5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

Partial Identification of Guilt Sensitivity > Part 2 - 2010

Publisher: 
CentERdata
Creator: 
Bellemare
Charles
Sebald
Alexander
Description: 

In February 2010, the second part of the experiment was administered. In this second part, persons A
received and read the message that was sent to them by the person B they were
matched to. Then, also persons A could decide about the allocation of
money. Some of the
participants indeed received the payoffs based on the actual decisions that
were made.

Repository Record Identifier: 
oai:lissdata.nl:115

List of questions

Now showing 8 questions for this study.
Question Question Text Question Language
bs008

U bent willekeurig geselecteerd als persoon A en u bent nu gekoppeld aan een persoon B. U kunt kiezen tussen: I) zelf besluiten over een definitieve toekenning: Uzelf Persoon B bs001 bs002 OF II) de beslissing over te laten aan persoon B die kan kiezen tussen: Verdeling B.1: Uzelf Persoon B bs003 bs004 Verdeling B.2: Uzelf Persoon B bs005 bs006 Persoon B waaraan u gekoppeld bent heeft besloten u het volgende bericht te sturen: [if bs007=1: Als u me laat kiezen tussen verdeling B.1 en B.2, dan kies ik B.1 / if bs007=2: Als u me laat kiezen tussen verdeling B.1 en B.2, dan kies ik B.2 / if bs007=3: Ik wil geen bericht sturen] Let op: dit bericht betekent niet dat persoon B ook daadwerkelijk zal doen wat hij/zij zegt. Wat kiest u?

Dutch
bs009–bs010

Persoon B in uw 'keuze-situatie' heeft de mogelijkheid te kiezen tussen: Verdeling B.1: Uzelf Persoon B bs003 bs004 Verdeling B.2: Uzelf Persoon B bs005 bs006 Hoeveel personen B van de 100 zullen, naar uw mening, kiezen voor B.1 en hoeveel zullen kiezen voor B.2 in deze 'keuze-situatie'? Geeft u een getal voor beide mogelijkheden.

Dutch
bs011–bs015

Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
final

Hartelijk dank voor uw deelname! Zoals aan het begin van de vragenlijst is vermeld, ontvangt u als u geselecteerd bent na ongeveer 2 tot 3 maanden een overzicht met de beslissingen zoals die zijn genomen in dit onderzoek en hoeveel euro u hebt verdiend.

Dutch
intro1

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken en de Universiteit van Laval in Canada. Door deel te nemen aan dit onderzoek kunt u geld verdienen, dat u ontvangt bovenop de gebruikelijke vergoeding voor deelname of u kunt een goed doel steunen. Het is voor het onderzoek belangrijk dat u de vragen goed doorleest.

Dutch
intro2

We verwachten dat zo'n 2000 panelleden meedoen aan dit onderzoek. Aan elk van hen zal willekeurig een rol worden toebedeeld. We noemen hen persoon A en persoon B. Als persoon A of persoon B zult u te maken krijgen met een 'keuze-situatie'. Iedere persoon A wordt gekoppeld aan een persoon B en krijgt zo dezelfde situatie voorgelegd. In elke 'keuze-situatie' zullen persoon A en persoon B de mogelijkheid krijgen om te beslissen over een 'definitieve toekenning' van geld. Deze 'definitieve toekenning' bepaalt hoeveel geld persoon A en persoon B op het einde van dit onderzoek ontvangen. Om precies te zijn, krijgt eerst persoon B de mogelijkheid om een bericht aan persoon A te sturen. Daarna kan persoon A kiezen tussen het zelf kiezen van een toekenning van de euro's, of het laten kiezen tussen twee verschillende mogelijkheden door persoon B. Als persoon A besluit zelf te kiezen voor de toekenning, dan is dit de 'definitieve toekenning' van euro's voor zowel persoon A als persoon B. Als persoon A persoon B laat beslissen over de toekenning, dan kan persoon B kiezen tussen twee verschillende mogelijkheden voor het toekennen van de euro's. In dat geval zal persoon B beslissen over de 'definitieve toekenning' van euro's die persoon A en persoon B zullen ontvangen. Kortom, hoeveel euro's persoon A en persoon B zullen ontvangen hangt af van de beslissingen van persoon A en persoon B.

Dutch
intro3

We selecteren na afloop van het onderzoek willekeurig 100 'keuze-situaties' bestaande uit 100 personen A en 100 personen B. De keuzes die tijdens dit onderzoek gemaakt zijn in de 'keuze-situaties' worden gebruikt om het bedrag te bepalen dat daadwerkelijk uitgekeerd zal worden aan deze 100 paren. Dus in totaal zullen 100 personen A en 100 personen B een extra aantal euro's ontvangen naast de gebruikelijke vergoeding voor deelname. Als u geselecteerd bent, ontvangt u na ongeveer 2 tot 3 maanden een overzicht met de beslissingen die zijn genomen in dit onderzoek en het bedrag dat u hiermee hebt verdiend.

Dutch
vAintro

U krijgt nu enkele vragen over hoe u denkt dat andere personen in het algemeen zullen reageren in dit onderzoek.

Dutch