5
Sources
926
Studies
52143
Questions
480
Persons

Browse the data

Displaying 52881 - 52900 of 53069
Summary:

How long ago did or did these events occur?

Q44

Summary:

Hebben de gebeurtenis(sen) die u/je de afgelopen 24 maanden heeft/hebt meegemaakt invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag? Het gaat hierbij zowel om de werk als privé gebeurtenissen.Meerdere antwoorden mogelijk

Q44

Summary:

Have the event(s) you experienced in the past 24 months affected your travel behavior? This concerns both work and private events.Multiple answers possible

Summary:

U heeft / Je hebt aangegeven: [INSERT ANSWER Q044 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q044] Welke gebeurtenis(sen) was of waren hierop het meest van invloed?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

You indicated: [INSERT ANSWER Q044 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q044] Which event (s) had the most influence on this?Multiple answers possible

Summary:

De volgende vragen gaan over de invloed van levensgebeurtenissen op mobiliteit. Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw/jouw werk en/of studie heeft u/heb je de afgelopen 12 maanden meegemaakt?

Summary:

The following questions are about the influence of life events on mobility. Which of the following events related to your work and / or study have you experienced in the past 12 months?

Summary:

Welke van de volgende gebeurtenissen met betrekking tot uw/jouw huishouden heeft u/heb je de afgelopen 12 maanden meegemaakt?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Which of the following events related to your household have you experienced in the past 12 months?Multiple answers possible

Summary:

Hoe lang geleden heeft of hebben deze gebeurtenis(sen) plaatsgevonden?

Summary:

How long ago have these events occurred?

Summary:

Hebben de gebeurtenis(sen) die u/je de afgelopen 12 maanden heeft/hebt meegemaakt invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag? Het gaat hierbij zowel om de werk als privé gebeurtenissen. Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Have the event(s) you experienced in the past 12 months affected your travel behavior? This concerns both work and private events.Multiple answers possible

Summary:

U heeft / Je hebt aangegeven: [INSERT ANSWER Q1731 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q1731] Welke gebeurtenis(sen) was of waren hierop het meest van invloed?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

You indicated: [INSERT ANSWER Q1731 - REPEAT THIS QUESTION FOR EACH ANSWER SELECTED IN Q1731] Which event (s) had the most influence on this?Multiple answers possible

Summary:

Kijkend naar de afgelopen 12 maanden, welke stellingen zijn dan op u van toepassing?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

Looking at the past 12 months, which statements apply to you?Multiple answers possible

Summary:

U/Je gaf bij de vorige vraag het volgende aan: [INSERT ANSWERS Q155]. Heeft deze gebeurtenis invloed gehad op uw/jouw verplaatsingsgedrag?Meerdere antwoorden mogelijk

Summary:

For the previous question you stated the following: [INSERT ANSWERS Q155]. Has this event influenced your / your travel behavior?Multiple answers possible

Summary:

Welke veranderingen in uw/jouw woonomgeving hebben zich de afgelopen 12 maanden voorgedaan?Meerdere antwoorden mogelijk

Pages