5
Sources
933
Studies
52143
Questions
490
Persons

Browse the data

Displaying 53021 - 53040 of 53076

Q13

Summary:

Hoe ver heeft u gereisd om van LOCATIE1 bij LOCATIE2 te komen? (Afstand in km, bijv: 60, 1,5 of 0,010)

Q13

Summary:

How far did you travel in order to go from LOCATION 1 to LOCATION 2? (Distance in kilometres, for example: 60, 1.5 or 0.010)

Q11

Summary:

Met welk vervoermiddel bent u vertrokken van LOCATIE1?

Q11

Summary:

What transport mode did you depart on from LOCATION 1?

Q15

Summary:

Reisde u als bestuurder of passagier?

Q15

Summary:

Did you travel as driver or passenger?

Q14

Summary:

Met hoeveel mensen reisde u samen?

Q14

Summary:

How many people did you travel together with?

Q16

Summary:

Bent u daarna nog van vervoermiddel gewisseld of overgestapt?

Q16

Summary:

Did you subsequently change or switch transport modes?

Q20

Summary:

Welk vervoermiddel heeft u vervolgens voor deze verplaatsing gebruikt?

Q20

Summary:

What transport mode did you subsequently use for this trip?

Q30

Summary:

Heeft u vertraging opgelopen tijdens de verplaatsing?

Q30

Summary:

Did you encounter delays during the trip?

Q31

Summary:

Hoeveel minuten vertraging heeft u tijdens de verplaatsing opgelopen? min

Q31

Summary:

How many minutes of delay did you encounter during the trip?

Q32

Summary:

Waren er parkeerkosten bij deze verplaatsing?

Q32

Summary:

Did this trip involve parking fees?

Q33

Summary:

Wat waren de parkeerkosten bij deze verplaatsing? €

Q33

Summary:

What was the amount of parking fees paid for this trip? €

Pages