5
Sources
936
Studies
52143
Questions
493
Persons

Browse the data

Displaying 52861 - 52880 of 53079
Summary:

How do you think of:

Summary:

Hoe vindt u het om met de auto te reizen? Het reizen met de auto…

Summary:

What do you think of traveling by car? Traveling by car..

Summary:

Hoe vindt u het om met de trein te reizen? Het reizen met de trein…

Summary:

What do you think of traveling by train? Traveling by train..

Summary:

Hoe vindt u het om met de bus/tram/metro te reizen? Het reizen met de bus/tram/metro…

Summary:

What do you think of traveling by btm? Traveling by btm..

Summary:

Hoe vindt u het om met de fiets/e-fiets te reizen? Het reizen met de fiets/e-fiets…

Summary:

What do you think of traveling by bike/e-bike? Traveling by bike/e-bike..

Summary:

Hoe vindt u het om te lopen? Lopen…

Summary:

What do you think of walking? Walking..

Summary:

Hoe belangrijk vindt u het dat het vervoermiddel waarmee u reist de volgende kenmerken heeft? Reizen moet…

Summary:

How important is it to you that the travel mode you use has the following characteristics? Traveling must be..

Summary:

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Summary:

To what extent do you agree/disagree with the following statements?

Summary:

De volgende vragen gaan over mobiliteit en gezondheid. Wat vindt u / vind je over het algemeen genomen van uw / jouw gezondheid?

Summary:

The following questions are about mobility and health. What do you generally think of your health?

Summary:

In hoeverre belemmert uw / jouw gezondheid u / je bij...?

Summary:

To what extent does your health hinder you at ...?

Summary:

Hoe lang ervaart u / ervaar je deze belemmering al?

Pages