5
Sources
843
Studies
52143
Questions
461
Persons

Browse the data

Displaying 52981 - 52986 of 52986

Q7

Summary:

Met het Mobiliteitspanel Nederland brengen we het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking in kaart. U bent opgenomen in de steekproef voor dit onderzoek. Om een betrouwbaar beeld van de verplaatsingen van alle Nederlandse huishoudens te krijgen, is het van belang dat u aan het onderzoek...

Q7

Summary:

With the Netherlands Mobility Panel, we map the travel behaviour of the Dutch population. You are included in the random sample of this research. In order to gain a reliable picture of the trips undertaken by all Dutch households, it is important that you participate in this research. We...

T4

Summary:

Heel fijn dat u wilt meewerken aan het Mobiliteitspanel Nederland! Als u wordt geselecteerd voor deelname ontvangt u binnenkort per post een handleiding voor dit onderzoek. Hierin leest u meer over de opzet van het onderzoek en de planning rondom de vragenlijsten en het dagboekje.

T4

Summary:

We are delighted that you will participate in the Netherlands Mobility Panel! If you are selected to participate, you will shortly receive by post an instruction manual for this research project, in which you can read more about the design of the survey and the planning as it pertains to the...

Q8

Summary:

Jammer dat u niet meedoen aan het Mobiliteitspanel Nederland. Wilt u hieronder aangeven waarom u niet aan dit onderzoek wil meedoen?

Q8

Summary:

It is unfortunate that you will not participate in the Netherlands Mobility Panel. Will you please indicate below why you will not participate in this research?

Pages