5
Sources
926
Studies
52143
Questions
480
Persons

Browse the data

Displaying 52961 - 52980 of 53069

Q18

Summary:

What type of fuel does the most recent car in your household use?

Q19

Summary:

Hoeveel kilometers worden er gemiddeld per jaar met de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is gereden?

Q19

Summary:

How many kilometers on average per year are driven with the the most recent car in your household?

Q20

Summary:

De auto die als laatst in uw huishouden erbij gekomen is, is...

Q20

Summary:

The car that was added most recent to your household was …

Q21

Summary:

Wat is de bijtellingscategorie van de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is?

Q21

Summary:

What is the addition (of the car's list price) category to taxable income for this most recent car in your household?

Q40

Summary:

Hoe vaak wordt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is voor privé doeleinden gebruikt?

Q40

Summary:

How many times is the most recent car in your household used for private purposes?

Q41

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is minimaal eens per maand?

Q41

Summary:

Who in you household uses the most recent car in your household at least once per month?

Q22

Summary:

Wie binnen uw huishouden gebruikt de auto die als laatste in uw huishouden erbij gekomen is het meest?

Q22

Summary:

Who in you household uses the most recent car in your household most?

Q23

Summary:

Zijn er nog andere auto’s in uw huishouden aanwezig?

Q23

Summary:

Are there other cars present in your household?

Q24

Summary:

Welke van de volgende parkeervoorzieningen zijn bij uw woning aanwezig? Wilt u deze vraag ook beantwoorden als u geen auto heeft of nooit een auto gebruikt?Meerdere antwoorden mogelijk

Q24

Summary:

Which of the following parking provisions are present in your neighborhood? Will you also answer this question if you do not have a car or have never used a car?Multiple answers possible

T2

Summary:

Dit is het einde van de huishoudvragenlijst. Hartelijk dank voor uw deelname. Binnenkort ontvangt u een uitnodiging voor deelname aan de persoonsvragenlijst en een uitnodiging voor deelname aan het verplaatsingsdagboekje. Let op: mogelijk ontvangt u ook de uitnodiging voor andere leden in uw...

T2

Summary:

This is the end of the household questionnaire. Prior to completing the diary, you will receive by email an invitation to complete the individual questionnaire. Note: you could subsequently receive multiple invitations to complete the individual questionnaire.

T4

Summary:

De beloning voor uw deelname is anders geregeld binnen het Mobiliteitspanel Nederland. Elk huishouden dat volledig* deelneemt krijgt 65 NIPOints en maakt kans op entreebewijzen voor leuke uitjes zoals pretparken, dierentuinen en musea. Daarnaast maken alle volledig* deelnemende personen kans op...

Pages