijven werken, of zou u meteen helemaal stoppen met werken of maakt u dat niet uit?

Dutch
cw309

Hoeveel uur per week zou u dan willen blijven werken?

Dutch
cw310

Denkt u dat uw partner (ongeveer) tegelijkertijd met u zal stoppen met werken?

Dutch
cw311

Heeft het bedrijf waar u nu werkt een regeling voor vervroegde uittreding (VUT) of prepensioen?

Dutch
cw312

Weet u ook welk percentage van uw loon uitgekeerd wordt, als u met de VUT of met prepensioen zou (kunnen) gaan?

Dutch
cw313

Hebt u enig idee hoe hoog uw totale inkomsten zullen zijn op uw 65ste (denk aan AOW, aanvullend pensioen, lijfrente uitkeringen e.d., inkomsten uit werk na 65e, inkomsten uit beleggingen (rente en dividend), huurinkomsten (kamer, woning) en overige inkomsten)?

Dutch
cw314

Hoe hoog denkt u dat uw netto inkomsten in totaal op uw 65ste (gemiddeld) per maand zullen zijn? Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw315

Denkt u dat uw netto inkomen op uw 65e per maand...

Dutch
cw316

Verwacht u dat u van dit netto inkomen rond kunt komen?

Dutch
cw317

Om welke reden denkt u niet rond te kunnen komen van uw netto inkomen per maand?

Dutch
cw318

Welk bedrag bent u van plan jaarlijks in te teren op uw vermogen? Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw319

Sinds welk jaar werkt u niet meer? Bent u met vervroegd pensioen, dan zal dit meestal het jaar zijn waarop u met vervroegd pensioen bent gegaan, maar dat hoeft niet.

Dutch
cw320

En sinds welke maand?

Dutch
cw321

Als u zelf zou hebben mogen kiezen, in welk jaar had u dan willen stoppen met werken?

Dutch
cw322

Per welke periode ontving u uw loon in uw laatste baan? [wave2: Bent u zelfstandige, geeft u dan 'per jaar' als periode aan.]

Dutch
cw323-cw325

Hoe hoog was het nettoloon [als cw322=1: per week / als cw322=2: per 4 weken / als cw322=3: per maand / als cw322=4: per jaar] in uw laatste baan? [wave 2: Was u zelfstandige, geeft u dan het netto inkomen in het laatste volledige kalenderjaar.] Wilt u eerst het bedrag geven en vervolgens de munteenheid (in euro's of guldens).

Dutch
cw326

Om welke reden bent u opgehouden te werken? Bedoeld wordt de werkkring waarin u het laatst hebt gewerkt.

Dutch
cw327

[als cw091 of cw093 of cw094 of cw102: U hebt aangegeven op zoek te zijn naar werk. Kunt u aangeven welke situatie het meest op u van toepassing is? / Bent u momenteel op zoek naar een (andere) werkkring?]

Dutch
cw328

Om welke reden zoekt u geen betaald werk?

Dutch
cw329-cw339

Om welke reden(en) zoekt u een andere werkkring? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw340

Sinds welk jaar bent (was) u op zoek naar (ander) werk?

Dutch
cw341

En sinds welke maand?

Dutch
cw342-cw352

Hoe hebt u in de afgelopen twee maanden naar werk gezocht? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw353

Hoeveel keer hebt u in de afgelopen 2 maanden gesolliciteerd (schriftelijk, telefonisch of via internet)?

Dutch
cw354

Wat is de voornaamste reden dat u de afgelopen 2 maanden geen stappen hebt ondernomen om werk te vinden?

Dutch
cw355

Gesteld dat er een geschikte baan voor u zou zijn, zou u dan binnen 2 weken kunnen beginnen?

Dutch
cw356

Hoeveel uur per week wilt u in [als cw327=3: de / een] nieuwe werkkring gaan werken?

Dutch
cw357

Hoeveel uur per week verwacht u in [als cw327=3: de /een] nieuwe werkkring te moeten werken?

Dutch
cw358

Binnen hoeveel tijd verwacht u het soort werk te vinden waar u naar op zoek bent?

Dutch
cw359-cw361

Welk nettoloon verwacht u in [als cw327=3: de / een] nieuwe werkkring te kunnen ontvangen? Ga ervan uit dat u het aantal uren kunt werken dat u wilt werken en zojuist opgegeven hebt. Vul eerst het bedrag in en daarna de periode waarop het bedrag betrekking heeft (per week, per 4 weken, per maand, of per jaar). Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw362-cw364

We willen u nu een vraag stellen over het loon dat u zelf minstens zou willen verdienen in een nieuwe baan. Stel dat iemand u een baan aanbiedt voor het aantal uren dat u wilt werken. Wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen? Als u dit nooit zou doen kunt u dat aangeven door het antwoord leeg te laten. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw365

U hebt aangegeven geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt te zijn. Zou u ondanks uw arbeidsongeschiktheid betaald werk kunnen verrichten?

Dutch
cw366

Stel dat iemand u een voltijdse baan aanbiedt. Neem aan dat u de uitkering die u ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid volledig mag houden. Zou u dan voltijds willen werken?

Dutch
cw367

Stel dat u een voltijdse baan aangeboden krijgt, wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen? Neem weer aan dat u de uitkering die u ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid volledig mag houden. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's?

Dutch
cw368

Stel dat iemand u een deeltijdbaan aanbiedt. Neem aan dat u de uitkering die u ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid volledig mag houden. Zou u dan willen werken?

Dutch
cw369

Hoeveel uren per week zou u dan (gemiddeld) willen werken?

Dutch
cw370

Stel dat u een baan aangeboden krijgt voor (gemiddeld) cw369 uren per week, wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen? Neem aan dat u de uitkering die u ontvangt vanwege uw arbeidsongeschiktheid volledig mag houden. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw371

U ontvangt nu een ouderdomspensioen, [wave 1:of u bent met vervroegd pensioen; wave 2:of u bent met FLO of vervroegd pensioen], of u renteniert. Neem aan dat u de AOW en de (vervroegde) pensioenuitkeringen die u mogelijk ontvangt volledig mag houden. Zou u dan betaald werk willen en kunnen doen?

Dutch
cw372

Stel dat iemand u een voltijdse baan aanbiedt. Neem aan dat u de AOW en de (vervroegde) pensioenuitkeringen die u mogelijk ontvangt volledig mag houden. Zou u dan voltijds willen werken?

Dutch
cw373

Stel dat u een voltijdse baan aangeboden krijgt, wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen? Neem aan dat u de AOW en de (vervroegde) pensioenuitkeringen die u mogelijk ontvangt, volledig mag houden. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw374

Stel dat iemand u een deeltijdbaan aanbiedt. Neem aan dat u de AOW en de (vervroegde) pensioenuitkeringen die u mogelijk ontvangt volledig mag houden. Zou u dan willen werken?

Dutch
cw375

Hoeveel uren per week zou u dan (gemiddeld) willen werken

Dutch
cw376

Stel dat u een baan aangeboden krijgt voor (gemiddeld) cw375 uren per week, wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen? Neem weer aan dat u de AOW en de (vervroegde) pensioenuitkeringen die u mogelijk ontvangt, volledig mag houden. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's

Dutch
cw377

Stel dat iemand u een voltijdse baan aanbiedt. Zou u dan willen en kunnen werken?

Dutch
cw378

Stel dat u een voltijdse baan aangeboden krijgt, wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen? Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw379

Stel dat iemand u een deeltijdbaan aanbiedt. Zou u dan willen werken?

Dutch
cw380

Hoeveel uren per week zou u dan (gemiddeld) willen werken?

Dutch
cw381

Stel dat u een baan aangeboden krijgt voor (gemiddeld) cw380 uren per week, wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen?Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw382-cw385

Wij zouden graag uw mening willen horen over het netto maandloon dat iemand als u zou kunnen verdienen. Stel, we nemen iemand van uw leeftijd, geslacht, opleiding, gezondheid, ervaring en als u werkt of gewerkt hebt met ongeveer hetzelfde soort werk als u hebt (gedaan) en in dezelfde plaats (of op gelijke afstand van uw huidige woonplaats). Kunt u dan een schatting geven van het netto loon dat zo iemand gemiddeld genomen zal verdienen als deze voltijds werkt? En hoeveel minimaal? En hoeveel maximaal? Geef aan over welke periode u het antwoord wilt geven (per week / 4 weken / maand / jaar) en het bedrag. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw386-cw389

We willen u nu een vraag stellen over het loon dat u minstens zou willen verdienen in een andere baan. Ga ervan uit dat u afgezien van het loon dezelfde financiële voordelen krijgt als in uw huidige baan. Stel dat iemand u een baan aanbiedt met hetzelfde soort werk dat u nu doet en in dezelfde plaats waar u nu werkt. Wat is dan het minimale nettoloon dat men u zou moeten bieden om die nieuwe baan aan te nemen?Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw390-cw401

U werkt(e) minder dan 36 uur. Wilt u aangeven welke reden(en) voor u gelden/van toepassing waren? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw402

[als cw088 of cw102: In welke branche bent u werkzaam? / In welke branche was u werkzaam in uw laatste werkkring?] Kies de categorie die het meest bij uw beroep in de buurt komt.

Dutch
cw404

Wat voor een soort beroep hebt u momenteel [wave 2:/ In wat voor soort beroep was u in uw laatste baan werkzaam]? (Indien u gepensioneerd, werkloos of op het ogenblik zonder beroep bent: geef dan uw laatst uitgeoefende beroep.)

Dutch
cw405

Wat voor een soort beroep had u in uw eerste baan?

Dutch
cw408

Hoeveel mensen [als cw088 of cw102: werken /werkten] (ongeveer) in de vestiging/locatie waar u (vooral) werkzaam [als cw088 of cw102: bent / was in uw laatste baan]?

Dutch
cw409

[als cw088 of cw102: Geeft / Gaf] u in uw beroep of functie leiding aan medewerkers?

Dutch
cw410

Aan hoeveel? Personeel aan wie u via anderen leiding [als cw088 of cw102: geeft / gaf] meetellen.

Dutch
cw411

Zijn (of waren) er in uw huidige baan (laatste baan) mogelijkheden om door te werken, full time of part-time, na de officiële pensioengerechtigde leeftijd?

Dutch
cw412-cw425

Hieronder volgt een aantal kenmerken die soms bij een baan horen. Kunt u aangeven of de genoemde kenmerken vaak, soms of nooit voor uw baan [als cw088 of cw102: gelden / van toepassing waren]?

Dutch
cw426-cw435

Hier volgt een aantal stellingen. Kunt u aangeven wat van toepassing [als cw088 of cw102: is /was toen u in uw laatste baan werkte]?

Dutch
cw436-cw438

Hebt u kinderen en/of kleinkinderen? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw439

Hebt u kinderen jonger dan 8 jaar?

Dutch
cw440

Maakt u momenteel gebruik van ouderschapsverlof?

Dutch
cw441-cw444

Sinds wanneer maakt u hier gebruik van en tot wanneer bent u van plan hier gebruik van te blijven maken?

Dutch
cw445

Hoeveel uur per week bedraagt het ouderschapsverlof?

Dutch
cw446

Werkt u op dit moment minder uren om te zorgen voor uw kinderen en/of kleinkinderen? Hebt u kinderen en hebt u ouderschapsverlof opgenomen, dan gaat het om uren die u daarnaast (dus buiten het ouderschapsverlof om) nog minder bent gaan werken.

Dutch
cw447-cw448

Voor hoeveel van uw kinderen en/of kleinkinderen zorgt u tijdens de uren dat u minder bent gaan werken? Wanneer een categorie niet van toepassing is, vult u dan alstublieft een 0 in.

Dutch
cw449

Hoeveel uren per week [wave 1:bent u minder gaan werken; wave 2: werkt u minder] vanwege de zorg voor uw (klein)kinderen? Tel daarin de uren die u mogelijk als ouderschapsverlof hebt opgenomen niet mee.

Dutch
cw450

Verleent u mantelzorg? Mantelzorg is de zorg voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Het kan gaan om huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging of administratieve hulp. Daarnaast gaat het om langdurige zorg die onbetaald is.

Dutch
cw451

Werkt u op dit moment minder [wave 2:of bent u gestopt met werken] omdat u mantelzorg verleent?

Dutch
cw452-cw454

Hoeveel uren per week bent u minder gaan werken vanwege deze mantelzorg en sinds wanneer?

Dutch
cw455-cw458

Op welke personen heeft deze mantelzorg betrekking? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw459

Hebt u in 2007 geld ingelegd voor de levensloopregeling?

Dutch
cw460

Had u in 2007 een levenslooprekening lopen, waarop voor 2007 geld gestort is? Antwoord ook ja wanneer deze rekening in de loop van 2007 opgeheven is of wanneer het bedrag in 2007 volledig opgenomen is.

Dutch
cw461

Wat bedroeg de totale inleg in de levensloopregeling in 2007? Het bedrag kunt u vinden op uw loonstrookje. Mogelijk staat op het loonstrookje van december de totale inleg van dit jaar. Verder is het terug te vinden op het overzicht van de bank of verzekeraar waar de levensloopregeling 'loopt'. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw462

Welk bedrag had u op 31-12-2007 op uw levenslooprekening staan? Als uw werkgever extra heeft bijgedragen op uw levenslooprekening, reken dit dan mee. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw463

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bedrag op de levenslooprekening op 31-12-2007 viel?

Dutch
cw464-cw467

Op welke manier spaart u (of hebt u gespaard) via de levenslooprekening? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw468

Neemt u deel (of nam u deel) aan de levensloopregeling via een collectieve regeling van de werkgever?

Dutch
cw469

We zijn ook geïnteresseerd in de verdeling tussen de werkgeversbijdrage en de werknemersbijdrage. Hoeveel procent heeft de werkgever in het laatste jaar van deelname bijgedragen aan uw levenslooprekening? Vult u een getal tussen 0 en 100 in, waarbij 0 betekent dat uw werkgever niets bijdraagt en 100 dat uw werkgever het totale bedrag op uw levenslooprekening heeft bijgedragen.

Dutch
cw470

Hebt u in 2007 levensloopverlof opgenomen?

Dutch
cw471-cw472

Wanneer bent u gestart met de opname van dit verlof?

Dutch
cw473-cw474

Hoeveel tijd hebt u opgenomen in 2007?

Dutch
cw475

Welk bedrag hebt u in 2007 van uw levenslooprekening opgenomen voor het levensloopverlof? Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw476

Voor welk doel hebt u de levenslooprekening gebruikt?

Dutch
cw477

Hoeveel uren hebt u in 2007 gemiddeld per week in totaal gewerkt (inclusief overuren)? Tel daarin de uren die u als levensloopverlof of ouderschapsverlof hebt opgenomen niet mee. Werkte u bijvoorbeeld voor de opname van het levensloopverlof / ouderschapsverlof 24 uur en hebt u gedurende het hele jaar bv. gemiddeld 4 uur levensloopverlof of ouderschapsverlof opgenomen, dan vult u hier 20 uur in. [wave 2:Als u in 2008 gestopt bent met werken, gaat het om het gemiddelde aantal uren in de periode(n) dat u werkte.]

Dutch
cw478

Had u in 2007 nog een spaarloonrekening lopen? Antwoord ook ja wanneer deze rekening in de loop van 2007 opgeheven is of wanneer het bedrag in 2007 volledig opgenomen is.

Dutch
cw479

Hebt u in 2007 geld ingelegd voor de spaarloonregeling?

Dutch
cw480

Wat bedroeg de inleg aan spaarloon in 2007? De maximum inleg voor spaarloon was in 2007: 613 euro. Het bedrag kunt u vinden op uw loonstrookjes van 2007. Ook is het te vinden op de overzichten van de verzekeraar of bank waar het spaarloon 'loopt'. Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw481

Welk bedrag had u op 31-12-2007 [wave 2:2008] op uw spaarloonrekening(en) staan? Wilt u uw antwoord geven in hele euro's. [wave 2:Wanneer het volledige spaarloon gedeblokkeerd is voor het betalen van een lijfrentepolis is het saldo meestal 0.Vul dan ook hier a.u.b. 0 in.]

Dutch
cw482

Kunt u dan aangeven in welke categorie het bedrag op de spaarloonrekening(en) op 31-12-2007 viel?

Dutch
cw483

Hebt u in 2007 geld opgenomen van uw spaarloonrekening(en)?

Dutch
cw484

Welk bedrag hebt u in 2007 van uw spaarloonrekening(en) opgenomen? Wilt u uw antwoord geven in hele euro's.

Dutch
cw485-cw495

Voor welk doel hebt u geld opgenomen van de spaarloonrekening(en)? (Meerdere antwoorden mogelijk)

Dutch
cw496-cw500

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst:

Dutch
{cw403}

Wat [als cw088 of cw102: is /was] uw [als cw088 of cw102: huidige /laatste] beroep?

Dutch
{cw406}

Wat [als cw088 of cw102: is /was] precies uw [als cw088 of cw102: huidige /laatste} functie? Geeft u alstublieft de officiële functienaam.

Dutch
{cw407}

Wat [als cw088 of cw102: zijn /waren] uw belangrijkste werkzaamheden en eventuele leidinggevende werkzaamheden?

Dutch
{goed}

Volgens onze gegevens doet u op dit moment [als variabele cw000=0: geen] betaald werk. Klopt dat?

Dutch
{intro1}

De volgende vragen gaan over uw opleiding [als variabele cw000=1: en opleiding in relatie tot werk].

Dutch
{intro2}

Het volgende deel van deze vragenlijst gaat over werk. Voor een deel van de vragen is het handig als u de overzichten die u mogelijk hebt van een levensloopregeling, van spaarloonregelingen en pensioenfondsen en/of verzekeraars bij de hand houdt.

Dutch
{intro3}

U hebt zojuist aangegeven niet op zoek te zijn naar werk. We willen u toch hier een of meer vragen stellen over werk. Het gaat dan om de situatie dat u werk wordt aangeboden. Kunt u niet werken, dan kunt u dat in de eerstvolgende vraag aangeven en dan krijgt u geen vervolgvragen over een mogelijke nieuwe baan.

Dutch
{intro}

[als cw036=1: Nu volgen vragen over de opleiding of cursus, die u de afgelopen 12 maanden hebt gevolgd of die u nu nog volgt. / als cw036=2: Nu volgen vragen over de twee opleidingen of cursussen, die u de afgelopen 12 maanden hebt gevolgd of die u nu nog volgt. / als cw036=3: Nu volgen vragen over de drie opleidingen of cursussen, die u de afgelopen 12 maanden hebt gevolgd of die u nu nog volgt. / als cw036>3: Nu volgen vragen over drie opleidingen of cursussen, die u de afgelopen 12 maanden hebt gevolgd of die u nu nog volgt. Wilt u de drie opleidingen of cursussen in gedachten nemen die voor u het belangrijkst zijn? ]

Dutch
{WS023a}

Kunt u dan aangeven in welke gemeente de instelling of het bedrijf waar u werkt gevestigd is? Het gaat daarbij om het werkadres.

Dutch
{WS023}

Kunt u aangeven wat de postcode is van de instelling of het bedrijf waar u werkt? Wilt u de 4 cijfers van uw postcode invullen. Het gaat om uw werkadres (en niet bijvoorbeeld om de postcode van het postbusnummer). Hebt u een wisselend werkadres, gebruik dan de 'Ik weet het niet'-knop. De postcode gebruiken we om de afstand tussen de woonplaats en de plaats van werk te bepalen.

Dutch