5
Sources
930
Studies
52143
Questions
483
Persons

Browse the data

Displaying 52981 - 53000 of 53073

Q24

Summary:

Which of the following parking provisions are present in your neighborhood? Will you also answer this question if you do not have a car or have never used a car?Multiple answers possible

T2

Summary:

Dit is het einde van de huishoudvragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de persoonsvragenlijst en een uitnodiging voor deelname aan het verplaatsingsdagboekje. Let op: mogelijk ontvangt u ook de uitnodiging voor andere leden in uw...

T2

Summary:

This is the end of the household questionnaire. Prior to completing the diary, you will receive by email an invitation to complete the individual questionnaire. Note: you could subsequently receive multiple invitations to complete the individual questionnaire.

T4

Summary:

De beloning voor uw deelname is anders geregeld binnen het Mobiliteitspanel Nederland. Elk huishouden dat volledig* deelneemt krijgt 65 NIPOints en maakt kans op entreebewijzen voor leuke uitjes zoals pretparken, dierentuinen en musea. Daarnaast maken alle volledig* deelnemende personen kans op...

T4

Summary:

Here you will not find the usual NIPOints-screen, because we wish to express our gratitude to participating MPN panellists in a special way. Each household that fully* participates receives as standard 65 NIPOints at the completion of the project and has a chance to receive free tickets for fun...

Summary:

We zouden graag van u weten wat u van de vragenlijst vond. Welk rapportcijfer (van 1 t/m 10) zou u de vragenlijst geven?

Summary:

We would like to know what you think of the questionnaire. Which grade (1-10) would you give the questionnaire?

Summary:

Heeft u verder nog op- of aanmerkingen over deze vragenlijst?

Summary:

Do you have any other remarks concerning the questionnaire?

Summary:

Blok 1: Mijn Addressen

Summary:

Block 1: My addresses

Q1

Summary:

Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur ‘s nachts)?

Q1

Summary:

Where were you on <date> at midnight (00:00)

Q2

Summary:

Waar ging u toen naar toe?

Q2

Summary:

Where did you go to?

Q3

Summary:

Ik was op een locatie, namelijk

Q3

Summary:

I was at a certain location, namely...

Q5

Summary:

Ik ben daar de rest van de dag gebleven

Q5

Summary:

I was there for the entire day and did not leave

Q4

Summary:

Wat deed u daar?

Pages