5
Sources
926
Studies
52143
Questions
480
Persons

Browse the data

Displaying 52861 - 52880 of 53069
Summary:

What do you think of walking? Walking..

Summary:

Hoe belangrijk vindt u het dat het vervoermiddel waarmee u reist de volgende kenmerken heeft? Reizen moet…

Summary:

How important is it to you that the travel mode you use has the following characteristics? Traveling must be..

Summary:

In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?

Summary:

To what extent do you agree/disagree with the following statements?

Summary:

De volgende vragen gaan over mobiliteit en gezondheid. Wat vindt u / vind je over het algemeen genomen van uw / jouw gezondheid?

Summary:

The following questions are about mobility and health. What do you generally think of your health?

Summary:

In hoeverre belemmert uw / jouw gezondheid u / je bij...?

Summary:

To what extent does your health hinder you at ...?

Summary:

Hoe lang ervaart u / ervaar je deze belemmering al?

Summary:

How long have you been experiencing this obstruction?

Summary:

Wat is uw lengte in centimeters (zonder schoenen)?

Summary:

What is your height in centimeters (without shoes)?

Summary:

Hoeveel kilo weegt u ongeveer (zonder kleren)?Afronden op hele kilo's. Indien u zwanger bent, vul dan alstublieft uw gewicht van vóór de zwangerschap in.

Summary:

Approximately how many kilos do you weigh (without clothes)?Round to whole kilos. If you are pregnant, please enter your pre-pregnancy weight.

Q42

Summary:

De volgende vragen gaan over de invloed van levensgebeurtenissen op mobiliteit. Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw / jouw werk en/of studie heeft u/heb je de afgelopen 24 maanden meegemaakt?Meerdere antwoorden mogelijk

Q42

Summary:

The following questions are about the influence of life events on mobility. Which of the following events related to your work and / or studies have you experienced in the past 24 months?Multiple answers possible

Summary:

Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw/jouw huishouden heeft u/heb je de afgelopen 24 maanden meegemaakt?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Which of the following events related to your household have you experienced in the last 24 months?Multiple answers possible

Summary:

Hoe lang geleden heeft of hebben deze gebeurtenis(sen) plaatsgevonden?

Pages