5
Sources
926
Studies
52143
Questions
480
Persons

T2

Samen met het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNS NIPO een onderzoek uit waarbij we op zoek zijn naar huishoudens waarvan alle leden van 12 jaar en ouder drie dagen per jaar een dagboekje willen bijhouden met de verplaatsingen die ze maken. Deze huishoudens maken deel uit van een uniek panel dat in 2013 is opgezet: het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Met dit onderzoek wil het ministerie graag weten of mensen elk jaar ongeveer dezelfde verplaatsingen maken of dat deze juist van jaar op jaar veranderen. En zo ja, welke factoren dan van invloed zijn op de wijzigingen in de verplaatsingen. De kennis die met dit onderzoek wordt verkregen wordt gebruikt om het mobiliteitsbeleid in Nederland vorm te geven en voor wetenschappelijke doeleinden. Op http://www.kimnet.nl/mobiliteitspanel-Nederland kunt u meer lezen over het doel en de opzet van het Mobiliteitspanel Nederland.

Question language: 
Dutch