5
Sources
726
Studies
51855
Questions
561
Persons

Reasons to Snack > Part 1

List of questions

Now showing 10 questions for this study.
Question Question Text Question Language
io036 – io045

In hoeverre zijn onderstaande redenen op u van toepassing als u een tussendoortje neemt? Met een tussendoortje bedoelen we al het eten dat u tussen de (hoofd)maaltijden door eet en dat vaak grote hoeveelheden suiker, vet en zout bevat (bijvoorbeeld chips en koekjes). Let op, met tussendoortjes bedoelen we alleen vast voedsel, dus geen (alcoholische) dranken. Als u een tussendoortje neemt, hoe vaak is dat...

Dutch
io046 - io055

Als u een tussendoortje neemt, hoe vaak is dat... [IMAGE1]

Dutch
io056 - io065

Als u een tussendoortje neemt, hoe vaak is dat... [IMAGE1]

Dutch
io066 - io070

Als u een tussendoortje neemt, hoe vaak is dat... [IMAGE1]

Dutch
io071 - io082

In hoeverre bent u het eens met deze uitspraken? Het eten van tussendoortjes... [IMAGE1]

Dutch
io083 - io084

In hoeverre bent u het eens met deze twee uitspraken?

Dutch
io085 - io088

Waarom zou u minder tussendoortjes willen eten? Indien u op dit moment niet minder tussendoortjes zou willen eten, wat zou voor u een overweging kunnen zijn om dit toch te doen? Wilt u graag minder tussendoortjes eten... [IMAGE1]

Dutch
io089

In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak? Ik doe momenteel aan de "lijn".

Dutch
io090 – io094

NB: Maakt u alstublieft de vragenlijst af totdat u weer bij het beginscherm komt. Pas dan registreert het systeem de vragenlijst als volledig ingevuld. Tot slot. Wat vond u van deze vragenlijst: 1 = beslist niet 5 = beslist wel

Dutch
{intro}

Deze vragenlijst gaat over het eten van tussendoortjes.

Dutch