5
Sources
934
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 52941 - 52960 of 53077

Q7

Summary:

The following questions are about the transportation modes in your household. Which of the following types of transportation modes are present in your household?You can give multiple answers.

Q8

Summary:

Wilt u voor elke auto in uw huishouden (inclusief leaseauto’s en auto’s van de zaak) het kenteken noteren? Dit doen we om een aantal kenmerken van de auto vast te stellen, zoals het bouwjaar, de brandstofsoort en het merk en het model. Het kenteken wordt alleen gebruikt voor het Mobiliteitspanel...

Q8

Summary:

For each car (including lease cars and company cars) in your household, will you please include the registration number? We ask for this in order to determine a number of characteristics for each car, such as model year, type of fuel and the brand and model. The registration information is only...

Q9

Summary:

We vragen u naar de kentekens van de auto’s in uw huishouden, waarbij we beginnen met de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is. Wat is het kenteken van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?Indien het een buitenlands kenteken betreft, maakt u dan gebruik...

Q9

Summary:

We ask for the registration numbers of the cars in your household, whereby we start with the car that you acquired most recent. What is the registration number of the most recent car in your household?If this concern a foreign registration number, then please use the Foreign registration...

Q37

Summary:

Dus het kenteken is (antwoord Q009 inlezen) , klopt dat?

Q37

Summary:

So the registration number is (answer Q009), is this correct?

Q10

Summary:

De volgende vragen zijn bedoeld voor [Naam], de [geslacht] van [leeftijd] jaar. Wil [hij/zij] aan dit onderzoek meewerken en de vragenlijst nu invullen?

Q10

Summary:

The following questions are meant for [Name], the [gender] of [age] year. Does [he/she] want to participatie in this research and fill in the questionnaire?

Q11

Summary:

De auto met kenteken [insert kenteken] is…

Q11

Summary:

The car with registration number [insert registration number] is…

Q12

Summary:

Wat is de bijtellingscategorie van deze auto met kenteken ... ?

Q12

Summary:

What is the addition (of the car's list price) category to taxable income for the car with registration ...?

Q38

Summary:

Hoe vaak wordt de auto met kenteken .. voor privé doeleinden gebruikt?

Q38

Summary:

How many times is the car with registration number … is for private purposes?

Q39

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto met kenteken .. minimaal eens per maand?

Q39

Summary:

Who in your household uses the car with registration … at least once per month?

Q13

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto met kenteken .. het meest?

Q13

Summary:

Who in your household uses the car with registration … most frequently?

Q14

Summary:

Zijn er nog andere auto’s in uw huishouden aanwezig?

Pages