5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

Partial Identification of Guilt Sensitivity > Part 1 - 2010

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Bellemare
Charles
Sebald
Alexander
Description: 

In Januari
2010, a questionnaire regarding an experiment about the allocation of money was
administered to the LISS panel. Persons B were asked to send a message to
another person A with whom they would matched and then to decide what
allocation of money they would choose.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:114

List of questions

Now showing 9 questions for this study.
Question Question Text Question Language
br007

U bent willekeurig geselecteerd als persoon B. Persoon A in uw groep kan kiezen tussen: I) zelf besluiten over een definitieve toekenning: Persoon A Uzelf br001 br002 OF II) u laten beslissen tussen: Verdeling B.1: Persoon A Uzelf br003 br004 Verdeling B.2: Persoon A Uzelf br005 br006 Op dit moment weten we niet voor welke van de 2 keuzes persoon A zal kiezen, maar we willen u vragen welke mogelijkheid u kiest als persoon A besluit dat u mag kiezen. Voordat u uw keuze maakt, krijgt u de mogelijkheid om persoon A een bericht te sturen dat hij/zij te zien krijgt voordat hij/zij zijn/haar keuze maakt. Wilt u aangeven welk bericht u aan persoon A wilt sturen?

Dutch
br008

Nogmaals hetzelfde scherm, maar nu vragen we u om daadwerkelijk uw keuze te maken. U bent willekeurig geselecteerd als persoon B. Persoon A in uw groep kan kiezen tussen: I) zelf besluiten over een definitieve toekenning: Persoon A Uzelf br001 br002 OF II) u laten beslissen tussen: Verdeling B.1: Persoon A Uzelf br003 br004 Verdeling B.2: Persoon A Uzelf br005 br006 Op dit moment weten we niet voor welke van de 2 keuzes persoon A zal kiezen, maar we willen u vragen welke mogelijkheid u kiest als persoon A besluit dat u mag kiezen. Als persoon A de keuze aan u zou overlaten en kiest voor II) u laten beslissen, welke mogelijkheid kiest u dan: B.1 of B.2?

Dutch
br009–br010

In uw 'keuze-situatie' heeft persoon A de kans te kiezen tussen: I) zelf besluiten over een definitieve toekenning: Persoon A Uzelf br001 br002 OF II) u laten beslissen tussen: Verdeling B.1: Persoon A Uzelf br003 br004 Verdeling B.2: Persoon A Uzelf br005 br006 Hoeveel personen A van de 100 zullen, naar uw mening, kiezen voor I) zelf besluiten over een definitieve toekenning en hoeveel zullen kiezen voor II) u laten beslissen? Geeft u een getal voor beide mogelijkheden.

Dutch
br011–br012

In uw 'keuze-situatie' had u de kans te kiezen tussen: Verdeling B.1: Persoon A Uzelf br003 br004 Verdeling B.2: Persoon A Uzelf br005 br006 Wat denkt u dat persoon A's mening is over het gedrag van personen B? Geeft u een getal voor beide mogelijkheden.

Dutch
br013–br017

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
final

Hartelijk dank voor uw deelname! Zoals aan het begin van de vragenlijst is vermeld, ontvangt u als u geselecteerd bent na ongeveer 2 tot 3 maanden een overzicht met de beslissingen zoals die zijn genomen in dit onderzoek en hoeveel euro u hebt verdiend.

Dutch
intro1

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken en de Universiteit van Laval in Canada. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunt u geld verdienen, dat u ontvangt bovenop de gebruikelijke vergoeding voor deelname of u kunt een goed doel steunen. Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragen goed doorleest.

Dutch
intro2

We verwachten dat zo'n 2000 panelleden meedoen aan dit onderzoek. Aan elk van hen zal willekeurig een rol worden toebedeeld. We noemen hen persoon A en persoon B. Als persoon A of persoon B zult u te maken krijgen met een 'keuze-situatie'. Iedere persoon A wordt gekoppeld aan een persoon B en krijgt zo dezelfde situatie voorgelegd. In elke 'keuze-situatie' zullen persoon A en persoon B de mogelijkheid krijgen om te beslissen over een 'definitieve toekenning' van geld. Deze 'definitieve toekenning' bepaalt hoeveel geld persoon A en persoon B op het einde van dit onderzoek ontvangen. Om precies te zijn, krijgt eerst persoon B de mogelijkheid om een bericht aan persoon A te sturen. Daarna kan persoon A kiezen tussen het zelf kiezen van een toekenning van de euro's, of het laten kiezen tussen twee verschillende mogelijkheden door persoon B. Als persoon A besluit zelf te kiezen voor de toekenning, dan is dit de 'definitieve toekenning' van euro's voor zowel persoon A als persoon B. Als persoon A persoon B laat beslissen over de toekenning, dan kan persoon B kiezen tussen twee verschillende mogelijkheden voor het toekennen van de euro's. In dat geval zal persoon B beslissen over de 'definitieve toekenning' van euro's die persoon A en persoon B zullen ontvangen. Kortom, hoeveel euro's persoon A en persoon B zullen ontvangen hangt af van de beslissingen van persoon A en persoon B.

Dutch
intro3

We selecteren na afloop van het onderzoek willekeurig 100 'keuze-situaties' bestaande uit 100 personen A en 100 personen B. De keuzes die tijdens dit onderzoek gemaakt zijn in de 'keuze-situaties' worden gebruikt om het bedrag te bepalen dat daadwerkelijk uitgekeerd zal worden aan deze 100 paren. Dus in totaal zullen 100 personen A en 100 personen B een extra aantal euro's ontvangen naast de gebruikelijke vergoeding voor deelname. Als u geselecteerd bent, ontvangt u na ongeveer 2 tot 3 maanden een overzicht met de beslissingen die zijn genomen in dit onderzoek en het bedrag dat u hiermee hebt verdiend.

Dutch